Czym jest urban sprawl? O wartości powierzchni biologicznie czynnej w mieście i poza nim

Zdj.2
Czym jest urban sprawl? Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest mieszkać poza miastem? Znajomi podpowiadali przeprowadzkę, wspominając o lasach na wyciągnięcie ręki, ciszy, spokoju, byciu bardziej „eko”? Przeprowadzka poza tereny miejskie faktycznie może pozornie wydawać się dobrym pomysłem na przyszłość. Jednak, czy w erze rosnącej świadomości ekologicznej, jest to rzeczywiście tak dobry pomysł? O tym, jak z punktu widzenia ekologii i ekonomii wygląda masowa migracja poza miasta, pisze architekt – Paweł Wołejsza.

Spis treści:
Ekonomia czy ekologia? Miasto a zmiany klimatu
Grupowane mogą być śmietniki, place zabaw, drogi pożarowe, wyrzutnie z garaży podziemnych
Co przyniesie nam przyszłość?

Problem rozlewania się miast dotknął wiele światowych aglomeracji. tzw. urban sprawl jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem na starym kontynencie, szczególnie w momencie, gdy w obrębie miasta kończą się niezabudowane działki inwestycyjne. Ten problem zaczyna dotykać coraz więcej polskich miast. Dobrym przykładem urban sprawl jest Detroit, które po latach opustoszenia centrum i rozrostu miast satelitarnych wokół, musiało wdrożyć dokument powrotu życia do miasta. Aby tego dokonać, przeprowadzono szereg zmian i inwestycji miejskich.

Mieszkanie w domach jednorodzinnych, na przedmieściach lub przy lesie, jest komfortowe, ale tylko dla osób zamieszkujących konkretną nieruchomość. Należy pamiętać, że realizacja setek tysięcy domów jednorodzinnych pod miastami, jest niestety wbrew zasadom zrównoważonego rozwoju. Każdy budynek wymaga bowiem realizacji infrastruktury towarzyszącej. Są to m. in. doziemne instalacje, drogi czy podjazdy. Mieszkanie na przedmieściach wymaga również codziennych podróży samochodem do lokalnych lub ponadlokalnych centrów miast z usługami, a także utrzymywania kosztów napraw i amortyzacji dróg oraz infrastruktury towarzyszącej. Te koszty ponosimy zarówno my, jak i natura.

Podczas realizacji badania dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich analizowano m.in. relację powierzchni zabudowy warszawskiego apartamentowca Cosmopolitan do powierzchni zajętej przez nowe domy jednorodzinne. Wyniki jednoznacznie wskazują, że jeden wieżowiec mieszkalny odpowiada około 236 typowym budynkom jednorodzinnym, aby zasiedlić taką samą populację. Dodatkowo, jedna wieża mieszkalna zajmuje powierzchnię niezabudowanego gruntu ok. 100 razy mniejszą niż 100 nowo budowanych, typowych domów jednorodzinnych. Na takiej powierzchni, pod miastami, zanim zostaną zabudowane, istnieją łąki lub lasy.

Ekonomia czy ekologia? Miasto a zmiany klimatu

Zwarte i gęste miasta efektywniej wykorzystują przestrzeń i są bardziej ekologiczne. W zwartym i gęstym mieście występują problemy innego typu. W zmieniającym się klimacie, zbyt duży udział powierzchni zabetonowanej do powierzchni biologicznie czynnej może przynieść dotkliwe w skutkach efekty. Do takich można zaliczyć: podtopienia po deszczach nawalnych czy nawet problem tzw. miejskiej wyspy ciepła, dlatego, że każdy materiał wytworzony przez człowieka zazwyczaj nagrzewa się bardziej niż materiały pochodzenia naturalnego.

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna, czyli tzw. współczynnik PBC, jest określona w warunkach technicznych, zarówno jej definicja jak i udział procentowy. Czasami jednak współczynnik jest definiowany przez Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego lub warunki zabudowy. Niestety, nawet zapisy pozornie jasne i czytelne mogą być i są, interpretowane przez urzędy w różny sposób. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego definiują możliwości inwestycyjne działki, ale ich uchwalanie trwa bardzo długo. Zazwyczaj nie nadążają one za zmieniającą się kulturą, sposobem życia czy oczekiwaniami społeczeństwa. Staje się to problemem wtedy, gdy na rynku pojawiają się nowe, innowacyjne produkty czy usługi. Tak było np. z paczkomatami, które początkowo sprawiały spory kłopot formalny, a dziś, wraz z popularyzacją technologii mają swoją prawną definicję.

Zmieniająca się kultura ma również wpływ na projektowane osiedla. Jeszcze 10 lat temu pojemniki na segregowanie odpadów były widoczne na niewielu inwestycjach. Dzisiaj jest to obowiązek. Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich 10 lat, wzrosła liczba odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. Pandemia spowodowała wzrost tych wartości, ze względu na przesyłki paczkowe. Dzisiaj, wiele wspólnot i spółdzielni musi powiększać istniejące wiaty śmietnikowe.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat możemy zaobserwować dużo zachodzących zmian na Projekcie Zagospodarowania Terenu (tzw. PZT), czyli obszarze inwestycyjnym. Zazwyczaj jest on projektowany tak, aby zmaksymalizować możliwości inwestycyjne działki. Chociaż w tym zakresie niewiele się nie zmieniło to PZT zaczęło się jednak nasycać innymi elementami – ładowarkami elektrycznymi, pompkami i stojakami do rowerów. Coraz częściej spotykane są poidełka dla ludzi i zwierząt, domki dla owadów, ławki solarne czy ogrody do retencji wody opadowej.

Ten zakres obszaru inwestycji, na którym już nie można realizować zabudowy, wzbogacany o nowe, dodatkowe elementy zagospodarowania terenu, staje się coraz bardziej cenny, zwłaszcza w gęstych miastach, tak aby redukować wpływ zmian klimatu.

Problemy występujące na niewielkich inwestycjach deweloperskich powtarzają się w projektach o znacznie większej skali. Zespoły zabudowy czy też inwestycje realizowane etapami, umożliwiają grupowanie poszczególnych rozwiązań, które również występują przy każdej mniejszej inwestycji.

Grupowane mogą być śmietniki, place zabaw, drogi pożarowe, wyrzutnie z garaży podziemnych

Inwestycje wielkoprzestrzenne umożliwiają optymalizację przestrzeni pod infrastrukturę towarzyszącą zabudowie, maksymalizując tzw. PUM na danym terenie.

Jest to więc nie tylko bardziej efektywne, ale też opłacalne ekonomicznie, a w nawiązaniu do pierwszego akapitu tego artykułu – również ekologiczne. Wszystkie rozwiązania, które zwiększają powierzchnię biologicznie czynną (PBC), a zatem dodatkowo zwiększają retencję wody opadowej, są dzisiaj na wagę złota.

