Z życia spółek

Grupa Górażdże podpisuje z RWE umowę na zakup 70 tys. MWh zielonej energii rocznie

Grupa Górażdże, jeden z europejskich liderów w obszarze produkcji cementu i betonu, nawiązała długofalową współpracę z RWE Supply & Trading GmbH. W ramach zawartej umowy Grupa należąca do koncernu Heidelberg Material zakupi do 70 tys. MWh energii wiatrowej rocznie. To nie pierwszy raz, gdy producent stawia na ekologiczne rozwiązania. Spółka realizuje działania w tym zakresie od wielu lat, ale najważniejsze cele dotyczą przyszłości.

Przedstawiciele Grupy Górażdże podkreślają, że kluczem do pełnej neutralności klimatycznej (którą Grupa chce osiągnąć do 2050 roku) jest konsekwentne inwestowanie w technologie i procesy pozwalające produkować beton oraz cement w sposób stale ograniczający oddziaływanie na środowisko naturalne. – Aby osiągnąć nasz cel, konsekwentnie realizujemy przyjęty plan i poszukujemy silnych partnerów, takich jak RWE. Długofalowa współpraca w zakresie pozyskiwania energii wiatrowej to jedno z kluczowych „zielonych” przedsięwzięć, które pozytywnie wpłynie na działanie naszej spółki. To również praktyczny wyraz włączenia się w proces transformacji energetycznej w Polsce – mówi Andrzej Reclik, dyrektor generalny Grupy Górażdże.

Umowa PPA zawarta z RWE pozwoli Grupie Górażdże uzyskać gwarancję pochodzenia energii elektrycznej. W prawie polskim jest to jedyny sposób na poświadczenie korzyści środowiskowych wynikających z unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Określa ona również ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii (Art. 120 ust.1 Ustawy OZE).

materiał prasowy