Informacje dnia

Targi Nieruchomości & Budowa Domu w Olsztynie

jeff-sheldon-3231-unsplash
W dniach 6 — 7 paź­dzier­nika 2018 r. w Olsztynie odbędą się Targi Nieruchomości & Budowa Domu.

Targi odbędą się w Hali Urania przy ulicy Piłsudskiego 44 w Olsztynie. Będą trwały dwa dni w godzinach od 10:00 do 16:00.
Ostatnia edycja targów przyciągnęła niemal 4000 odwiedzających, co można uznać za duży sukces.

Olsz­tyń­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to jedyna impreza tar­gowa w tym miejście, która sku­pia wszyst­kie liczące się inwe­sty­cje z Olsz­tyna i jego oko­lic oraz firmy z branży kom­plek­so­wej budowy domu od A do

Targi stworzono z myślą o wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Olsz­ty­nie i oko­li­cach.