Inwestycje publiczne

Duże inwestycje w dystrybucji energii

Po latach, kiedy koncentrowano się na odtwarzaniu majątku wytwórczego polskiej energetyki, coraz większy akcent kładziony jest na inwestycje w sieć dystrybucyjną – wynika z analizy sektora elektroenergetycznego autorstwa Domu Maklerskiego banku PKO BP. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) ocenia, że strata w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej w 2011 r. w Polsce wyniosła 7,3 proc., blisko dwa razy więcej niż w krajach Europy zachodniej. Stan sieci systematycznie będzie się poprawiał, operatorzy sieci mogą zwiększyć inwestycje nawet o 45 proc. – Po latach w którym główny nurt dyskusji koncentrował się na odtwarzaniu majątku wytwórczego polskiej energetyki, coraz większy akcent kładziony jest na inwestycje w sieć dystrybucyjną. Olbrzymie nakłady potrzebne do realizacji projektów wytwórczych, komplikacja tych projektów, niepewność otoczenia regulacyjnego, kryzys ekonomiczny i związana z nim weryfikacja ścieżki wzrostu zapotrzebowania na energię – wszystko to sprawiło, że koncerny energetyczne kładą coraz więcej nacisku na inwestycje w sieci dystrybucyjne – wynika z analizy sektora elektroenergetycznego autorstwa Domu Maklerskiego banku PKO BP. W raporcie zwrócono uwagę, że inwestycje sieciowe są prostsze w realizacji, o łatwiejszym do przewidzenia zwrocie i krytyczne dla bezpieczeństwa energetycznego. Raport przypomina deklarację prezesa grupa Energa Mirosława Bielińskiego, który stwierdził, że główne ryzyko dla stabilności polskiego systemu tkwi właśnie w stanie sieci dystrybucyjnych. Analitycy DM PKO oceniają, że infrastruktura sieci dystrybucyjnych w Polsce jest w stanie słabym, choć od niedawna dosyć dynamicznie się poprawiającym.
– Średni wiek sieci dystrybucyjnej to około 30 lat. Nawet około 30 proc. polskiej sieci dystrybucyjnej kwalifikuje się do jak najszybszej wymiany ze względu na stan techniczny. Stopień dekapitalizacji majątku dystrybucyjnego w Polsce to około 75 proc. Problemem są stare stacje transformatorowe i stare linie – wynika z analizy DM PKO BP. Nie lepiej jest z siecią przesyłową wysokich napięć, która jest również w wysokim stopniu (około 70 proc.) zdekapitalizowana. Sieć przesyłowa jest jeszcze starsza niż sieć dystrybucyjna. Duże inwestycje w sieci przesyłową przypadały na lata 70. poprzedniego wieku.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora