Informacje dnia

X Kongres Kolejowy online wystartuje już 18.go listopada br.

X Kongres Kolejowy online

Kongres Kolejowy stanowi najważniejsze wydarzenie w branży kolejowej. Odbywa się on corocznie w listopadzie.
Z racji bieżącej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, wydarzenie w tym roku będzie miało formę kongresu online.
Będzie ono transmitowane na portalu Rynku Kolejowego od 18 do 20 listopada.

W 2020 roku tematyka Kongresu skupi się na takich kwestiach jak m.in.: sytuacja branży kolejowej w obliczu pandemii, skuteczna i terminowa realizacja inwestycji infrastrukturalnych, czwarty pakiet kolejowy itp.