Przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash
W dniu 17 czerwca 2022 roku wystartował przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizację węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wielobranżowych robót budowlanych na terenie należącym do Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Roboty budowlane związane są z kompleksową modernizacją węzła ciepłowniczego, montażem urządzeń schładzających
powietrze na istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz montażem instalacji pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych w postaci paneli fotowoltaicznych.
Szacunkowa całkowita wartość wynosi 1 326 298.88 PLN netto.

Termin składania ofert przypada na dzień 17 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej.

Unieważniony przetarg w woj. lubelskim

pociag'

Lubelskie unieważniło przetarg na dostawę pierwszych w historii województwa nowych pociągów elektrycznych. Jedyną ofertę złożyła Pesa, jednak jej cena była zbyt wysoka.

Przetarg województwa lubelskiego dotyczył 11 dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Specyfikacja budziła pewne kontrowersje, jednak w ostateczności ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz.

Oferta przekraczała jednak budżet określony przez zamawiającego. Województwo lubelskie było w stanie zapłacić 152 594 010 złotych brutto. Tymczasem Pesa podała cenę wyższą, tj. 170 748 600 zł brutto.

22 maja br. urząd marszałkowski unieważnił przetarg.

Przebudowa dworca kolejowego w Białymstoku pod znakiem zapytania

pociag2PKP SA ogłosiły przetarg na przebudowę dworca kolejowego w Białymstoku. Przebudowa ma objąć także plac przydworcowy. W przetargu wystartowały cztery firmy. 

Przetarg obejmuje kompleksową przebudowę dworca kolejowego w Białymstoku oraz placu przydworcowego.Do zadań wykonawcy należało będzie m.in. wykonanie nowego układu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu.

Najtańszą ofertę w przetargu złożyła firma SKB z Warszawy. Jest ona w stanie zrealizować zlecenie za kwotę 36,2 mln zł brutt. PKP SA oszacowało swój budżet na 25,9 mln zł brutto, zatem inwestor musi oszacować, czy jest w stanie dołożyć brakującą kwotę.