Nieruchomość komercyjna Prologis Park Budapest Sziget II w pełni skomercjalizowana

ppbsziget_ii
Nieruchomość komercyjna zlokalizowana  w stolicy Węgier- Prologis Park Budapest Sziget II, została w pełni wynajęta.

Prologis wie, że dla klientów ważna jest doskonała lokalizacja, całodobowe wsparcie  zespołu specjalistów oraz odpowiednia powierzchnia zapewniająca efektywne operacje. Ponadto Prologis dba o komfortowe środowisko pracy dla osób wykonujących pracę w ramach obiektów spod szyldu Prologis.
Nowy Prologis Park Budapest Sziget II o powierzchni 13 hektarów to wszystko zapewnia.  Prace budowlane jeszcze się nie zakończyły, jednak nieruchomość komercyjna jest już w pełni skomercjalizowana.
Budynek DC1A wkrótce zostanie oddany do użytku węgierskiej firmie spedycyjno-magazynowej SFL Ltd. W ramach wspólnego projektu z GREE Magyarország, SFL wykorzysta powierzchnię do infrastrukturalnej modernizacji procesów logistycznych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Inwestycja posiada jeszcze 47 tys. metrów kw. powierzchni do rozbudowy.

CBRE Investment Management inwestuje w nieruchomości na rynku magazynów prime

umowa
CBRE Investment Management kupuje od European Logistics Investment (ELI) portfel sześciu parków magazynowych. Nieruchomości inwestycyjne łącznie mają powierzchnię ponad 210 000 mkw.

W prestiżowej transakcji sprzedaży flagowych obiektów logistycznych ELI doradzały firmy JLL i Cushman & Wakefield.
Wiodący globalny inwestor i operator – CBRE Investment Management, kupił tzw. projekt Nexus. Obejmuje on sześć parków magazynowych w kluczowych lokalizacjach logistycznych Polski i Europy Środkowo – Wschodniej (Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Sosnowcu i Krakowie). Obiekty o łącznej powierzchni ok. 210 000 mkw. wynajęte są takim firmom jak m.in. Hutchinson, Kaufland czy Saint Gobain. Sprzedającemu – European Logistics Investment – ELI (należącemu do Madison International Realty, Redefine Properties i Griffin Real Estate) doradzali eksperci z JLL i Cushman & Wakefield.

 

Projekt Nexus to jak do tej pory najbardziej prestiżowy produkt inwestycyjny w tym roku. Tego rodzaju portfel magazynowy z wysokiej klasy najemcami to strategiczna inwestycja, która mogła zostać zrealizowana jedynie na bardzo wysokich stawkach. Wierzymy, że transakcje na obiektach prime’owych będą nadal stymulować inwestycyjny rynek magazynowy w Europie Środkowo-Wschodniej, a Polska – już dziś pełniąca na nim kluczową rolę – stanie się jeszcze ważniejszą destynacją dla globalnego kapitału – komentuje Sławomir Jędrzejewski, Head of Industrial Investment, Capital Markets, JLL.

W trakcie procesu sprzedaży Projektu Nexus koncentrowaliśmy się w dużym stopniu na globalnych trendach, które pozytywnie wpływają na rynek nieruchomości logistycznych w Polsce i przyczyniają się do świetnych warunków makroekonomicznych i najmu w naszym kraju. Olbrzymie zainteresowanie portfelem i bardzo dobra osiągnięta cena pokazują, że Polska jest postrzegana jako główny rynek europejski – kluczowy dla większości strategii dotyczących logistyki. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy osiągnąć ten wynik z naszym kluczowym klientem – firmą ELI. – mówi Paweł Partyka, Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield.

