Informacje dnia

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w okresie I-III kwartał br. wg GUS

g-crescoli-365895-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały tego roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r.
Jak informuje GUS, na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.1)) ogłoszono, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r. w stosunku do trzech kwartałów 2021 r. wyniósł 110,7. Wynik ten oznacza wzrost cen o 10,7%.
Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1561, 1812, 1967, 2014 i 2180.