Informacje dnia

Webinar: Gotowi na Dyrektywę MCP – wyzwania sektora ciepłowniczego

olloweb-solutions-520914-unsplash
Dyrektywa MCP określa normy emisji dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP – Medium Combustion Plants). Chodzi dokładnie o źródła energetycznego spalania o mocy między 1 MW a 50 MW. Dyrektywa wdrożona do polskiego ustawodawstwa w 2017 roku zasadniczo zaostrzyła normy emisji  trzech rodzajów zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów).

Nowe standardy, w przypadku już istniejących MCP o mocy większej niż 5 MW, będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Istniejące MCP o mocy do 5 MW mają czas na dostosowanie się do wymogów do 1 stycznia 2030 roku.

Przepisy wprowadzają również obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją, dopuszczalnych wielkościach emisji oraz wymagania dotyczące ich monitorowania i eksploatacji urządzeń redukujących emisje.  W większości przypadków oznacza to, że kosztowne działania modernizacyjne, które pozwolą dostosować istniejące już instalacje do nowych standardów stają się koniecznością.

19 listopada odbędzie się webinar „Gotowi na Dyrektywę MCP  – Modernizacja źródła ciepła (kotłowni) do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego” podczas którego eksperci opowiedzą o tym, jakie wyzwania i obowiązki stoją przed sektorem ciepłowniczym. Przedstawią korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz omówią dostępne technologie. Doradzą także, jakie są sposoby finansowania inwestycji modernizacyjnych.

Podczas webinara poruszone zostaną najważniejsze wątki Dyrektywy MCP: zmiany regulacyjne, obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją, dopuszczalne wielkości emisji oraz wymagania dotyczące monitorowania.

Webinar poprowadzą:

  • Sebastian Zientara, Senior Manager w innogy Polska Solutions Sp. z. o.o.
  • Bartłomiej Asztemborski, Koordynator projektów w innogy Polska Solutions Sp. z. o.o.
  • Irena Dul, Główny specjalista ds. ochrony środowiska w E.ON edis Energia

Webinar odbędzie się 19 listopada br. o godz. 10.00

mat.pras.