Z życia spółek

Firma Prologis działająca na rynku nieruchomości komercyjnych wyróżniona tytułem Super Etycznej Firmy

biznesmanFirma Prologis działająca na rynku nieruchomości komercyjnych została wyróżniona tytułem Super Etycznej Firmy.

W konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu, kancelaria PwC Legal, poddaje surowej ocenie wszystkie aspekty etyczne prowadzonej działalności. Analizuje między innymi zgodność z prawem i ogólnie przyjętymi normami, sposób odnoszenia się do partnerów biznesowych i budowania relacji z pracownikami, stosowanie się do zasad uczciwej konkurencji, a także sposoby walki z oszustwami i nadużyciami oraz zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych.
Prologis po raz trzeci z rzędu znalazł się w gronie najbardziej etycznych firm w Polsce. Tym samym otrzymał statuetkę „Super Etycznej Firmy”.