komentarze, opinie, gospodarka

Wyniki finansowe Mirbud – 17 mln zł zysku

Grupa Mirbud wypracowała w 2014 roku 17 mln zł zysku netto – o 400 tysięcy wiecej niż rok wcześniej. Wyniki sprzedaży wyniosły  932,3 mln złotych (937,3 mln w roku 2013), a zysk operacyjny 34, 3 mln (32,3 w 2013r.).

 Mirbud prowadzi obecnie blisko 50 różnych inwestycji – większość w zakresie infrastruktury drogowej. Jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne do największych projektów należy centrum handlowe Sukcesja w Łodzi oraz magazyny Panattoni Center Łódź II.

Obiekty użyteczności publicznej to m.in. stadion ŁKS w Łodzi, a z ważniejszych projektów drogowych należy wymienić – obwodnicę Inowrocławia o długości blisko 19 km, odcinek trasy S3 o długości blisko 17 km.

87 proc. udziału całości sprzedaży stanowią usługi budowlano – montażowe, z czego najwięcej w zakresie nieruchomości komercyjnych i obiektów przemysłowych –  ponad 61 proc. przychodów ze sprzedaży (wzrost udziału o ok. 48 proc. względem IV kwartału roku 2013). Roboty inżynieryjno drogowe stanowiły blisko 33 proc. przychodów. Wzrósł udział dzialałnosci deweloperskiej –  z 1,5 proc. w IV kwartale 2013 r. do 5,0 proc. w okresie sprawozdawczym roku bieżącego, oraz nieznacznie wzrósł udział sprzedaży usług wynajmu z 2,5 proc. w IV kwartale 2013 r. do 2,7 proc.