Zielone dachy, mimo że piękne, nadal są droższe o minimum 15% od standardowych rozwiązań i przez to są rzadziej wybierane przez inwestorów. Dodatkowo, czasami MPZP nie pozwala projektantom uwzględnić ich do powierzchni biologicznie czynnej. Na wielu inwestycjach projektanci stosują nasadzenia bluszczy, które docelowo mają pokryć rozgrzane od słońca elewacje.
Powierzchnia biologicznie czynna jest aktualnie najważniejszym czynnikiem, który może wpływać na zmiany klimatyczne i na efektywność inwestycji. Łagodzi ona mikroklimat, retencjonuje deszczówkę, ochładza miejską wyspę ciepła. Temperatura na zielonych liściach nie przekroczy 40 st. Celsjusza, podczas gdy ciemny asfalt rozgrzeje są. nawet do ok 80 st. Celsjusza.

Grupowanie rozwiązań towarzyszących inwestycjom tj. place zabaw, wiaty śmietnikowe na odpady, dojście, drogi pożarowe, drogi dojazdowe do garaży podziemnych, zawsze wpływa na zmniejszenie powierzchni utwardzonej, przekształconej. Dodatkowo pozwala zwiększać chłonność inwestycji, takiej działki i jest w efekcie bardziej opłacalne dla inwestora.

Częstym problemem, który na wielu inwestycjach pozostaje nierozwiązany, dlatego też, że nie jest obligowany prawem, jest miejsce na gromadzenie odpadów wielkogabarytowych. Miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych, niezmiennie musi spełnić kilka wymogów prawnych np. odległości od okien budynków. Ciekawym rozwiązaniem, oszczędzającym powierzchnię biologicznie czynną są kontenery podziemnego składowania, np. firmy Molok. Optymalizują one przestrzeń na odpady na PZT, są modularne i umożliwiają segregowanie odpadów. Nadają się one nie tylko jako śmietnik terenowy, ale ich pojemność może stanowić wielokrotność wiaty śmietnikowej przy wykorzystaniu tej samej powierzchni utwardzonej.

Jednym z ekologicznych trendów jest tworzenie miejsc do współdzielenia, wspierających model ekonomii współdzielonej tzw. sharing economy oraz cyrkularnej, tzw. circular economy. Mogą być to regały na osiedlu lub miejsce wymiany rzeczy przy recepcji, czy wynajmowanie prywatnego miejsca parkingowego w garażu przy użyciu aplikacji jednego ze startupów.

Kolejnym elementem, który można dodać na PZT jest sztuka. Rzeźby czy płaskorzeźby w strefach wejść tworzą tożsamość miejsca, budują społeczność, która dba o budynek i a jej członkowie są po prostu szczęśliwsi.

Co przyniesie nam przyszłość?

Przyszłością jest projektowanie adaptatywne, które zakłada szereg zmian w cyklu życia budynku. Społeczeństwo i technologia zmieniają się szybciej, niż nasze budynki. Zazwyczaj nowe rozwiązania są tak projektowane, aby mogły zastąpić lub usprawnić te już istniejące. Dzięki temu spółdzielnie i wspólnoty mogą na swoich osiedlach wprowadzać usprawnienia takie, jakie powstają na nowych inwestycjach deweloperskich.

Kluczowe w nowych realizacjach jest dbanie o naturę, zachowanie tego co jest wartością miejsca i gatunków na konkretnej działce i ekosystemów z którymi jest połączona. Jednym z takich rozwiązań są betonowe mury oporowe, które nie przerywają ciągłości ekosystemu. Takie rozwiązanie można obejrzeć podczas spaceru po warszawskim zespole rekreacyjnym Warszawianka.

 

Autor: Paweł Wołejsza – Architekt, współautor ekologicznego przewodnika grupy Eco Avengers.

Inwestowanie w nieruchomości poprzez rozwój nowoczesnego budownictwa w Polsce

alex-knight-309862-unsplash
Inwestowanie w nieruchomości poprzez rozwój nowoczesnego budownictwa staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Innowacyjne budynki coraz mocniej zaznaczają w naszym kraju swoją obecność. Inteligentne rozwiązania, jakie stosowane są przy budowaniu nieruchomości komercyjnych, stale się rozwijają, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i komercyjnym.

Spis treści:
Rynek nieruchomości komercyjnych
Największa konkurencja w magazynach
Inteligentne nieruchomości komercyjne
Nowoczesne technologie w budynkach
Rodzaj materiałów budowlanych i wykończeniowych
Kształt budynku ma znaczenie
Nie każdy inwestor jest chętny
Korzystna inwestycja dla nowoczesnych najemców

Rozwój nowoczesnego budownictwa mocno zaznaczył się na rynku nieruchomości komercyjnych, chociaż również w mieszkaniówce deweloperzy coraz chętniej wprowadzają innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zapotrzebowanie na tego rodzaju nieruchomości stale rośnie, tak jak świadomość przedsiębiorców w temacie ekologii, dbania o środowisko i redukcji kosztów za pomocą innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Rynek nieruchomości komercyjnych

Bieżąca sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych nie prezentuje się jeszcze jak w okresie sprzed pandemii. Poszczególne sektory w różnoraki sposób radzą sobie z trudnościami, jakie napotkały na swojej drodze podczas okresu lockdownu. Zmieniły się także wymagania najemców. Większą uwagę przykłada się obecnie do bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno galerii handlowych, jak i biurowców czy magazynów. Mimo to zauważalny jest postęp ku nowoczesności w obrębie całego rynku.

Największa konkurencja w magazynach

Sektorem, który dość mocno interesuje się nowinkami technologicznymi i ekologicznymi, jest sektor magazynowy. Inwestorzy prześcigają się we wprowadzaniu do swoich obiektów nowoczesnych udogodnień, które przyciągną do nich najemców. Sytuacja ta wcale nie zaskakuje, ponieważ to właśnie sektor magazynów rozwinął się dynamicznie w okresie pandemii koronawirusa w Polsce.
W okresie trwającego lockdownu mocno rozwinął się rynek e-commerce, w związku z czym przedsiębiorcy działający w tej branży zaczęli poszukiwać dodatkowych miejsc do magazynowania swoich towarów. Wzrosło też zainteresowanie halami produkcyjnymi.
Sektor magazynowy szybko odpowiedział na to zapotrzebowanie. Nieruchomości komercyjne oddane do użytku, takie jak centra logistyczne, magazyny i hale produkcyjne, zaczęły szybko zapełniać się najemcami. Inwestorzy pilnowali więc utrzymania terminów oddania do użytku kolejnych projektów inwestycyjnych. Dodatkowo śledzili oni bieżące trendy rynkowe i w razie potrzeb
sukcesywnie wprowadzają nowoczesne rozwiązania technologiczne, aby utrzymać zainteresowanie najemców i przeprowadzać sprawnie proces komercjalizacji poszczególnych obiektów.

