Informacje dnia

Bank Pocztowy notuje wzrost sprzedaży produktów i usług

Bank Pocztowy z zewnatrzBank Pocztowy notuje wzrost sprzedaży w sieci własnej – w 2022 roku udzielono o 17,5% r/r więcej kredytów konsumpcyjnych oraz 24,5% r/r więcej klientów założyło rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w porównaniu do roku ubiegłego.

Coraz więcej klientów zakłada rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz korzysta
z kredytów konsumpcyjnych w Banku Pocztowym. W sieci własnej Pocztowy udzielił
w 2022 roku o 17,5% r/r więcej kredytów konsumpcyjnych. Wzrosło także (o 24,5% r/r) zainteresowanie klientów rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi. Dobre wyniki Bank Pocztowy uzyskuje również w licznych rankingach. W najnowszym, branżowym rankingu „Instytucja roku” – 6 placówek Banku Pocztowego zostało docenionych za jakość obsługi klienta w placówkach bankowych. Nagroda była przyznawana placówkom, które zarówno w pierwszym, jak i w drugim pomiarze uzyskały wynik minimum 80% punktów.

– W ubiegłym roku wprowadziliśmy szereg udogodnień dla klientów zakładających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania naszymi kredytami i ROR-ami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej cyfrowego społeczeństwa, unowocześniliśmy proces on-line wnioskowania o założenie rachunku bankowego oraz skróciliśmy czas procesowania wniosku o ponad 20%. Wprowadziliśmy także dostęp do „otwartej bankowości”, karty wirtualnej oraz karty biometrycznej, a także udostępniliśmy usługę „ROR na selfie”. Wzrost zainteresowania usługami Banku i przyznane wyróżnienie dla naszych placówek jest dla nas najlepszym docenieniem wdrożonych działań. Coraz lepsze wyniki sprzedażowe Banku pokazują również, że dzięki przeprowadzonym zmianom, ale także wprowadzanym nowym produktom, Bank Pocztowy może być coraz silniejszym graczem na rynku – mówi Arleta Przeniosło-Bukowska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży Banku Pocztowego.