Inwestowanie w nieruchomości: perspektywy dla rynku prywatnych domów studenckich

Kamil Kowa _Savills_2021_1 low res

Według prognoz międzynarodowej firmy doradczej Savills, dynamiczny wzrost liczby studentów będzie generował zapotrzebowanie na domy studenckie w perspektywie najbliższych pięciu lat we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Europie, a zwłaszcza w miastach w Hiszpanii i Włoszech. Również w Polsce, pomimo pandemii, najlepsze prywatne akademiki utrzymują wysokie obłożenie i niedługo może zacząć ich przybywać w kolejnych miastach.

Jak podaje Savills, liczba studentów znacząco wzrosła w minionym roku w dziewięciu krajach europejskich uwzględnionych w przeprowadzonym badaniu.

Grono studentów w ostatnim roku akademickim (2020/21) wzrosło średnio o 2,4% w Szwecji, Danii, Włoszech, Holandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Czechach, Portugalii i Wielkiej Brytanii, podczas gdy rok wcześniej zmalało o 1,2%.

Największy wzrost liczby studentów odnotowano w Holandii – o 6,4%, przy jednoczesnym 11-procentowym wzroście podań o przyjęcie na studia składanych przez obcokrajowców.

Z najnowszego raportu firmy Savills pt. „European Student Housing” wynika, że według danych Oxford Economics po dekadzie spadków całkowita liczba młodych Europejczyków w wieku 20-29 lat w największych miastach uniwersyteckich zaczęła się stabilizować i wzrastać od 2017 r. W ośrodkach, w których występuje ograniczona podaż akademików, rosnący popyt ostatecznie spowoduje presję na wzrost kosztów najmu.

Z powodu pandemii czynsze w domach studenckich utrzymywały się na stabilnym poziomie w ostatnich 18 miesiącach, ale według prognoz Savills mogą zacząć powoli wzrastać w przyszłym roku, odzwierciedlając dynamikę na całym rynku mieszkaniowym.

Duże wzrosty opłat mogą wystąpić zwłaszcza w miastach oferujących ograniczoną liczbę miejsc w akademikach, między innymi w Rzymie, Mediolanie, Walencji i Lizbonie.

„Pomimo dużej aktywności deweloperów we wszystkich miastach europejskich, podaż może być niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania. Przewidujemy, że brak równowagi pomiędzy popytem a podażą pogłębi się w perspektywie najbliższych 12 miesięcy” – mówi Lydia Brissy, dyrektor w dziale badań rynków europejskich, Savills.

Ponadto sytuację pogarsza fakt, że w czasie pandemii większość inwestycji została wstrzymana, a ich realizacja może się dodatkowo opóźnić z powodu poważnych zakłóceń w łańcuchach dostaw obserwowanych w branży budowlanej.

W większości miast europejskich wskaźniki obłożenia akademików powróciły bądź zbliżyły się do poziomów notowanych przed wybuchem pandemii i na ogół przekraczają 90%. Według Savills, w przyszłym roku mogą być jeszcze wyższe.

Wolumen transakcji inwestycyjnych w tym sektorze w Europie, który w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wyniósł 5,8 mld euro, może wzrosnąć w najbliższych 12 miesiącach. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów sektorami living, możliwa jest dalsza konsolidacja w segmencie domów studenckich.

Savills także przewiduje wzrost liczby transakcji z udziałem kapitału zagranicznego oraz poszerzenie się grona inwestorów aktywnie działających na tym rynku.

„Pod koniec 2022 r. możemy być świadkami kolejnej fali transakcji portfelowych, ponieważ pierwsze pokolenie deweloperów i operatorów będzie gotowe na sprzedaż aktywów i wyjście z inwestycji. W 2021 r. całkowita wartość transakcji na rynku inwestycyjnym w sektorze prywatnych domów studenckich w Europie może wynieść 8,4 mld euro, a w 2022 r. osiągnąć rekordowy poziom zbliżony do odnotowanego w 2019 r. (ok. 9,5 mld euro)” – mówi Marcus Roberts, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w segmencie nieruchomości operacyjnych w Europie.