Inteligentne nieruchomości komercyjne

Co kryje się pod pojęciem nowoczesnego budownictwa? Uznaje się, że są to nieruchomości, przy których budowie zastosowane zostały inteligentne rozwiązania. Ich zadaniem jest sprawienie, aby budynki oddawane do użytku były bardziej energooszczędne i ekologiczne. Obiekty takie nie tylko wpisują się w nowoczesne trendy, ale także sprawiają, że eksploatacja budynku jest tańsza. Niewątpliwie przyszli najemcy uznają to za dużą korzyść.

Nowoczesne technologie w budynkach

Coraz częściej przy budowie nowych nieruchomości komercyjnych stosowane są panele fotowoltaiczne. Ich zadaniem jest pozyskiwanie energii ze słońca. Również rosnącym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła. W budynkach o charakterze komercyjnych montowane są też czasem rekuperatory, które pozwalają na odzyskanie energii termicznej i ponowne jej wykorzystanie. Dodatkowo rekuperacja zapewnia odpowiednią, stałą wentylację pomieszczeń w obiekcie.

Rodzaj materiałów budowlanych i wykończeniowych

Rodzaj materiałów budowlanych odgrywa niezwykle istotną rolę. Najlepiej, jeśli do budowy obiektu stosowane są wysokiej jakości materiały budowlane, które charakteryzują się wysoką i długoletnią trwałością.
W przypadku materiałów wykończeniowych dobrze, jeśli inwestor zwróci uwagę na ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Obecnie dużą uwagę przykłada się do tego, czy materiały wykończeniowe są przyjazne środowisku oraz czy możliwy jest ich recykling w przyszłości.

Kształt budynku ma znaczenie

Istotną rzeczą, jaką każdy inwestor powinien mieć na uwadze jeszcze podczas projektowania obiektu, jest jego przyszły kształt. Najbardziej energooszczędne są proste formy, na przykład na bazie kwadratu lub prostokąta. Do tego bardziej ekonomicznym rozwiązaniem wydają się duże, otwarte przestrzenie, niż pojedyncze małe gabinety. Poza samym kształtem istotne jest też odpowiednie usytuowanie obiektu. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest wybudowanie obiektu w taki sposób, aby jego okna wychodziły na południe. Dzięki takiemu rozwiązaniu słońce będzie możliwie najdłużej dostarczać do wnętrza obiektu naturalnego źródła światła. Wyeliminuje to w pewnym stopniu konieczność wspomagania się sztucznym źródłem oświetlenia, co jest zarówno zdrowsze, jak i przyniesie oszczędności w postaci niższych rachunków za oświetlenie.

Nie każdy inwestor jest chętny

Tak, jak na rynku nie brakuje zwolenników nowoczesnego, ekologicznego budownictwa, tak w dalszym ciągu są na rynku inwestorzy nieprzekonani do tego rodzaju projektów inwestycyjnych.

Zwracają oni uwagę przede wszystkim na koszty budowy, które są wyższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa. Rzeczywiście tak jest, ponieważ niejednokrotnie zastosowanie lepszej jakości materiałów budowlanych a także zastosowanie w obiekcie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pociąga za sobą znacznie wyższe koszty ukończenia projektu. Mimo to w dłuższej perspektywie czasu jest to korzystne rozwiązanie. Inwestycja taka może się inwestorowi szybko zwrócić i to z nawiązką. Jednak to właśnie do inwestora należy podjęcie decyzji, czy zależy mu na długofalowej oszczędności i ekologicznej wizytówce dla należącej do niego nieruchomości komercyjnej, czy też znacznie istotniejsze są dla niego aktualne, niższe koszty budowy obiektu komercyjnego.

Korzystna inwestycja dla nowoczesnych najemców
Zainwestowanie w nieruchomość komercyjną tak, aby była ona uznawana za nowoczesny i ekologiczny budynek, może się jego właścicielowi bardzo opłacić. Obecnie dużo przedsiębiorstw zwraca uwagę na to, aby dbać o środowisko naturalne. Z tego względu chcą one być identyfikowane z takimi samymi budynkami, w których mieszczą się ich siedziby i oddziały. Firmy takie często poszukują do wynajęcia budynków, które będą stanowiły dla nich ekologiczną wizytówkę, wpisując się w politykę firmy.

Czy w 2022 roku rynek odpowie na potrzeby najemców? Obecnie ciężko stwierdzić, jaką drogę wybiorą inwestorzy realizujący komercyjne projekty. W związku z wybuchem pandemii i lockdownem, który miał miejsce, wiele materiałów jest obecnie trudno dostępnych. Stale wzrastają również ceny materiałów budowlanych, w związku z czym inwestorzy i deweloperzy coraz przychylniejszym okiem spoglądają w kierunku alternatywnych, tańszych rozwiązań. Nie oznacza to, że rezygnują oni ze stosowania nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań, jednak obecnie – w tym niepewnym gospodarczo czasie – biorą pod uwagę także kompromisowe, tańsze alternatywy. Inwestorzy mają bowiem na uwadze, że poza nowoczesnością budynku najemcy zwracają uwagę także na cenę najmu metra kwadratowego powierzchni komercyjnej.

Redakcja
Komercja24.pl

Nowoczesne technologie wspierają właścicieli budynków

Robot assistant on modern hotel / office reception.

Do niedawna nowoczesne technologie w świecie nieruchomości traktowane były jako przyszłość i element wyróżniający biurowiec na tle innych. Pandemia sprawiła, że w bardzo krótkim czasie zyskały na znaczeniu, stając się kluczowym aspektem w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pracy najemców budynku.

Spis treści:
Zarządzanie ruchem w budynku
Utrzymywanie odpowiedniego reżimu sanitarnego
Monitoring temperatury
Regularna komunikacja z pracownikami

Bezsprzecznie budynki smart mają znaczącą przewagę nad biurowcami starszego typu. Zastosowane w nich inteligentne rozwiązania, które zostały docenione zwłaszcza w czasie pandemii były uwzględnione już na etapie planowania inwestycji. Jednak nawet dla biurowców starszego typu, których właściciele dopiero otwierają się na nowe rozwiązania, jest wiele propozycji mogących znacząco wpłynąć na poprawę standardu bezpieczeństwa.

