Informacje dnia

Bez porozumienia w sprawie terenów w Siewierzu Jeziornej

Spółka Chmielowskie z portfela inwestycyjnego giełdowej spółki ALTA oraz firma Retail Concept zakończyły rozmowy dotyczące sprzedaży terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zabudowę handlowo-usługową w dzielnicy Siewierz Jeziorna. Rozmowy nie doprowadziły do podpisania wiążących umów.

Spółka Chmielowskie otrzymuje propozycje od innych partnerów do zagospodarowania terenów komercyjnych w Siewierzu Jeziornej, nie wyklucza modyfikacji przeznaczenia tego obszaru. Budowa Siewierza Jeziornej ruszyła w 2012 r. Na terenie dzielnicy o powierzchni 120 hektarów docelowo powstać ma 6-7 tysięcy mieszkań i domów dla ok. 15 tysięcy osób. Kompleksowy projekt zrównoważonej dzielnicy zakłada, że dla komfortu mieszkańców, obiekty o najważniejszych funkcjach powinny znajdować się w zasięgu spaceru z miejsca zamieszkania. Oprócz obiektów handlowych, na terenie Siewierza Jeziornej zaplanowano także park biznesowy. Powierzchnia działek przeznaczona pod zabudowę komercyjną (usługi, handel, nieuciążliwa produkcja) wynosi ok 30 ha, co umożliwia budowę ok. 80 000 m2 powierzchni użytkowej.

– W trakcie rozmów dotyczących zagospodarowania naszych terenów komercyjnych w Siewierzu Jeziornej doszliśmy do wniosku, że warto rozważyć zagospodarowanie terenów wzdłuż drogi krajowej nr 1 w inny sposób. Analizujemy czy korzystniejsze z punktu widzenia rozwoju dzielnicy nie byłoby stworzenie tam niewielkiego parku biznesowego, z nieuciążliwą dla pobliskich mieszkańców działalnością produkcyjną czy usługową. Handel rozmieszczamy w parterach kamienic – pierwszy sklep już jest otwarty. Dzięki temu poszerzamy grono potencjalnych partnerów, z którymi możemy rozmawiać o sprzedaży tych terenów. Sądzimy też, że taka decyzja może przyczynić się do stworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców – mówi Robert Jacek Moritz, prezes ALTA S.A.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest na obrzeżach powstającej dzielnicy Siewierz Jeziorna, pomiędzy drogą DK1, a częścią mieszkalną, zlokalizowaną w głębi inwestycji. Dobór i lokalizacja różnych funkcji (mieszkaniowych, handlowych, usługowych i produkcji) w dzielnicy jest kluczowy dla osiągniecia spodziewanych wyników ekonomicznych projektu Siewierz Jeziorna.

W dzielnicy powstało dotychczas 100 mieszkań i domów oraz kilka lokali komercyjnych. Zawarte umowy z deweloperami zakładają budowę ok. 1000 mieszkań do 2020 r. Dzielnica Siewierz Jeziorna oferuje mieszkańcom coraz lepszą infrastrukturę, w styczniu otwarty zostanie pierwszy żłobek, a niebawem powstanie także restauracja.