„Pomimo pandemii, najlepsze projekty akademikowe w Polsce utrzymały wysokie obłożenie, przekraczające 90%. Kluczem do sukcesu były właściwe projekty oraz doświadczenie inwestorów. Widzimy rosnące zainteresowanie nowych podmiotów – na początku bieżącego roku na polskim rynku zadebiutowała marka Milestone. Swój pierwszy akademik nabył też Zeitgeist. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu również w nadchodzącym roku, a uwagę inwestorów będą przyciągały również projekty poza największymi rynkami, jak Warszawa czy Kraków” – mówi Kamil Kowa, członek zarządu i dyrektor działu Corporate Finance & Valuation w Savills w Polsce.

Źródło: Savills.

JLL o rynku nieruchomości: Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców

grafika_jll
Pomoc publiczna we wschodniej części Polski stanowi jeden z jej z największych atut
ów.

Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców. Rzeszów czy Lublin przyciągają zarówno firmy z branży logistycznej, jak i produkcyjnej. Region ten jest szczególnie interesujący dla firm planujących nowe inwestycje ze względu na najwyższe w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej dopuszczalne progi regionalnej pomocy publicznej – mówił w wywiadzie dla magazyny.pl Marcin Krupanek, Consultant, JLL.

Spis treści:
Najwyższy możliwy poziom wsparcia w Polsce
Zwolnienie z podatku dochodowego CIT
Granty z budżetu państwa

Wywiad o rynku magazynowym w Polsce Wschodniej, wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza w odniesieniu do korzyści finansowych dla inwestorów oraz lokowania operacji logistycznych w tej części kraju. Dlatego zapytaliśmy Iwonę Chojnowską-Haponik i Rafała Szajewskiego – ekspertów JLL z działu Business Location Consulting, na jakie instrumenty wsparcia, zachęty czy zwolnienia podatkowe mogą liczyć nowe podmioty na rynku nieruchomości w tej części kraju.

Dział Business Location Consulting w JLL odpowiada za świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie optymalizacji strategii lokalizacyjnych, poprzez pomoc w wyborze najkorzystniejszego miejsca do inwestowania oraz w pozyskaniu dostępnych instrumentów pomocy publicznej.

Najwyższy możliwy poziom wsparcia w Polsce

W czterech województwach Polski Wschodniej dostępna wysokość regionalnej pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorców liczona jako procent kosztów kwalifikowanych (wydatków inwestycyjnych w przypadku firm logistycznych i produkcyjnych) wynosi aż 50%. W przypadku średnich firm intensywność pomocy publicznej rośnie o 10 p.p., dla małych i mikro przedsiębiorstw jest o 20 p.p. wyższa.

Firmy planujące inwestycje związane z utworzeniem nowego zakładu, ale też rozszerzeniem już prowadzonej działalności mogą ubiegać się o co najmniej dwa rodzaje instrumentów wsparcia: bezzwrotne granty gotówkowe oraz zwolnienia podatkowe. I tak w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, firmy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT – wymienia Iwona Chojnowska-Haponik, Business Consulting Director, JLL.

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych) lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników minus wszystkie inne formy pomocy regionalnej (np. granty).

Aby móc ubiegać się o zwolnienie z podatku, należy spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe uzależnione są od lokalizacji inwestycji, reprezentowanego sektora oraz wielkości przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że w Polsce Wschodniej wymogi w zakresie nakładów inwestycyjnych są znacząco niższe niż w innych częściach kraju.

Jeżeli chodzi o kryteria jakościowe, to w zależności od regionu aplikujące firmy muszą uzyskać od czterech (w Polsce Wschodniej) do sześciu z maksymalnie dziesięciu punktów, które dotyczą między innymi, takich aspektów, jak:

  • inwestycja w sektorze zgodnym z aktualną polityką rozwojową kraju, w którym Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;

  • proeksportowy charakter inwestycji;

  • niski negatywny wpływ na środowisko;

  • tworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy.