„Rozważając wybór rozwiązań technologicznych, które chcemy wdrożyć w budynku, warto zastanowić się, czy technologia ma nas wspierać tylko przez najbliższe kilka miesięcy czy zamierzamy wykorzystywać ją również w perspektywie długoterminowej. Jest to niezwykle ważne pytanie, ponieważ już dziś decydujemy nie tylko o tym jaki koszt pojawi się w budżecie na stałe, ale także jaką faktyczną wartość może taka technologia przynieść” – dodaje Marta Sobieszczak, ACE Product Manager w dziale Doradztwa Strategicznego EMEA, Knight Frank.
Rozwiązania technologiczne, które mogą okazać się przydatne w czasie pandemii Covid-19 należy przeanalizować pod kątem obszaru, o który chcemy zadbać. Warto zacząć od zadania sobie kilku pytań. Czy technologia, którą wybiorę ma mi pomóc w minimalizowaniu ryzyka zakażenia wirusem? Czy chcę skoncentrować się na budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni?

Zarządzanie ruchem w budynku

„W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 , a także ze względu na komfort korzystania z przestrzeni przez użytkowników, ważne jest sprawne zarządzanie ruchem w budynku. Składa się na to wiele elementów, m.in. korzystanie z wind i przestrzeni wspólnych, kierunek poruszania się osób czy liczba osób, które pojawiają się w budynku o określonych porach dnia. Zarządzanie tymi elementami również może wspomóc technologia” – dodaje Izabela Miazgowska, Head of Property Management, Knight Frank.

„Niektórzy dostawcy aplikacji budynkowych, w związku z epidemią dodali możliwość zarezerwowania godziny przyjścia do biura w celu uniknięcia kolejek. Funkcjonalność ta pozwala również sprawnie zarządzać korzystaniem ze wspólnych udogodnień, takich jak schowki na rowery, siłownie, prysznice i pomieszczenia socjalne” – komentuje Marta Sobieszczak, ACE Product Manager w dziale Doradztwa Strategicznego EMEA, Knight Frank

Pojawiła się także odpowiedź technologiczna na ryzyko związane z tworzeniem się kolejek w kantynach i restauracjach w porze lunchu. Niektórzy dostawcy aplikacji wprowadzili możliwość zamawiania jedzenia z restauracji poprzez aplikację, a nawet natychmiastowej płatności bez konieczności stania w kolejce po jedzenie. Dzięki tej funkcjonalności znacząco ograniczamy konieczność kontaktu z innymi. Możemy zamówić, zapłacić, a następnie odebrać zamówienie. Dodatkowo niektórzy dostawcy oferują  możliwość wyboru miejsca odbioru zamówienia – np. w restauracji lub recepcji biurowca.

Utrzymywanie odpowiedniego reżimu sanitarnego

Przestrzeganie odpowiedniego reżimu sanitarnego w budynku jest jednym z kluczowych wymogów, które muszą być obecnie spełnione. W przypadku całego budynku doskonałym rozwiązaniem byłoby zastosowanie systemów umożliwiających bezdotykowe poruszanie się w przestrzeni. Mogą to być systemy z czytnikami kodów QR wyświetlanymi w telefonach użytkowników, które umożliwiają wejście do budynku, a nawet wezwanie windy i jednoczesne wybranie odpowiedniego piętra.

Czujki ruchu w częściach wspólnych budynku zapalające światło, armatura sanitarna w postaci toalet spłukujących się automatycznie, bezdotykowe baterie w kranach czy też dozowniki do mydła to bezdotykowe systemy i urządzenia funkcjonujące w naszym życiu od dawna. Obecnie w budynkach biurowych standardem stają się nowoczesne aplikacje na smartfony, które są zintegrowane z różnymi systemami budynkowymi i które umożliwiają bezdotykowe poruszanie się po obiekcie. W wielu biurowcach najemcy nie potrzebują dziś karty dostępu, aby przejść przez bramki w holu głównym czy też nacisnąć przycisk, aby przywołać windę. Funkcję karty przejął telefon. Dodatkowo systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych przy wjeździe do garażu ułatwiają kierowcom wjazd bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

Monitoring temperatury

Kluczowym aspektem dbania o bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni jest dbanie o ich komfort psychiczny i budowanie zaufania, że przestrzeń biurowa jest dla nich bezpieczna. Jednym z takich sposobów jest monitorowanie temperatury przy wejściu do budynku. Dostępne są na rynku różne rozwiązania w postaci systemów termowizyjnych, które z odległości kilku metrów sprawdzają temperaturę osób wchodzących do budynku. Jeśli zostanie wykryta anomalia w postaci podwyższonej temperatury, można zareagować odpowiednio wcześnie i skierować taką osobę do domu lub lekarza, zanim wejdzie do budynku. Atutem tej metody jest szybkość pomiaru – w czasie rzeczywistym, bez utrudniania wstępu do budynku, a także fakt że nie musimy zapisywać danych, gdyż wyłapujemy tylko osoby z podwyższoną temperaturą, co jest istotne z punktu widzenia regulacji RODO. Pamiętać jednak należy, że aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie regulują jaka temperatura ciała może wskazywać na chorobę czy też ewentualne zakażenie wirusem Covid-19. Zastosowanie restrykcji w postaci niewpuszczenia pracownika bądź gościa najemcy z gorączką do budynku może stanowić kwestię sporną.

Regularna komunikacja z pracownikami

W kwestii komunikacji technologia również przychodzi nam z pomocą. Niektórzy właściciele budynków wykorzystują aplikacje budynkowe do wysyłania natychmiastowych powiadomień do użytkowników przestrzeni.. Komunikacja prowadzona przy ich użyciu może być bardzo skuteczna i co ważne – regularna. Niektórzy dostawcy pracują także nad rozwiązaniami, które pomogą nie tylko zidentyfikować sieć osób, z którymi miała kontakt osoba, u której wykryto wirusa, ale co ważne powiadomić je wszystkie, aby mogły udać się na kwarantannę.

„W zarządzanych przez nas biurowcach nieustanie dbamy o bezpieczeństwo najemców. Wprowadziliśmy szereg wytycznych, o których regularnie informujemy m.in. za pomocą cyklu infografik wyświetlanych na budynkowych ekranach. Dodatkowo przeprowadzamy szkolenia i spotkania online, na których omawiamy zasady bezpieczeństwa i odpowiadamy na nurtujące najemców pytania” – dodaje Izabela Miazgowska, Head of Property Management, Knight Frank.

Podsumowując, bez względu na to, czy zdecydujemy się na rozwiązania krótko-, czy długoterminowe, warto spojrzeć na technologie budynkowe przyjaznym okiem. Technologia bowiem może pomóc nam stworzyć bezpieczne oraz komfortowe środowisko pracy i usprawnić komunikację z najemcami i użytkownikami przestrzeni. Co ważne, w tych niestabilnych czasach technologia z pewnością pomoże nam łatwiej i sprawniej reagować na nadchodzące zmiany.

