Z życia spółek

Wyniki finansowe Sescom za okres 2021/22 r.

66270053313d44fcdbb61b41d527864a
Firma Sescom opublikowała wyniki finansowe za okres 2021/2022 roku.

Sescom realizuje szeroki zakres usług Facility Management, dynamicznie reagując na potrzeby ponad 60 klientów międzynarodowych i ich ponad 40 000 placówek w całej Europie.
Analiza wyników sprzedaży zagranicznej przeprowadzona przez Sescom wskazuje na zdecydowane ożywienie w branży Facility Management poza granicami Polski. Nowe kontrakty zagraniczne oraz zwiększenie wolumenu prac dla dotychczasowych klientów wpłynął na wzrost wartości sprzedaży zagranicznej Sescom o 27% rok do roku.
Potwierdzeniem poprawy koniunktury na rynkach zagranicznych są podpisane w 2021/22 r. nowe kontrakty handlowe, które objęły firmy z branży paliwowej, odzieżowej oraz gastronomicznej.

Szczególnie w drugiej połowie roku obrotowego odnotowaliśmy znaczący wzrost w sprzedaży zagranicznej – w tym czasie przychody generowane poza Polską zwiększyliśmy w stosunku do czasu covid-owego o 62%. Wynik ten zdecydowanie obrazuje powrót na ścieżkę wzrostu sprzedaży zagranicznej. To dla nas bardzo dobry znak. Tym bardziej że udało nam się pozyskać nowe, zagraniczne kontrakty. Widzimy dużą przestrzeń do dalszego rozwoju rynku FM w Europie. Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji dostawcy TFM (Technical Facility Management) pierwszego wyboru dla międzynarodowych sieci retail na głównych rynkach europejskich do 2030 r. Chcemy to zrobić poprzez podwojenie liczby międzynarodowych klientów – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu, Sescom S.A.