Informacje dnia

GUS: Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny opracował raport pt: Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku.

Jak czytamy w raporcie GUS, Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów, klasyfikowanych do sekcji Produkty górnictwa i wydobywania oraz Produkty przetwórstwa przemysłowego, wyniosła 1 115 410 342 tys. zł i była wyższa niż przed rokiem o 9,2%.
Największy udział w wartości produkcji sprzedanej wyrobów ogółem miały działy: Artykuły spożywcze – 17,0%, Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 11,9%, Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej – 7,9%, Metale – 6,3%, Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – 6,1%. Najniższy udział w wartości produkcji sprzedanej, poniżej 0,5% miały działy: Odzież, Skóry i wyroby ze skór, Rudy metali oraz Ropa naftowa i gaz ziemny.