Informacje dnia

Cel: inwestowanie, czyli o spółce celowej słów kilka

Spółka celowa_2
Projekty mieszkaniowe bazujące na współpracy z doświadczonymi w branży deweloperami, które z roku na rok stają się coraz popularniejszą formą inwestowania posiadanego kapitału, wymagają ustalenia jasnych zasad współpracy. Pierwszym etapem nawiązania partnerstwa biznesowego powinno być określenie systemu współdziałania, na podstawie którego będą realizowane konkretne plany inwestorskie. Najchętniej wybieraną opcją jest spółka celowa, niosąca wiele profitów dla wszystkich stron biorących udział w danym projekcie.

Spółka celowa, która z założenia powoływana jest do realizacji konkretnego zamiaru (w tym przypadku realizacji inwestycji) to forma organizacji przedsiębiorstwa będąca niezależnym podmiotem prawnym. Jej powstanie daje możliwość zaciągnięcia zobowiązań finansowych na poczet przyszłych dochodów spółki, co znacznie ułatwia finansowanie danego projektu. Osoby, które angażują się w firmę funkcjonującą na zasadzie tej struktury podejmują wszelkie działania w myśl przyjętych na terenie państwa rozwiązań prawnych, zawartych między sobą umów bądź kontraktów. Co ważne, ich ewentualne inne inicjatywy biznesowe (np. prowadzone przez nich przedsiębiorstwa) nie są powiązane z założeniami spółki celowej dedykowanej procesowi inwestycyjnemu.

– Zorganizowanie wspólnej inicjatywy inwestycyjnej w powyższy sposób to gwarant, że pozostałe działalności udziałowców nie zostaną w żadnym wypadku naruszone przez działalność spółki celowej odpowiedzialnej za proces deweloperski. Stąd nie mieliśmy żadnych wątpliwości, co do wyboru takiego układu kooperacji z współudziałowcami naszego konceptu inwestorskiego – mówi Sylwester Śniadecki, prezes Śniadecki Investment Group. – Dodatkowo, daje ona możliwość elastycznego finansowania projektu biznesowego, co znacznie usprawnia postępy na każdym etapie realizacji inwestycji. Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż wraz z doświadczonym deweloperem i jego historią kredytową finansowanie projektów poprzez zobowiązanie bankowe jest dużo prostsze. Każdy nowy start-up podczas startu pierwszego projektu deweloperskiego może spotkać się z problemami, a nawet istnieje możliwość zablokowania opcji finansowania dłużnego z banku – dodaje Lider nowej inicjatywy inwestorskiej.

Struktura jaką jest spółka celowa daje również szereg innych korzyści. Widoczne są one m.in. w kwestiach dotyczących zabezpieczeń realizacji projektu. Podstawowymi są przesunięcia pieniężne, które są naturalnymi wynikami kolejnych poziomów inwestycji, a także powstały w wyniku działalności majątek. Ponadto specjaliści zwracają uwagę, iż zabezpieczenia tej formuły działania są znacznie efektywniejsze przez łatwy proces przejmowania udziałów czy też egzekucję roszczeń z hipoteki.

– Wybór tej formy działalności przedsiębiorstwa daje jeszcze jeden bardzo ważny atut w postaci możliwości klarownego przeprowadzenia procesu zarządzania jednostką – podkreśla Sylwester Śniadecki. – Jako wieloletni szef wiem, nad iloma sprawami należy czuwać w momencie realizacji inicjatywy budowlanej i jak bywa to kosztowne. Ponieważ założeniem spółki celowej jest racjonalizacja zatrudnienia oraz dobre zorganizowanie siatki płac, gwarantujemy, że w jej działalność zaangażowani są wyłącznie specjaliści, których wiedza i zdolności pozwalają na dywersyfikację ryzyka związanego z projektem – mówi prezes Śniadecki Investment Group.

Przed zaangażowaniem posiadanych przez siebie środków w okazję inwestycyjną warto sprawdzić, na jakich zasadach ma być zorganizowana wzajemna współpraca. Ważne by wziąć pod uwagę fakt, iż firmy oferujące rozwiązanie jakim jest utworzenie spółki celowej są otwarte na nawiązanie trwałej, przejrzystej i pewnej relacji inwestorskiej. Pamiętajmy: inwestować należy bowiem przede wszystkim bezpiecznie.

Źrodło: Śniadecki Investment Group.