komentarze, opinie, gospodarka

Grupa Selena: Zrównoważone budownictwo na polskim rynku nieruchomości inwestycyjnych to nowe możliwości

Sławomir Majchrowski_Prezes Zarządu Grupy Selena
Przyjęcie przez Parlament Europejski planów, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa i osiągnięcie przez budynki neutralności klimatycznej do 2050 roku, już teraz narzuca wiele zobowiązań państwom członkowskim Unii.

W Polsce znajduje się aż ponad 5 milionów budynków nieefektywnych energetycznie, z czego ponad milion charakteryzuje się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię. Zgodnie z rządową strategią renowacji do 2030 r. termomodernizację powinno przechodzić 236 tys. budynków rocznie. Zrównoważone budownictwo jest więc sporym wyzwaniem, ale jednocześnie stwarza szereg możliwości – podkreśla Sławomir Majchrowski, prezes Grupy Selena.

Przed całą branżą budowlaną, a więc także przed producentami wyrobów budowlanych, stoją dwa cele: zdekarbonizować siebie jako firmę i zdekarbonizować swoje produkty. W Selenie podążamy w tym kierunku. Wszystkim naszym spółkom z Grupy przyświeca zobowiązanie do budowania bezpieczeństwa dla zrównoważonego świata na gruncie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Parlament Europejski podaje, że obecnie budynki odpowiadają za 36% całkowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczną przyszłość naszych interesariuszy i społeczności. Głównym celem naszych działań jest zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów poprzez redukcję zużycia zasobów i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Całościowa analiza ich cyklu życia pozwala na odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe, bez przenoszenia wpływu z tytułu redukcji pomiędzy poszczególnymi etapami. Inwestujemy w nowe rozwiązania, co daje jednocześnie nową jakość. Pamiętając jednocześnie, aby przy tworzeniu produktów na pierwszym miejscu stawiać parametry użytkowe, ponieważ to na nie przede wszystkim zwracają uwagę wykonawcy.

Nasze starania jako firmy, w zakresie jakości produktów, doceniają klienci. Mimo wciąż niekorzystnej koniunktury, spowodowanej m.in. wzrostem inflacji ogólnej, która przekłada się na wysokie koszty życia w Polsce, przychody ze sprzedaży osiągnęły w I kwartale 2024 roku solidny poziom 92,6 mln euro, co przełożyło się na dobrą rentowność w tym obszarze – na koniec marca wynosiła ona 33,8%. Odpowiednio reagując na dynamiczne zmiany w otoczeniu, w tym czasie wypracowaliśmy w Selenie zysk netto na poziomie 4,5 mln euro. Jesteśmy więc w dobrej kondycji i gotowi na kolejne wyzwania. Nowe regulacje dotyczące ochrony środowiska, pakiet rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem, dekarbonizacja odegrają niezwykle istotne role w budownictwie. Ważne dla pobudzenia dynamiki budownictwa będą także znaczące środki z Krajowego Planu Obudowy. Będą to miliardy euro na projekty infrastrukturalne, na inwestycje w zrównoważony transport, transformację i efektywność energetyczną. Zwrot w kierunku projektów z unijnym finansowaniem może stanowić impuls dla biznesu.

Autor komentarza: Sławomir Majchrowski, prezes Grupy Selena.