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT można wykorzystać w okresie 15 lat. Okres zwolnienia liczony jest od dnia otrzymania decyzji o wsparciu. Na terenie czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zarówno wysokość wsparcia [50% kosztów kwalifikowanych], jak i okres, w którym możliwe jest wykorzystywanie zwolnienia [15 lat], są korzystniejsze niż gdzie indziej. Pozostała część kraju może zaoferować 10 lub 12 lat wakacji podatkowych oraz maksymalnie do 35% intensywności pomocy publicznej – zaznacza Rafał Szajewski, Business Consulting Director, JLL

Granty z budżetu państwa

Drugim instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje są bezzwrotne granty z budżetu państwa z tytułu inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz szkolenia pracowników – dodaje Iwona Chojnowska-Haponik.

Wysokość wsparcia może zostać zwiększona nawet do 7 tys. zł na jednego pracownika, gdy przedsiębiorca oferuje pracownikom szkolenia.

Ubiegający się o graty gotówkowe muszą spełnić określone kryteria ilościowe związane z nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem, a także kryteria jakościowe. Również w przypadku tego programu wsparcia progi wejścia w Polsce Wschodniej niższe niż w innych częściach kraju.

Wymagania ilościowe zależą od rodzaju inwestycji (strategiczna, innowacyjna R&D w przypadku firm produkcyjnych), lokalizacji (preferencje dla Polski Wschodniej oraz powiatów w pozostałych regionach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia w kraju) oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Kryteria jakościowe są niemal identyczne jak w przypadku Polskiej Strefy Inwestycji, z tą różnicą, że im więcej punktów firma zdobędzie na tym wyższe wsparcie może liczyć.

Wysokość grantu inwestycyjnego w Polsce Wschodniej może sięgać nawet 15% kosztów kwalifikowanych, podczas gdy w pozostałej części kraju nie przekracza 5% – podkreśla Iwona Chojnowska-Haponik.

Tak znaczące wparcie finansowe przedsiębiorstw przekłada się na rosnące zainteresowanie inwestorów regionem Polski Wschodniej. Jedną z lokalizacji, gdzie potencjalni inwestorzy mogą znaleźć idealne miejsce dla uruchomienia nowej inwestycji w tej części kraju jest np. Sokołów Małopolski.

Źródło: JLL.

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne się opłaca

1a3cab49d475271a430070f7d245300751f71036
Inwestowanie w nieruchomości komercyjne może być bardzo dochodową lokatą kapitału.

Obrót nieruchomościami w ostatnim czasie okazał się najbardziej dochodowy spośród innych sieci franczyzowych związanych z usługami. Grupa WGN wzbogaciła się od początku tego roku o kolejnych Partnerów. Jak podkreślają eksperci WGN, w czasie pandemi, w usługach utrzymują się głównie duże firmy z długoletnim doświadczeniem. Przedsiębiorcy oczekują od silnego partnera franczyzowego doświadczenia, skuteczności w każdej sytuacji, umiejętności rozwijania z sukcesem swojego biznesu.
Rynek pośrednictwa w obrocie nieruchomościami stale się rozwija, co stwarza duże możliwości biznesowe.

Czytaj więcej: TUTAJ.

W 2022 roku inwestowanie w nieruchomości komercyjne wciąż będzie zyskowne

Marcin Kuryło

Rok 2022 nie przyniesie dużych zmian na rynku nieruchomości, chociaż wielu liczyło na to, że pandemia spowoduje spadek cen. Jest wręcz odwrotnie. Ludzie w dalszym ciągu będą chętnie inwestować, popyt na mieszkania i domy nie osłabnie, a ceny wciąż będą rosły.

Spis treści:
Rok inwestycji
Własny ogród w cenie
Trendy na 2022 rok
Co z wynajmem?

