Specjalne Strefy Ekonomiczne dobrym miejscem pod inwestycję

daria-from-taskarmy-nl-258665-unsplash
Inwestorzy planujący kupno gruntu inwestycyjnego mają do wyboru ciekawą alternatywę.

Alternatywą tą są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), których jest w Polsce aż 14.
SSE to wyodrębnione administracyjnie terytoria w Polsce. Przedsiębiorcy mogą na ich terenie prowadzić działalność na preferencyjnych zasadach. Jedną z takich preferencyjnych zasad jest np. możliwość uzyskania pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych. Stanowi to bardzo dużą korzyść dla wielu przedsiębiorców. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) będą funkcjonowały na terenie Polski do dnia 31 grudnia 2026 roku. Funkcjonują one na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482).

Cresa: Wpływ nowej ustawy o SSE na rozwój rynku magazynowego w Polsce

Michał Rafałowicz

Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionu Pomorskiego w firmie Cresa Polska, mówi o tym, jak rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowe regulacje w zakresie udzielania pomocy publicznej i funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).

Specjalista firmy Cresa szacuje, że proponowane rozwiązania mogą przyciągnąć inwestycje o wartości przekraczającej 2,5 mld złotych już w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów. W perspektywie 10 lat powinny przyczynić się one do utworzenia dodatkowych 200 000 miejsc pracy.

Jak mówią nowe przepisy, możliwe będzie ubieganie się o pomoc w ramach SSE  w całej Polsce. Funkcjonujące obecnie SSE będą działać do końca 2026 roku.

Główną formą pomocy publicznej będzie zwolnienie nowych inwestycji z podatku dochodowego, w ramach pomocy regionalnej. Nadal będą więc obowiązywać stare zasady udzielania pomocy publicznej, w zależności od regionu Polski – mówi Michał Rafałowicz.