Autor: Knight Frank.

Santander Bank Polska pierwszym bankiem w Polsce, który wdrożył innowacyjny system Salesforce CRM bazujący na rozwiązaniu chmurowym

DeathtoStock_Meticulous-09
Santander Bank Polska jako pierwszy bank w Polsce wdrożył CRM oparty o chmurę, korzystając z jednego z najbardziej innowacyjnych na świecie systemów Salesforce CRM[1]. Nowa platforma zapewni jeszcze lepszą i szybszą obsługę klientów firmowych, a bankierzy zyskają m.in. zdalny dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących spraw klientów.

Wprowadzenie nowego chmurowego narzędzia zarządzania danymi klientów jest kolejnym krokiem na drodze do lepszego dopasowania usług i produktów do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów. Tym samym bank rozpoczął kolejny etap transformacji cyfrowej organizacji.

Klienci zawsze są w centrum naszej uwagi, dlatego systematycznie podnosimy jakość ich obsługi. Zależało nam, by stworzyć platformę, która jeszcze bardziej zwiększy efektywność i wygodę obsługi klientów biznesowych. Nowy, chmurowy CRM przyniesie korzyści klientom, poprzez znacznie usprawnienie pracy naszych doradców oraz wszystkich jednostek, które ich obsługują – system zaprojektowaliśmy dla nich i wspólnie z nimi.  Stworzyliśmy CRM „uszyty na miarę”, który może zmieniać się wraz z potrzebami organizacji i w czasie rzeczywistym odpowiadać na oczekiwania klientów – komentuje Łukasz Geldner, Dyrektor Obszaru Rozwoju Produktów Transakcyjnych w Santander Bank Polska.

Dzięki nowemu CRM w chmurze, każdy doradca firmowy będzie miał natychmiastowy i online’owy dostęp do wszystkich najważniejszych informacji niezbędnych do płynnej i szybkiej odpowiedzi na potrzeby i pytania klienta. W jednym miejscu zbierane będą wszelkie interakcje ze wszystkich kanałów, którymi klient kontaktuje się z bankiem, w tym historia zgłoszeń, wniosków i cała dotychczasowa korespondencja. Dzięki temu klienci firmowi będą mogli załatwić większość swoich spraw już przy jednorazowym kontakcie z bankiem, oszczędzając tym samym czas niezbędny do zarządzania własnym biznesem.

Dla banku nowe narzędzie to również znaczące usprawnienie współpracy pomiędzy zespołami doradców operacyjnych i sprzedażowych, które dodatkowo umożliwi bankierom prowadzącym obsługę klientów poza oddziałami banku, wykonywanie niezbędnych operacji zdalnie – na urządzeniach mobilnych.

Platforma Salesforce jest przeznaczona dla bankowości w Polsce i spełnia wymogi regulacyjne dla sektora finansowego, a jej odpowiednia konfiguracja oraz integracja z systemami banku zapewnia bezpieczeństwo danych klientów. Nowa platforma to gotowe rozwiązanie „out of the box”, które można łatwo dostosować do wymagań sektora bankowego, jest skalowalna, co pozwala bankowi na dostosowanie się do potrzeb rynku w rekordowym dla tego sektora czasie.

Każde wdrożenie CRM’a w bankowości to również duże wyzwanie integracyjne. Accenture wspierało Santander Bank Polska we wdrożeniu platformy Salesforce, dostosowując CRM do procesów bankowych, integrując go z systemami banku oraz migrując dane do w pełni zabezpieczonego środowiska chmurowego. Cieszymy się, że wykorzystując nasze doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów IT, specjalizację w obszarze CRM, mieliśmy zaszczyt wspierać kolejny etap transformacji cyfrowej Santander Bank Polska komentuje Krzysztof Rudko, Managing Director w Accenture.

Jesteśmy dumni, że Santander Bank Polska dołączył do grona naszych klientów. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, które mamy w sektorze bankowym możemy tworzyć najlepsze na świecie rozwiązania CRM, które doceniły największe banki na świecie. Ekosystem Salesforce to nie tylko CRM, ale wiele innych rozwiązań kompleksowo wspierających transformację cyfrową. Jesteśmy przekonani, że klienci i pracownicy banku szybko odczują zalety wnikające z wdrożenia nowego CRM, który zbudowaliśmy – komentuje Petra Jenner, Dyrektor Generalny i Starszy Wiceprezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Emerging Markets w Salesforce.

Według danych opublikowanych przez Gartnera[2] i IDC[3], Salesforce jest pozycjonowany jako globalny lider w zakresie sprzedaży i wdrożeń systemów CRM.

[1] https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2020/6/salesforce-gartner/

[2] https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2020/6/salesforce-gartner/

[3] https://www.salesforce.com/uk/company/news-press/press-releases/2020/05/200522/

Źródło: Grupa Santander Bank Polska S.A. 

Aplikacja NexityVR od SenseVR w rankingu serwisu ANTYapps

analiza
Portal ANTYapps (Grupa Antyweb) co miesiąc wyróżnia najciekawsze aplikacje na rynku. W lipcu w tym zestawieniu uplasowała się aplikacja NexityVR od SenseVR, która umożliwia unikalną, wirtualną wizytę w powstających inwestycjach i ułatwia wybór wymarzonego mieszkania.

ANTYapps o NexityVR

– Technologie AR i VR mają coraz więcej praktycznych zastosowań, z których mogą skorzystać konsumenci. Aplikacje mobilne umożliwiające wizualizację przeróżnych obiektów w przestrzeni przydają się zarówno podczas projektowania całych wnętrz, jak i przy drobnych przemeblowaniach. VR sprawdza się również w branży deweloperskiej. Firma Nexity zaprezentowała właśnie aplikację, która ma umożliwić wirtualną wizytę w powstających inwestycjach i ułatwić wybór mieszkania – piszą redaktorzy ANTYapps w uzasadnieniu zestawienia.(1)

Co aplikacja oferuje Klientom?

Jest to pierwsza aplikacja na świecie, która powstała w oparciu o innowacyjną technologię Qupto by SenseVR, a Nexity jako pierwsze udostępniło ją dla swoich klientów. Pozwala ona w łatwy sposób wyszukać mieszkanie pod każdym względem idealnie dopasowane do potrzeb. Rewolucyjnym rozwiązaniem Qupto jest innowacyjny tryb AVR (rozszerzona wirtualna rzeczywistość), który umożliwia unikalny spacer po osiedlu i każdym z jego mieszkań w skali 1:1. Oznacza to, że każdy krok, który stawiamy w rzeczywistości, przesuwa obraz na ekranie telefonu o analogiczną odległość. Dzięki temu możemy na przykład określić dystans między wyjściem z klatki a placem zabaw albo zmierzyć odległość dzielącą kuchnię i salon. Tryb AVR pozwala też użytkownikowi wyjść na balkon i podziwiać widok 3D podwórka ze swojego przyszłego domu. W poznawianiu inwestycji oraz wyborze mieszkań w aplikacji pomóc może doradca klienta Nexity, który jest stale dostępny dzięki wbudowanemu w apkę czatowi oraz poprzez moduł zapytania ofertowego.  Ponadto, NexityVR oferuje dużo więcej wyjątkowych doświadczeń 3D/360 – to wszystko bez okularów AR/VR, bezpośrednio na ekranie smartfona.

