Gospodarka

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 roku

markus-spiske-484245-unsplash
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 r. wzrosły w stosunku do stycznia 2021 r. o 0,8 %, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 2,0% – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych opracowanych przez ekspertów GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2021 r. były o 0,8% wyższe niż w styczniu 2021 r. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 2,7%, w tym w górnictwie rud metali – o 4,6%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,7%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe podwyższono o 0,8%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,0%) – informuje GUS.