Informacje dnia

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku

adeolu-eletu-38649-unsplash

W 2017 r. w Polsce liczba mikroprzedsiębiorstw wyniosła 2 073,6 tys. i w stosunku do roku poprzedniego
wzrosła o 69,6 tys. jednostek, tj. o 3,5%. – czytamy w raporcie GUS.

Analizując zbiorowość przedsiębiorstw do 9 osób pracujących w latach 2013-2017 zaobserwowano, że ich liczba z roku na rok systematycznie wzrastała – średnio o 4,3%. Średnia roczna liczba jednostek w latach 2013-2017 wyniosła 1 912,7 tys.
Liczba osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w 2017 r. wyniosła 4 089,8 tys., a zatem wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 132,6 tys. osób, tj. o 3,4%. Większa liczba mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą przekładała się na większą liczbę osób pracujących w tych jednostkach w całym analizowanym okresie (2013-2017) – średniorocznie omawiany wzrost
kształtował się na poziomie 4,4%. Średnia roczna liczba osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w latach 2013-2017 wyniosła 3 764,5 tys.
W latach 2013-2017 występował systemat – czytamy w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.