Gospodarka

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą wg GUS

biznesman1
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację nt wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą. Są to oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe) i stanowią aneks do publikacji (sierpień 2021).

Jak poinformował GUS, poluzowanie rządowych obostrzeń przyczyniło się generalnie do wzrostu optymizmu w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Wyniki sierpniowej ankiety wskazują na zróżnicowane zmiany w skali spadku zamówień składanych przez klientów w poszczególnych obszarach gospodarki. W porównaniu z poprzednim miesiącem wyraźniejsze spadki deklarowały najmniejsze jednostki handlu hurtowego (pogorszenie o 3,4 p.proc.). Szczególnie pozytywnie wyróżniły się natomiast jednostki usługowe o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (poprawa o 5,8 p.proc.). W Aneksie przedstawiono także wyniki dotyczące m.in. okresu przetrwania przedsiębiorstw w aktualnej sytuacji.