Informacje dnia

Architekt Starej Rzeźni w Poznaniu został wybrany

Piotr Krajewski - Fotografia Architektury / Architectural Photography

Vastint Poland powierzył pracowni Przemysława Borkowicza przygotowanie projektu architektonicznego Starej Rzeźni w Poznaniu.

Wybrany projekt zakłada przywrócenie świetności historycznym budynkom starych zakładów mięsnych i przekształceniu obszaru o powierzchni około 5,5 ha w spójny urbanistycznie, interesujący pod względem architektonicznym fragment centrum miasta.

Szacowana powierzchnia zabudowy kompleksu z miejscami do pracy, budynkami mieszkalnymi oraz ogólnodostępną przestrzenią publiczną wyniesie około 70 000 m2.

„Dorobek oraz oczekiwane przez nas podejście do strategii rozbudowy i rewitalizacji zabytkowych kompleksów miały decydujący wpływ na naszą decyzję. Liczymy, że współpraca z wybranym zespołem pracowni architektonicznych, kierowanym przez Przemysława Borkowicza, architekta mocno związanego z Poznaniem, zaowocuje projektem o wyrazistym charakterze, przemyślanym układzie funkcjonalnym i otwartą na ludzi przestrzenią publiczną, doskonale wpisaną w strukturę miasta i otaczającą przestrzeń” – mówi Rafał Przybył, Dyrektor Regionalny Vastint Poland.

Teren przyszłej inwestycji położony jest w północnej części centrum Poznania w obrębie ulic Garbary, Grochowe Łąki i Północnej. Stanowi on pozostałość po zamkniętych w latach 90. XX wieku zakładów mięsnych.Prace koncepcyjno-projektowe mają potrwać 2 lata.