komentarze, opinie, gospodarka

Grunty inwestycyjne w Polsce – krótkie podsumowanie 2018 roku

Magdalena Paluch na k24
Sytuacja na rynku gruntów w Polsce była w 2018 roku określić można mianem dynamicznej. Zainteresowanie wykupowaniem działek pod inwestycje było wśród deweloperów bardzo duże. Czy jednak sprawiło to, że ceny mocno wywindowały?

W ubiegłym roku największą popularnością cieszyły się grunty pod inwestycje komercyjne, zwłaszcza biurowe oraz magazynowe. To właśnie tego rodzaju inwestycji powstawało najwięcej, przy czym część z nich jest jeszcze w trakcie budowy.

Mogłoby się wydawać, że wciąż rosnący popyt na grunty pod inwestycje, zwłaszcza w przypadku dużych aglomeracji miejskich, może generować coraz wyższe ceny nieruchomości. Okazuje się jednak, że w wielu polskich miastach ceny za działki poszły w dół.
Taką sytuację można tłumaczyć zmniejszeniem się dostępności atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych, co zmusiło inwestorów do poszukiwań w innych miastach.
Niemniej jednak należy zaznaczyć, że o ile w jednych aglomeracjach ceny uległy spadkowi, o tyle w innych mocno wywindowały.

Istotny jest również fakt, że deweloperzy coraz chętniej budują w Strefach Ekonomicznych oraz na obrzeżach miast.

 

Magdalena Paluch
Redaktor Naczelna