Informacje dnia

XXIX Forum Ekonomiczne – silna Europa jutra

XXIX Forum Ekonomiczne
W dniach 3-5 września w Krynicy-Zdroju odbyło się XXIX Forum Ekonomiczne.

Forum Ekonomiczne to największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, która skupia w jednym miejscu ponad 4 tys. gości.
Szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów wyrażali swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie.
W sumie podczas Forum wypowiedzieli się eksperci z pond 60 krajów.

Podczas wydarzenia odbyło się 6 sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów, warsztaty a także prezentacje narodowe i regionalne.
W wydarzeniu udział wzięło ponad 4500 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.