Aplikacja obecnie umożliwia obejrzenie inwestycji Lifetown Blue i Rose, a od sierpnia 2020 również La Pragi. W kolejnych odsłonach będzie uzupełniana o inne inwestycje Nexity, takie jak Next Ursus. Aplikację można pobrać za darmo w Google Play oraz App Store.

Źródło: Nexity.

Polski robot UV-C gotowy do walki z wirusami w przemyśle, handlu i turystyce

ControlTec_Grzegorz Góral_fot. Łukasz Giza_03
Pracuje samodzielnie i szybko, a jego skuteczność potwierdzają opinie medyków. Mobilny i autonomiczny robot UV-C polskiej firmy ControlTec już odkaża przestrzenie z wirusów i bakterii we wrocławskim szpitalu zakaźnym. Niebawem z jego zalet będą mogły skorzystać m.in. zakłady przemysłowe, obiekty handlowe i turystyczne.

Spis treści:
Obiekty handlowe
Hotele i restauracje
Przemysł
Zainteresowanie za granicą

Autonomiczny robot porusza się samodzielnie, emitując promieniowanie UV typu C – zabójcze dla wirusów (w tym SARS-CoV-2), bakterii i innych groźnych drobnoustrojów. Jego niemal stuprocentowa skuteczność jest udowodniona badaniami laboratoryjnymi i mikrobiologicznymi.

Jako pierwsi w Polsce urządzenie tego typu skonstruowali doświadczeni inżynierowie z wrocławskiej firmy ControlTec, największego niezależnego integratora systemów automatyki w Polsce, którzy połączyli jeżdżącą platformę z systemem 16 lamp i napisali do tego autorskie oprogramowanie sterujące. Robot UV-C ControlTec dezynfekuje pomieszczenia i sprzęt w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, gdzie w okresie pandemii leżą chorzy na COVID-19. Robot zebrał od pracowników szpitala bardzo pozytywne opinie potwierdzone pisemną rekomendacją.

Robot udowodnił w szpitalu, że sprawdza się w najbardziej wymagających warunkach. – Z jego zalet mogą korzystać przedstawiciele wielu innych branż. Technologia dezynfekcji w zakresie 360 stopni połączona z umiejętnością dostosowania pracy lampy do odkażanego otoczenia powala mu utrzymywać higienę i bezpieczeństwo w obiektach o każdej skali i przeznaczeniu.
zapewnia Grzegorz Góral, wiceprezes i założyciel firmy ControlTec. – Nasz robot wyznacza nowe standardy w dezynfekcji budynków i pomieszczeń. Zdalnie sterowany system lamp pozwala na szybką, bardzo dokładną i obecnie najbardziej bezpieczną metodę odkażania – dodaje.

Robot z powodzeniem poradzi sobie w galeriach handlowych, obiektach przemysłowych, gabinetach medycznych, dentystycznych i kosmetycznych, hotelach i restauracjach, halach sportowych, instytucjach kultury, zakładach fryzjerskich, centrach SPA i w wielu innych miejscach.

Obiekty handlowe

Dzięki zasięgowi świecenia lamp w promieniu 4 metrów i umiejętności pracy w grupach (flotach), robot znakomicie sprawdzi się w galeriach i centrach handlowych – niezależnie od ich wielkości. – To opłacalna metoda na dużych przestrzeniach – twierdzi Grzegorz Góral. – Jego użycie może przyczynić się do zwiększenia liczby odwiedzających i zaufania klientów, co przekłada się na zysk. Co więcej, zdalnie obsługiwany robot odkaża bez obecności człowieka, więc jest to metoda bezpieczna dla pracowników – dodaje.

Założyciel firmy ControlTec twierdzi, że metoda odkażania robotem jest zdecydowanie wygodniejsza i szybsza niż tradycyjne metody dezynfekcji przeprowadzane w centrach handlowych przez personel. Użycie robota zwiększa bezpieczeństwo korzystania z centrum oraz podnosi jego prestiż w oczach klientów.

Hotele i restauracje

Robot zapamiętuje trasy przejazdu i omija przeszkody, dlatego może pracować nawet w najmniejszych pomieszczeniach i korytarzach. Na jednym ładowaniu jest w stanie zdezynfekować 10 pokoi hotelowych (o wielkości do 30 mkw.). Ładowanie przebiega automatycznie (robot podjeżdża do stacji ładowania samodzielnie) lub ręcznie (wymiana akumulatora). Naładowane urządzenie może pracować do 4 godzin. Czas ładowania do 70% to 30 minut (do 100% 3,5 godziny). – O włączeniu robota do załogi powinny pomyśleć także firmy sprzątające, ponieważ da im to przewagę nad konkurentami – sugeruje Grzegorz Góral.

Aby robot zdezynfekował pokój, wystarczy go do niego wpuścić i zdalnie włączyć lampy. Robot powiadomi o skończonej pracy. Pojedzie do następnego pokoju, a po drodze zdezynfekuje korytarz. To wszystko może robić nocą – a więc bezpiecznie dla gości i personelu.

Przemysł

Wspomniana hala produkcyjna to tylko jeden typ obiektu przemysłowego, które warto dezynfekować robotem. Pozostałe to m.in. fabryki, warsztaty i magazyny. Szybkie odkażanie zwiększa ciągłość produkcji i bezpieczeństwo załogi, ponieważ zmniejsza ryzyko wysłania dużej liczby pracowników na przymusową kwarantannę. Kolejna korzyścią jest to, że robot dotrze z promieniowaniem do wszystkich zakamarków. A ponadto robota można wykorzystać do innych celów. – Zanim dołączyliśmy system lamp odkażających, konstruowaliśmy urządzenie transportowe do fabryki silników samochodowych – wspomina Grzegorz Góral.

Zainteresowanie za granicą

Skąd tak szerokie zastosowanie? To zasługa nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia personalizację robota i dostosowanie jego pracy do indywidualnych potrzeb i zadań specjalnych. Komunikacja przebiega przez Wi-Fi, LAN lub złącze RS-232. Urządzeniem zarządza się zdalnie (tablet z aplikacją) lub lokalnie (komputer).

