komentarze, opinie, gospodarka

Bibby MSP Index z optymistycznymi sygnałami dla polskiej gospodarki

Tomasz Rodak
Wyniki Bibby MSP Index przynoszą optymistyczne sygnały dla polskiej gospodarki. Większość małych i średnich firm oczekuje znaczącej poprawy kondycji swojego biznesu, a wiosenny odczyt indeksu skoczył w górę do poziomu 52,7 punktów. To aż o 10,1 pkt więcej niż wynik badania z jesieni 2022 r. 

Firma faktoringowa Bibby Financial Services od 12 lat bada nastroje polskich przedsiębiorców, ich sytuację płatniczą oraz oczekiwania i plany biznesowe.
 

– W ubiegłym roku były dołujące, bo ledwie skończyły się problemy z pandemią, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. Ponownie przerwane zostały niektóre łańcuchy dostaw, a ceny energii i paliw poszybowały w górę. Wzrost inflacji pociągnął za sobą podwyżki stóp procentowych, a słabnący popyt i malejące inwestycje przełożyły na hamowanie gospodarki. W ostatnim kwartale ubiegłego roku polski PKB zwiększył się zaledwie o 2 proc. r/r. Z najnowszego pomiaru wykonanego na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm, uzyskujemy odczyt Bibby MSP Index 52,7pkt, czyli po zeszłorocznych mieliznach notujemy silne odbicie nastrojów o 10,1pkt w relacji do jesieni – mówi Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży Bibby Financial Services.

Kiedy Index ma wartość powyżej 50 pkt to można zakładać, że u większości małych i średnich przedsiębiorców dominuje przekonanie co do poprawy kondycji ich biznesów.

Wiara w lepszą sprzedaż

Warto zauważyć, że niezależnie od sektora, a nawet rozmiaru zatrudnienia w firmach, mały i średni biznes ma dużo wiary w poprawę sytuacji.

– Widoczne jest to przede wszystkim w lepszych prognozach dotyczących sprzedaży, która jest dla przedsiębiorców kluczowa. Bez wątpienia sprzyjają temu sygnały płynące z gospodarki. W lutym osiągnęliśmy inflacyjny szczyt (18,4 proc.), a nie wykluczone, że jeszcze pod koniec tego roku inflacja będzie już jednocyfrowa. W pierwszym kwartale odnotowaliśmy też zapewne dołek aktywności gospodarczej, gdy gospodarka nieco się skurczyła. W kolejnych miesiącach powinno już nastąpić jej stopniowe odbicie w górę – tłumaczy Tomasz Rodak.

Drugim obszarem, który najsilniej ciągnął obecny odczyt indeksu w górę były lepsze rokowania odnośnie poprawy płynności finansowej. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich firm, które często borykają się z problemami związanymi z brakiem środków na inwestycje czy rozwój biznesu.

– Płynność finansowa to wskaźnik, który w faktoringu monitorujemy ze szczególną uwagą. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że sprzedając z odroczonym terminem płatności w rzeczywistości kredytuje swoich klientów. A w obecnych czasach wysokich stóp procentowych kredyt jest naprawdę kosztowny. Dlatego faktoring to jakościowa zmiana. Nie tylko środki na bieżące potrzeby, ale także poprawa wskaźników finansowych w całym bilansie firmy, co może okazać się kluczowe na przykład podczas wnioskowania o kredyt w banku – wyjaśnia ekspert Bibby Financial Services.

Kolejnym istotnym czynnikiem dla przedsiębiorców jest też poziom zadłużenia, który również w większości sektorów został poprawiony. Większy poziom zadłużenia może skłaniać przedsiębiorców do większych inwestycji, co z kolei wpłynie pozytywnie na rozwój biznesów i całej gospodarki.

Źródło: Bibby Financial Services.