W 2022 roku najprawdopodobniej nie zmieni się wiele względem tego, co widzimy już dzisiaj. Z danych NBP wynika, że mieszkania na rynku pierwotnym podrożały o ponad 2%, a na rynku wtórnym aż o 5,2%. Wszystko to w przeciągu ostatniego kwartału i wiele wskazuje na to, że podwyżki cen będą jeszcze większe.

Rok inwestycji
Podsumowując 2021 rok, nieruchomości cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie brakowało chętnych na zakup mieszkań i domów, poprawiła się również sytuacja na rynku wynajmu, który przez pewien okres mocno cierpiał ze względu na pandemię. W wielu przypadkach inwestycje były podyktowane chęcią ochrony kapitału.

– Główny Urząd Statystyczny podaje, że obecnie inflacja jest na poziomie 6,8%. Jednak każdy z nas, konsumentów, obserwuje, że ten wzrost jest znacznie większy, a ceny zdecydowanie poszły w górę. Inwestycja w nieruchomości to dla wielu osób jeden z najlepszych sposobów na ochronę własnego kapitału, stąd też obserwujemy duże zainteresowanie domami i mieszkaniami. – komentuje Marcin Kuryło, ekspert Horyzontu Inwestycji.

Duża inflacja to nie jedyny powód, dla którego tak wielu ludzi zainteresowało się nieruchomościami. Przejście na zdalny tryb pracy, niskie oprocentowanie na kredycie hipotecznym i zatwierdzony przez sejm Nowy Ład realnie wpływają na obecną sytuację na rynku nieruchomości.

Własny ogród w cenie
Home office zmienił bardzo wiele w postrzeganiu Polaków. Pracownicy zdalni zdają sobie sprawę, że zamknięcie w mieszkaniu o niewielkim metrażu, w otoczeniu hałasu i zgiełku dobiegającego z zewnątrz, nie sprzyja produktywnej pracy. Firmy z kolei nie chcą rezygnować z home office’u i najprawdopodobniej część z nich pozostanie przy zdalnym trybie pracy nawet wtedy, kiedy pandemia koronawirusa odejdzie w zapomnienie.

– Wiele osób próbuje uciec z dala od miasta właśnie ze względu na pracę zdalną. Szukają ciszy i spokoju, stąd też duże zainteresowanie zakupem domku z kawałkiem ogródka, aby w dowolnej chwili móc wyjść na zewnątrz i zaczerpnąć świeżego powietrza. Balkon jest jedynie połowicznym rozwiązaniem problemu i nie gwarantuje tak dużej prywatności jak ogródek. – informuje Marcin Kuryło.

– Każdy, kto ma na tyle dobrze płatną pracę, że stać go na spłacenie kredytu, decyduje się właśnie na taki zakup i ucieka poza miasto. Widać duże zainteresowanie różnego rodzaju projektami deweloperskimi. Większość z nich sprzedaje się na etapie tzw. dziury w ziemi. Kiedy tylko deweloper ogłosi, że będzie miał domy na sprzedaż, to natychmiastowo pojawiają się chętni, którzy są skłonni podpisać umowę. Nawet kiedy nie ma wylanych jeszcze fundamentów. – dodaje ekspert.

Trendy na 2022 rok
Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący rok będzie rokiem dynamicznego rozwoju szczególnie w sektorze domków jednorodzinnych. Dużym powodzeniem będą cieszyły się domki zarówno w zabudowie szeregowej, jak i bliźniaki. Jak tłumaczy Marcin Kuryło z Horyzontu Inwestycji – Jest wysoce prawdopodobne, że będzie rozwijał się trend na większe domu z dużą działką. Chodzi tu przede wszystkim o samodzielne domy jednorodzinne, niekoniecznie w zabudowach szeregowych. Nabywcy będą szukali coraz większych przestrzeni. Nie będą dobrze sprzedawały się domy z ogrodem o powierzchni 30 czy 50 metrów kwadratowych. Już teraz znamy wiele takich przypadków, w których ludzie pytali o domki z większą działką, a nieruchomości z niewielkim ogrodem sprzedawały się znacznie wolnej. Jeśli ktoś kupuje domek o metrażu 80 czy 100 metrów kwadratowych, często decyduje się na niego przez wzgląd na skromniejszy budżet. Takie osoby są w stanie zaakceptować mniejsze ogrody, bo to w dalszym ciągu większy komfort niż mieszkanie w bloku.

