Z życia spółek

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2021 roku

Optima Inpro
Firma INPRO S.A. podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2021 roku.

W okresie od czerwca do końca września 2021 roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 166 umów. Podsumowując pierwsze trzy kwartały 2021 roku sprzedaż netto Grupy wyniosła 576 umów. Wynik ten stanowi 22% wzrostu w odniesieniu do okresu porównywalnego ubiegłego roku. W aktualnej ofercie Grupa INPRO posiada blisko 800 mieszkań, domów oraz lokali użytkowych.