Liczne zalety tego innowacyjnego urządzenia dostrzegają nie tylko firmy polskie, ale także zagraniczne. – Sukces w szpitalu odbił się głośnym echem nie tylko w Polsce. Robot wzbudza zainteresowanie za granicą. Chcą go mieć firmy z różnych branż, bo wiedzą, że w nowa rzeczywistość wymaga jeszcze większej dbałości o dezynfekcję niż do tej pory. Wiedzą też, że robot sprawdzi się w ich przemysłowych, handlowych czy turystycznych obiektach tak dobrze jak zrobił to w obiekcie medycznym – podsumowuje Grzegorz Góral.

 

Źródło: ControlTec.

TOR Akademia: łączenie usług w transporcie – seminarium

tor
TOR organizuje w Warszawie seminarium pt.:”Łączenie usług w transporcie na bilecie elektronicznym, e-bilecie/e-karcie”. Seminarium odbędzie się 19 lipca br.

Podczas seminarium odbędzie się analiza możliwości integracji usług w transporcie w postaci jednego biletu, jednego biletu elektronicznego, jednego e-biletu/e-karty. Przedstawione zostaną sposoby oraz etapy integracji usług różnego rodzaju. Omówione zostaną najczęściej napotykane problemy podczas wdrażania tego rodzaju projektów.

Celem seminarium jest przedstawienie sposobów wdrażania projektów mających za zadanie łączenie usług.

Przeanalizowane zostaną zadania dla poszczególnych uczestników (przewoźników – operatorów) wyrażających chęć do przystąpienia w tego rodzaju projektach.

EPP Galaxy z najemcą promującym nowoczesne technologie

EPP_Galaxy_Szczecin

EPP to działająca według formuły REIT spółka, która inwestuje w sektorze nieruchomości handlowych na terenie całej Polski. 

W należącym do EPP szczecińskim centrum handlowo-rozrywkowym Galaxy pojawił się nowy najemca. Jest nim Multikino VR by Samsung, które prezentuje repertuar w technologii VR (ang. virtual reality – wirtualna rzeczywistość). Dla widzów przygotowano cztery kategorie filmów: Podróże, Niesamowite doświadczenia, Dla rodzin, Sztuka.

Multikino VR by Samsung w Szczecinie to kolejny ruch wyprzedzający oczekiwania klienta w zakresie rozrywki i spędzania wolnego czasu w centrum handlowym. Dla nas, jako wiodącego właściciela i zarządcy centrów handlowych w Polsce, niezwykle ważne jest, aby oferować naszym klientom nową jakość wychodząc poza schemat typowych galerii” – powiedział Marek Gładki, Head of Leasing and Asset Management w firmie EPP, będącej właścicielem Galaxy.

W przestrzeni Multikina VR znajduje się 15 obrotowych foteli z technologią Samsung Gear VR, gogle ze smartfonem Samsung Galaxy S8 oraz słuchawki AKG.

C&W: Wpływ pojazdów autonomicznych na sektor nieruchomości komercyjnych

DeathtoStock_Wired3Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield zaprezentowała raport dotyczący wpływu pojazdów autonomicznych na sektor nieruchomości komercyjnych.

Jak wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield, postępująca urbanizacja połączona ze wzmożonym popytem na towary oraz potrzebą masowego przemieszczania się ludzi, wiąże się z większym niż kiedykolwiek zapotrzebowaniem na szeroko rozumianą mobilność.

Nowe technologie, w tym również pojazdy automatyczne, są przedmiotem zainteresowania najemców sektora przemysłowego. Rozwiązanie to może znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów dostaw, usprawnienie i poprawę ogólnej efektywności procesów – a tego oczekują nasi klienci, niezależnie od branży. Z kolei właściciele nieruchomości przemysłowych są przyzwyczajeni do konieczności dostosowywania swoich obiektów do zmieniających się potrzeb najemców, stąd rosnąca popularność obiektów BTS. Wprowadzenie pojazdów automatycznych wzmocni ten trend” – tłumaczy Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.

W raporcie czytamy ponadto, że: W perspektywie długoterminowej na znaczeniu może stracić lokalizacja inwestycji – usprawnienie transportu spowoduje, że przy ocenie atrakcyjności danego budynku ważniejszą rolę zaczną odgrywać inne czynniki. Należy się też spodziewać, że w nadchodzącej przyszłości faworyzowane będą te inwestycje, które – zgodnie z trendami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz kierunkami rozwoju polityki władz miast – będą stawiać na ograniczanie obecności pojazdów wewnątrz budynku lub przy nim. Wraz z postępującą autonomizacją samochodów maleć będzie również popyt na miejsca parkingowe.

Olivia Bussines Centre podjęła współpracę z firmą Traficar

Olivia_Traficar_Aplikacja

Olivia Bussines Centre, jako pierwsze centrum biznesowe w Trójmieście, podjęło współpracę z firmą Traficar.

Traficar świadczy usługę wynajmu samochodów na minuty. Dzięki podpisanej umowie, w Olivia Bussines Centre powstała strefa parkingowa aut Traficara.

Jest to kolejne wdrożenie OBC, które realizowane jest zgodnie z zasadami ekonomii współdzielenia. W Olivii funkcjonuje już miedzy innymi platforma carpoolingowa, kursuje tu specjalny autobus OBC, działają punkty ładowania aut elektrycznych. Do dyspozycji najemców są ponadto setki miejsc parkingowych dla rowerów, szafki oraz prysznice dla cyklistów i rowerowe stacje naprawcze. Nową usługą będzie możliwość korzystania z samochodów na minuty, zarówno przez osoby prywatne, jak i w celach biznesowych.

 

Rynek biurowy w Warszawie utrzymał wysokie tempo

warszawa Firma doradcza JLL opracowała raport podsumowujący sytuację na warszawskim rynku biurowym na koniec I kwartału 2018 r.

JLL zwraca uwagę na fakt, że 2017 rok był bardzo udany dla warszawskiego segmentu biurowego. Wszystko wskazuje też na to, że Warszawa utrzymała tempo rozwoju także w pierwszym kwartale br.

Jak podają specjaliści JLL, spada poziom pustostanów, popyt sięgnął znakomitych 202 000 metrów kw., zaś w budowie jest 770 000 metrów kw. biur. Zauważaly jest również wzrost zapotrzebowania na elastyczne powierzchnie i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania technologiczne dedykowane nieruchomościom biurowym. Przykładem może być integracja usług związanych z wirtualną oraz rozszerzoną rzeczywistością, które zwiększają atrakcyjność danego budynku w oczach najemców. Ciekawym narzędziem jest też śledzenie przepływu osób, co w efekcie sprzyja optymalizacji planowania przestrzeni i umożliwia dostosowywanie się na bieżąco do zmian nawyków i preferencji pracowników. Technologie są również kluczem do wzrostu znaczenia elastycznych przestrzeni pracy. Dowodem na to może być ostatnia decyzja Cambrige Innovation Center o rozpoczęciu działalności w Warszawie, gdzie CIC będzie rozwijać start-upy, nowoczesne technologie oraz wspierać rozwój innowacyjnej społeczności w Warszawie. Technologie zmieniają rynek biurowy na naszych oczach i możemy być pewni, że najbliższe lata niejednokrotnie nas w tym aspekcie zaskoczą” – mówi Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce.