Na podstawie obecnej sytuacji i preferencji nabywców łatwo wywnioskować, że to co obserwujemy dzisiaj, najprawdopodobniej nasili się w przyszłym roku. Domy z dostępem do własnego ogródka będą cieszyły się coraz większym powodzeniem.
Co z wynajmem?
Rynek wynajmu przeżywał trudny moment, ale sytuacja zaczęła się stabilizować z końcem lipca bieżącego roku. Prognozy ekspertów na 2022 są w przeważającej części pozytywne. W dalszym ciągu spore grono osób nie chce, a często nie może, kupić nieruchomości na własność.

Jeśli chodzi o wynajem, to ten trend zawsze był i w najbliższym czasie nie zaniknie. Jestem przekonany, że rynek cały czas będzie rozwijał się w tym kierunku. Mieszkanie na wynajem będzie dla osób, które nie chcą wiązać się z danym miastem albo nie stać ich na zakup własnej nieruchomości. Z kolei ci, którzy mają odpowiedni kapitał, będą kierować się w stronę domów zlokalizowanych poza miastem. Stąd też widać znaczne wzrosty cen działek i jest to ten segment rynku nieruchomości, który jest dzisiaj najlepszym miejscem na inwestycje. – reasumuje Marcin Kuryło.

Źródło: Horyzont Inwestycji.

Inwestowanie w nieruchomości: Jak przygotować obiekty biurowe na nadchodzącą zimę?

Martyna Topyła_SPIE
Kontroli specjalistów wymaga cały budynek – od instalacji do podgrzewania zjazdów do garaży czy zewnętrznych kranów serwisowych, po wieże chłodnicze na dachach. 
Profesjonalne i kompetentne zarządzanie obiektem pozwala na oszczędności, np. w zużyciu energii i zwiększeniu wydajności systemów w budynku.

Spis treści:
Przygotowanie do zimy – najważniejsze elementy
Optymalizacja kosztowa procesu ogrzewania
Praca hybrydowa to wyzwanie dla zarządzających obiektem, ale też szansa na oszczędności

Wykonanie wszystkich niezbędnych prac jest kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, ale jest również wymagane przez ubezpieczycieli. Brak takich działań może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Nadchodząca zima to okres, do którego obsługa techniczna budynków musi przygotować się kompleksowo i bardzo szczegółowo. Prace obejmujące ten proces dotyczą całego obiektu, a ich zakres zależy w dużej mierze od jego wyposażenia i zaawansowania technologicznego.

– Elementów, na które trzeba zwrócić uwagę jest naprawdę dużo. Przygotowanie budynku na zimę do bardzo złożony proces, który wymaga czasu oraz pracy techników budynku. Odpowiednie przeprowadzenie oraz prawidłowa weryfikacja całego przedsięwzięcia zapewniają stabilne i prawidłowe funkcjonowanie budynku, odpowiednie warunki pracy oraz bezpieczeństwo instalacji. Niedopilnowanie jakiegoś elementu to ryzyko uszkodzenia danej instalacji i w konsekwencji skarg i niezadowolenia najemców – komentuje Martyna Topyła ze SPIE Building Solutions.

Przygotowanie do zimy – najważniejsze elementy
Uwagę należy zwrócić na przygotowanie całego obiektu na ujemne temperatury. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć wszystkie instalacje narażone na zamarznięcie. Mowa tu np. o punktach czerpalnych. dla serwisów technicznych i sprzątających, które znajdują się na zewnętrznych ścianach budynków, instalacjach wodnych doprowadzanych do zewnętrznych urządzeń, jak wieże chłodnicze na dachach, czy instalacje do podlewania zieleni.

