Informacje dnia

Dynamika produkcji budowlano-montażowej roku wg GUS

ibrahim-rifath-789914-unsplash
„Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku” to jeden z najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego
.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu 2021 roku była wyższa o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 9,8%). Ponadto jak podają eksperci GUS, była ona wyższa o 9,3% w stosunku do sierpnia bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 15,5%). We wrześniu 2021 roku największy wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowany został w skali roku dla przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 21,7%. Dla podmiotów wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej roboty te zwiększyły się o 1,2%, podczas gdy sprzedaż prac z zakresu budowy budynków spadła o 3,6% – informuje GUS.