Gospodarka

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku wg GUS

okulary
W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak informuje GUS: W 2019 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2018 rokiem, przy czym największy w regionie mazowieckim regionalnym – o 9,7%, a najmniejszy w regionie kujawsko-pomorskim – o 5,5%, wobec 7,8% dla kraju ogółem.
Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2019 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,6% w regionie warszawskim stołecznym.
Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 roku kształtowała się na poziomie od 40,7 tys. zł w regionie lubelskim (68,4% średniej krajowej) do 131,0 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (219,7% średniej krajowej).
Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2019 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.