– W przypadku niektórych instalacji warto zwrócić uwagę na ich umiejscowienie, a konkretnie na to czy nie są położone „ze spadkiem”. Takie instalacje wymagają nie tylko spuszczenia wody, ale również przedmuchania powietrzem, by pozbyć się nawet najmniejszej ilości płynu. Wyjątek w tym procesie stanowią natomiast instalacje zaopatrzone w system ogrzewania (tzw. kable grzewcze). Wówczas konieczne jest wykonanie ich przeglądu oraz sprawdzenie poprawności działania przed okresem zimowym – dodaje Martyna Topyła ze SPIE Building Solutions.

Kolejnym niezbędnym elementem przygotowania do zimy jest dokładny przegląd wszystkich źródeł grzania w budynku, np. kotłów czy węzła cieplnego. W przypadku tego drugiego konieczne jest czyszczenie filtrów siatkowych, magnetoodmulacza, sprawdzenie pomp oraz ich ewentualna konserwacja, a także weryfikacja stanu wymienników ciepła pod kątem ewentualnego czyszczenia. Przed pierwszymi przymrozkami warto również sprawdzić kamerą termowizyjną i działanie instalacji ogrzewania zjazdów do garaży podziemnych.

Optymalizacja kosztowa procesu ogrzewania
Przed mroźnymi dniami powinna zostać również sprawdzona szczelność okien i drzwi w celu zminimalizowania strat cieplnych obiektu. Duży wpływ na komfort cieplny w pomieszczeniu ma także fakt, czy dana strona budynku jest nasłoneczniona. Warto zauważyć, że większe pomieszczenia, takie jak open space, generują stosunkowo mniejsze koszty ogrzewania w porównaniu do małych.
Odpowiednie zaplanowanie harmonogramu ogrzewania, które powinno być uzależnione od tego, ile osób w danym czasie przebywa na powierzchni biurowej jest kluczem do oszczędności. Kiedy nie ma ludzi można obniżyć temperaturę, ale nie przechładzając za bardzo powierzchni np. nocą, bo oszczędności zostaną skonsumowane w procesie podnoszenia temperatury.

Nie bez znaczenia w energooszczędności budynków jest także ubiór pracowników. Niezależnie od przebywania w domu czy w pracy, unikanie typowo letniego ubioru pozwoli na utrzymanie niższej temperatury w miejscu przebywania. W dodatku bez negatywnego wpływu na osobisty komfort cieplny. Ustawienie niższej temperatury to nie tylko ekonomiczna korzyść, ale również pożytek dla zdrowia i środowiska naturalnego. Już 1 stopień mniej to niższe zużycie ciepła o około 5-8 %. Niższa temperatura pozwalana na łatwiejsze i z pewnością bardzo ekonomiczne poprawienie parametrów powietrza (m.in. poziomu wilgotności) oraz ma bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie, co potwierdzają eksperci z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Gdybyśmy we wszystkich mieszkaniach w Polsce utrzymywali temperaturę 20 stopni C – zredukowalibyśmy emisję CO2 o 2 mln ton czyli aż o 10% oraz zmniejszylibyśmy zużycie węgla o 900 tys. ton, a nasze rachunki byłyby mniejsze o 10-15 %.

Praca hybrydowa to wyzwanie dla zarządzających obiektem, ale też szansa na oszczędności
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział osób pracujących zdalnie wynosi 14,2 proc. To o 3,2p.proc. więcej niż rok wcześniej. Pod koniec roku będzie jednak rósł. Równocześnie badania pokazują, że sześciu na dziesięciu Polaków oczekuje, że po wygaśnięciu pandemii będą pracować zdalnie albo hybrydowo, czyli częściowo z domu. To stawia przed osobami zarządzającymi parkami biurowymi nowe wyzwania.