Inwestycje PKP PLK pod okiem kamer?

sai-kiran-anagani-63661-unsplashPKP Polskie Linie Kolejowe dokłada wszelkich starań, aby przebieg ich inwestycji przebiegał prawidłowo.

System monitoringu ma zapewniać bezpieczeństwo i ułatwić nadzór nad przebiegiem prac. Dzięki kamerom możliwy będzie podgląd budowy na żywo. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości, PKP PLK będzie mogło podjąć szybkie działania korygujące.
Wszystko ma na celu usprawnić proces inwestycyjny.

PKP PLK podpisało już umowę na dostawę oraz montaż 70 cyfrowych kamer.
Jest to pilotażowy projekt Polskich Linii Kolejowych.

 

 

Grupa Adamed z kolejną inwestycją w działalność badawczo-rozwojową

0418Strykow

W dniu18 kwietnia 2018 roku odbyło się otwarcie kolejnej inwestycji Grupy Adamed w rozwój obszaru R&D, która jest ważnym etapem pomiędzy działalnością naukową i produkcją.

Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) daje możliwość prowadzenia efektywnych prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi Grupy Adamed. Jego celem było szybsze i bardziej precyzyjne odpowiadanie na potrzeby stawiane przez pacjentów a także współczesnej medycyny. Celem nadrzędnym jest dla Grupy Adamed poprawienie bezpieczeństwa lekowego w naszym kraju.

 

 

Konferencja „GPW Innovation Day” już jutro

biznesmanW dniu 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie GPW w Warszawie odbędzie się konferencja „GPW Innovation Day”.

Jest to unikalne wydarzenie giełdowe dedykowane inwestorom indywidualnym.
Podczas wydarzenia będzie można porozmawiać z członkami zarządów niemal 20 spółek. Wśród nich znajdą się przedstawiciele sektorów gier komputerowych, biotechnologii, telemedycyny oraz IT.

To doskonała okazja na zyskanie dodatkowej wiedzy oraz spojrzenie na poszczególne sektory rynku okiem doświadczonych graczy.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Centra handlowe w świecie nowoczesnych technologii

Machus-Burek Marta_Colliers_com_1Colliers International Group Inc. jest wiodącą, globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych.

Branża galerii handlowych stale się zmienia, unowocześnia. Duży wpływ na te zmiany mają nowoczesne technologie, których stale przybywa.
Colliers opracował komentarz ekspercki nt. funkcjonowania centrów handlowych w erze nowoczesnych technologii.

Marta Machus-Burek, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych w Colliers International tak wypowiada się na wstępie raportu:
„Rynek detaliczny oraz branża centrów handlowych przechodzi transformację. Jednym z czynników wpływających na metamorfozę w tym sektorze jest rozwój technologii. Dotyczy on wszystkich uczestników rynku – właścicieli centrów handlowych, najemców i klientów. Zmiana stylu życia, oczekiwań, preferencji i potrzeb konsumentów, spowodowana między innymi ich rosnącą aktywnością w świecie wirtualnym, determinuje rozwój technologii także w branży centrów handlowych. Dziś klienci odwiedzający centra handlowe poszukują już nie tylko sklepów pod jednym dachem, ale także nowych doświadczeń i emocji, które wychodzą poza obszar związany z klasycznymi zakupami”.

Ekologiczna Słoneczna Szkoła w Warszawie

vrbvwbvSłoneczna Szkoła na warszawskim Bemowie przyjęła około 300 dzieci. Są to zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie podstawówek, którzy dziś rozpoczęli tam naukę.

Szkoła ta jest największą oświatową inwestycją w tym mieście. Budynek szkoły jest ekologiczny, dzięki czemu jego utrzymanie może być o około 40 procent tańsze.

Inwestycja jest niezwykle nowoczesna – posiada kolektory słoneczne zamontowane na dach, ponadto szkoła będzie odzyskiwać wodę częściowo z deszczówki.

Niektórych martwi jedynie fakt, że szkoła przyjmuje zarówno przedszkolaków, jak również starsze dzieci. Do tej pory łączenie szkół było ograniczane ze względu na samopoczucie dzieci podczas nauki w tak zatłoczonych budynkach.

Budownictwo modułowe – czy to się opłaca?

210Budownictwo modułowe jest bardzo popularne za granicą. Powoli zyskuje również zwolenników w Polsce.

Konstrukcje budynków stawianych tą metodą umożliwiają szybkie zakończenie procesu budowy. Moduły są po prostu ze sobą łączone, tworząc nawet kilkupiętrowe budynki.

Atrakcyjna cena oraz szybki czas realizacji inwestycji przyciąga wielu zainteresowanych. Prywatni inwestorzy jako na największe zalety wskazują właśnie te dwie rzeczy – oszczędność czasu i pieniędzy.

Najczęściej metodą tą budowane są budynki komercyjne, jak biurowce czy szkoły.

Polska szkoła sama będzie produkować energię

152Jedna z polskich szkół podziela zdanie wielu biznesmenów i znawców rynku na temat opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii.

Szkoła w Starosiedlu, położona w województwie lubuskim, postanowiła zmniejszyć swoje comiesięczne opłaty za energię. W tym celu na dach szkoły zostały zamontowane panele słoneczne. Inwestycja pozwoli szkole na zaoszczędzenie i poprawę statystyk finansowych.

Panele słoneczne zostały założone przez grupę instalatorów w ramach projektu Greenpeace.

E-papierosy rujnują przemysł tytoniowy

201Badacze rynku zaobserwowali, że rynek e-papierosów zaczął dynamicznie się rozwijać. Palacze chętnie przerzucają się na, ich zdaniem, mniej szkodliwe e-papierosy. Tylko w pierwszej połowie 2014 roku liczba zwolenników nowych papierosów wzrosła do 2 milionów użytkowników.

Analitycy spodziewają się, że rynek ten będzie w dalszym ciągu się rozwijał, odbijając koncernom tytoniowym klientów.

Producenci zwykłym papierosów już mocno odczuli utratę palaczy. Specjaliści rynku szacują, że przychody koncernów tytoniowych mogą być w tym roku niższe o około 6 miliardów złotych.