Nieruchomości inwestycyjne w modelu forward funding

budynek noca
Nieruchomości inwestycyjne realizowane w modelu forward funding skupiają na sobie coraz większe zainteresowanie wśród deweloperów.

W modelu forward funding sprzedający i kupujący zobowiązują się do podpisania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Warunkiem zawartym w umowie jest, że prace budowlane zostaną ukończone, a sama nieruchomość inwestycyjna zostanie oddana do użytku. Przeniesienie własności następuje dopiero w momencie dokonania odbioru nieruchomości. Oznacza to, że inwestor, który jest stroną kupującą, nie ponosi ryzyka związanego z budową nieruchomości inwestycyjnej. Tak atrakcyjne warunki przyciągają coraz większą liczbę inwestorów.