Informacje dnia

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2021 roku wg GUS

mikael-kristenson-242079-unsplash

„Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2021 roku” to nowy raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W krótkim raporcie od GUS czytamy, że gospodarstwa domowe w Polsce miały znaczny udział w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych). Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2021 r. w porównaniu z 2002 r. wzrosło o 20,9%.
W 2021 r. w Polsce udział gospodarstw domowych w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych) wyniósł 20,2 %. Przeciętnie w krajowych gospodarstwach domowych zużywano 24,6 GJ energii w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co plasowało Polskę na średnim poziomie europejskim wynoszącym 24,5 GJ/1 mieszkańca. – podsumowuje GUS.

Źródło: GUS.