Ustawa deweloperska do zmiany – wnioski z Dni Dewelopera

źródło: PZFD

źródło: PZFD

Konieczność  nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu ochrony konsumenta, rozwój rynku mieszkań na wynajem, konieczność rozpoczęcia prac nad transparentnym i spójnym kształtem polityki przestrzennej i mieszkaniowej Polski, – to wnioski z zakończonego już we Wrocławiu  Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera. – to wnioski z zakończonego już we Wrocławiu  Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera.

Przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci oraz uczestnicy rynku deweloperskiego spotkali się w centrum kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu, aby podczas konferencji wspólnie kreować przyszłość mieszkaniową Polski. Wynikiem rozmów są rekomendacje dot. rozwoju polskich miast.
W wydarzeniu zorganizowanym przez Polski Związek Firm Deweloperskich uczestniczyli przedstawiciele branży mieszkaniowej oraz eksperci rynku. Wśród gości byli również premier Jan Krzysztof Bielecki, minister Olgierd Dziekoński oraz minister Paweł Orłowski. Uczestnicy wypracowali rekomendacje dot. rozwoju polskich miast mające pełnić rolę drogowskazów.
Jak informuje w podsumowaniu PZFD: uczestnicy Kongresu starali się odpowiedzieć na liczne pytania nurtujące branżę, ale i klientów. Jednym z istotniejszych było to dot. ceny metra kwadratowego mieszkania. Nie zabrakło również wymiany zdań na temat roli, jaką na rynku deweloperskim pełni UOKiK. Dyskutowano o tym, jakie znaczenie ma reforma rejestru klauzul abuzywnych, zmiany w postępowaniu SOKiK. Ciekawą wymianę zdań wywołała debata na temat źródeł finansowania uczestników rynku nieruchomości oraz rozmowa o roli strategii i planowania w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. Z kolei uczestnicy panelu zatytułowanego „Polskie miasta XXI wieku – kierunki zmian” omówili wpływ Unii Europejskiej i wykorzystanie środków planowanych na rewitalizację. Dużo uwagi poświęcono także raportowi „Przestrzeń życia Polaków” oraz zagadnieniom związanym z regulacjami unijnymi, kodeksem budowlanym czy tzw. ustawą deweloperską.

Rozpoczą się Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera we Wrocławiu

Ryszard Petru podczas wcześniejszej edycji Kongresu

Ryszard Petru podczas wcześniejszej edycji Kongresu

Rozpoczęła się jedna z największych konferencji związanych z rynkiem mieszkaniowym i budownictwem w Polsce, czyli Kongres Mieszkaniowy – Dni Dewelopera. To już piąta edycja imprezy – odbywa się we Wrocławskim Centrum Kongresowym, położonym w kompleksie Hali Stulecia.

Głównym organizatorem Kongresu jest Polski Związek Firm Deweloperskich, przy współudziale Narodowego Banku Polskiego, Zachodniej Izby Gospodarczej i Hali Stulecia.

Jak zapowiadają organizatorzy – motywem przewodnim tegorocznego Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera są kierunki zmian, jakie zachodzą w miastach XXI wieku, w kontekście nowych inwestycji mieszkaniowych, które tworzą podstawową tkankę miejskiej zabudowy mającą wpływ na jakość i standard życia mieszkańców, które z roku na rok ulegają zmianom.

Obecnie – po oficjalnym otwarciu, trwają  debaty tematyczne – pięć tematów moderowanych przez znawców rynku nieruchomości mieszkaniowych. Uczestnicy  to eksperci rynku, analitycy, architekci, finansiści, prawnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji państwowych. Tematy debat to:

Kodeks budowlany – ewolucja czy rewolucja

– Czy metr kwadratowy mieszkania musi tyle kosztować?

– UOKiK na rynku nieruchomości, czyli reforma rejestru klauzul abuzywnych, zmiany w postępowaniu SOKiK, ustawa o ochronie praw konsumenta oraz ustawa deweloperska

– Źródła finansowania uczestników rynku nieruchomości

– Rola strategii i planowania miejskiego w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce

Wśród gości można wymieć m.in., Adama Grehl – Wiceprezydenta Wrocławia, Roberta Dziwińskiego – Prezesa GUNB, Łukasza Wrońskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK, Łukasza Złakowskiego –członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, Bolesława Melucha – Doradcę Zarządu Związku Banków Polskich , Rafała Finster – Prezesa Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Jacka Furgę – Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, Jana Szubę – Dyrektora NBP we Wrocławiu, Wojciecha Okońskiego – Prezesa Honorowy PZFD, Gabriela Marka – Zastępcę Dyrektora Wydziału ds. Architektoniczno-Budowlanych we Wrocławiu

W drugim dniu Kongresu, 8 października o godzinie 9.30 nastąpi otwarcie Konferencji, którą wypełnią trzy panele dyskusyjne:

– Polskie miasta XXI wieku – kierunki zmian

– Aspekty finansowe kluczowe dla rozwoju rynku mieszkaniowego

– Dobre prawo warunkiem rozwoju

Goście występujący w panelach to m.in. Premier Jan Krzysztof Bielecki, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Adam Jasser – Prezes UOKiK, Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, prof. Zygmunt Niewiadomski – Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej, Andrzej Reich – Dyrektor Departamentu KNF, Jarosław Szanajca – Prezes Honorowy PZFD, Grzegorz Kiełpsz – Prezes Zarządu PZFD, Konrad Płochocki – Dyrektor Generalny PZFD.

Zwieńczeniem piątej edycji Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera będzie zebranie rekomendacji i wniosków dotyczących dalszego rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Dodatkowo 9 i 10 października odbędzie się wydarzenie towarzyszące Kongresowi Mieszkaniowemu – Walne Zgromadzenie członków Europejskiej Unii Deweloperów Nieruchomości (UEPC) – organizacji zrzeszającej ponad 30 tys. deweloperów z całej Europy.

 

Deweloperzy mniej chętnie korzystają z kredytów

źródło: freedigitalphotos.net85 procent firm deweloperskich korzystało w ubiegłym roku z finansowania poprzez kredyt bankowy. Tak wynika z raportu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). To oznacza spadek udziału kredytów w finansowaniu inwestycji budowlanych deweloperów. Rok wcześniej aż 95 procent firm, które złożyły deklaracje, przyznawało, że posiłkuje się kredytem.

Wg ekspertów może to oznaczać większą niż do tej pory chęć pozyskiwania kapitału z innych źródeł – takich jak giełda czy pożyczki od udziałowców.

Liderem w ubiegłym roku pod względem udzielanych kredytów pozostał bank  PKO BP, który zwiększył swój udział w tym rynku z 27 proc. do 30 proc. Natomiast w klasyfikacji generalnej 9 Rankingu Banków zwyciężył  Getin Noble Bank SA. Kolejne miejsca przypadły na mBank oraz Alior Bank.
Niekorzystnie natomiast wypadł BZ WBK – jako bank, który  najczęściej odmawiał rozpatrzenia wniosku kredytowego. Ankiety rozesłano do ponad 100 firm członkowskich PZFD  – każda z nich mogła przysłać jedną ankietę na temat każdego z banków, z którym współpracowała. W klasyfikacji generalnej uwzględniono  instytucje, na temat których wypełniono co najmniej 5 ankiet.
Co ciekawe – firmy deweloperskie, spytane również o obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych uznały w większości, że nie wpływają one na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ze strony klientów (55 proc. odpowiedzi) oraz że nie odgrywają większej roli na rynku (38 proc.)