Informacje dnia

Czy „chcieć znaczy móc” wystarczy? Wyniki ankiety „Less waste w biurze”

Less waste w biurze_grafika
Wraz z postępem technologicznym nieodwracalnie zmienia się również środowisko naturalne na Ziemi. Wzrost świadomości zagrożeń stojących za stale zmieniającym się klimatem i potrzeba zachowania dziedzictwa naturalnego dla kolejnych pokoleń wymusza na państwach, organizacjach międzynarodowych, firmach i zwykłych obywatelach aktywne działania. Branża nieruchomości również nieustannie poszukuje rozwiązań, które pomogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Knight Frank przeprowadził ankietę, której wyniki i rekomendacje zawarł w publikacji „Less waste w biurze”.

Skierowaną we wrześniu 2020 roku do najemców biur ankietę wypełniło 116 firm, które zostały zapytane o ich podejście do idei „less waste”, ekologiczne rozwiązania w biurze i otwartość na wprowadzanie zmian w swoich miejscach pracy.

„Według prognoz do 2050 roku aż 70% ludności na świecie będzie żyło w miastach, które wciąż się rozrastają. Jak pokazują dane Architecture 2030 sektor budowalny jest odpowiedzialny za emisję 40% gazów cieplarniach, dlatego jej ograniczenie jest jednym z priorytetów globalnej strategii ONZ. Współpracujemy z dużymi funduszami inwestycyjnymi, które zrównoważony rozwój wpisały w strategie rozwoju swojej działalności. Branża nieruchomości dostrzega potrzebę dekarbonizacji budownictwa, stąd rosnące zainteresowanie inwestorów zielonymi certyfikatami. W wielu krajach coraz większą popularnością cieszą się też, tzw. „zielone finansowanie projektów” oferowane przez instytucje finansowe  jak i „zielone umowy najmu”, które dzięki współpracy między właścicielem a najemcami pomagają stworzyć zdrowe i przyjazne otoczenie dla użytkowników danej przestrzeni” – komentuje Monika Dębska-Pastakia, Partner i Prezes w Knight Frank.

Świadomość jak ważne jest ekologiczne podeście firm pokazują wyniki ankiety. Ponad 80% ankietowanych zadeklarowała, że ich działalność jest oparta o zasady zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie pracowników widać też w codziennych działaniach organizacji – 86% badanych analizuje zużycie zasobowi materiałów, aby uniknąć zbędnych zakupów, a w blisko trzech czwartych firm dokumentacja przechowywana jest cyfrowo.

Jak pokazują wyniki, często organizacje nie sięgają jednak po najprostsze rozwiązania. Jedynie 35% badanych potwierdziło używanie certyfikowanego papieru z recyclingu, tylko 71% zrezygnowało z wody butelkowanej na rzecz filtrowanej, a jedynie 70% ma ustawione drukarki na automatyczny wydruk dwustronny.

Recycling może dotyczyć również wyposażenia powierzchni biurowych. Aż 95% ankietowanych uważa produkt z recyklingu za pełnowartościowy, a blisko 70% przekazuje elementy wystroju i sprzęt, który w dalszym ciągu nadaje się do użytku, kolejnym podmiotom. Co zaskakujące, mniej niż połowa biorących udział w ankiecie firm ma w swoich biurach wyposażenie z odzyskanych materiałów.

Badani wskazali na aspekt chęci do wprowadzania zmian wśród pracowników, ale jednocześnie wskazali na problem realizacji pomysłów w organizacji. Niezbędna jest tutaj koordynacja oraz egzekwowanie zaproponowanych rozwiązań.

„Nie możemy odwracać wzroku od problemu jakim jest zmiana klimatu. Tych zmian nie widzimy na co dzień, ale one się dzieją i pustoszą ekosystem. Często spotykamy się z zobojętnieniem, podejściem, że to się dzieje gdzieś daleko, że nas to nie dotyczy, a tak naprawdę każda zmiana działa jak domino, wpływając na kolejne procesy. Od kiedy w ubiegłym roku rozpoczęliśmy kampanie w polskim oddziale Knight Frank widzimy zmianę w podejściu do środowiska wśród naszych pracowników. Za nami liczne spotkania, rozmowy i kampanie edukacyjne, które powinny być realizowane we wszystkich firmach. Ekologia nie dotyczy tylko jednej sfery naszego życia, ale jest z nim nierozerwalnie złączona” – wyjaśnia Jadwiga Małek, Konsultant w Dziale Badań Rynku i Ambasador Less Waste w Knight Frank.

Pomimo bezsprzecznie negatywnych skutków pandemii Covid-19, nowa rzeczywistość wymusza na najemcach przeanalizowanie ich środowiska pracy. Trudno teraz to dostrzec, ale działania te mogą przynieść pozytywne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Potrzeba reorganizacji biur i zaprojektowania ich w sposób bezpieczny dla użytkowników może przyjąć różną formę, m.in. tryb zmianowy lub hybrydowy. To równocześnie idealna okazja dla najemców na wprowadzenie „zielonych” rozwiązań, które są szansą na zmianę podejścia do ekologii w biurach. Zaaranżowanie przestrzeni w myśl idei „less waste” może przyczynić się efektywniejszego zarządzania dostępnymi zasobami, a co za tym idzie do wygenerowania dodatkowych oszczędności.

Źródło: Knight Frank.