Z życia spółek

Działalność CA Immo na rynku nieruchomości komercyjnych: wysoka rentowność i rekordowy zysk netto za 2021 rok

Warsaw Towers

Wysoka rentowność CA Immo – firmy działające na rynku nieruchomości komercyjnych – i rekordowy zysk netto za 2021 rok. Jest to bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.

Firma odnotowała wzrost wyników sprzedaży oraz wyników osiąganych z aktualizacji wycen, zrealizowany roczny cel w zakresie środków z działalności operacyjnej (FFO I), korzystny bilans. Ponadto CA Immo odnotowało stałe przychody (w ramach FFO I) na poziomie 128,3 mln EUR (1,31 EUR na akcję): realizacja rocznego celu co najmniej 128 mln EUR. Kwota jest o 4% niższa, niż wartość osiągnięta w ubiegłym roku.
Przychody czynszowe na nieznacznie niższym poziomie – 229,1 mln EUR, głównie ze względu na rotację kapitału (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku: 235,6 mln EUR)
Wynik operacyjny (EBITDA) osiągnął wysokość 210,1 mln EUR, 7% wyższą niż wynik z roku ubiegłego, który wyniósł 195,6 mln EUR.
Firma szacuje, że dodatni wynik bilansowy za rok obrotowy 2021 zostanie przeniesiony na kolejny rok.