Zadbanie o komfortowe warunki oraz bezpieczeństwo użytkowników budynku to najważniejsze zadanie ekip serwisujących budynki. Równocześnie praca hybrydowa i nieobecność w biurze dużej części zespołu to szansa na niższe koszty funkcjonowania. Profesjonalne i kompetentne zarządzanie obiektem może przynieść korzyści w postaci oszczędności, np. na zużyciu energii, wody. Efektywność wynika też z regularnego i kompleksowego kontrolowania stanu instalacji, co przekłada się na ich wydajność i zmniejszenie kosztów.

Dopełnienie wszystkich obowiązków w zakresie przygotowania budynku do zimy jest również konieczne z perspektywy towarzystw ubezpieczeniowych. Zaniechanie koniecznych czynności, jak np. niedokładne usunięcie wody z instalacji, niesie duże ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania po jej uszkodzeniu na skutek niewłaściwego przygotowania do sezonu zimowego.

Autorką artykułu jest Martyna Topyła ze SPIE Building Solutions.

CPI Property Group inwestuje w nieruchomości komercyjne i akcje

CPI_fot
Firma CPI Property Group (CPIPG) jest największym właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

CPIPG stał się największym udziałowcem IMMOFINANZ, ogłaszając ofertę przejęcia wszystkich pozostających w obrocie akcji. Akcjonariuszom zaoferowano 21,20 EUR za akcję spółki. W związku z ofertą przejęcia, firma CPI Property Group ogłosiła, że jest największym akcjonariuszem z pakietem ok. 21,4% akcji. CPIPG uzgodnił także nabycie 10,6% udziałów w IMMOFINANZ od RPPK Immo GmbH, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód antymonopolowych.

„IMMOFINANZ posiada doskonałe portfolio nieruchomości w regionie Europy Środkowej, w którym CPIPG jest ekspertem.” – powiedział Martin Němeček, CEO CPIPG – „Jesteśmy przekonani, że dzięki aktywnemu zaangażowaniu CPIPG, IMMOFINANZ może osiągnąć znacznie więcej jako firma.”

Marsh McLennan inwestuje w nieruchomości: 4 tys. mkw. biur dla firmy w trzech miastach

Reina_MMC_Warszawa, Wrocław, Kraków

Firma Marsh McLennan inwestuje w nieruchomości. W wynajmie doradzali specjaliści z firmy REINA Company.

REINA Company to zespół wszechstronnych doradców działających na rynku nieruchomości biurowych. Specjalnością firmy jest oparta na najwyższych standardach reprezentacja najemców biur w Warszawie i miastach regionalnych.  Centrum usług wspólnych oraz biura firm wchodzących w skład Marsh McLennan (MMC) działają m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W procesie relokacji oraz przedłużenia umów najmu powierzchni biurowej w tych miastach, firmie MMC doradzała REINA Company.
Marsh McLennan to globalna firma oferująca usługi i rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, strategii biznesowych oraz kapitału ludzkiego. Jej pracownicy w Polsce korzystają obecnie z powierzchni biurowych m.in. w budynku Proximo w Warszawie (należącym do Reico), Renaissance Business Centre we Wrocławiu (Archicom) oraz budynku przy ulicy Szlak 67 w centrum Krakowa.

Nieruchomości inwestycyjne: Bank Pekao S.A. finansuje pięć inwestycji Hillwood Polska o łącznej wartości 128 mln euro

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash

Inwestowanie w nieruchomości na polskim rynku trwa. Hillwood jest wiodącym deweloperem powierzchni produkcyjno-magazynowych, który podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę kredytową.

Umowa kredytowa opiewa na kwotę 40,7 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowę parku logistycznego w Bydgoszczy. Hillwood Polska i Bank Pekao łączy długotrwała współpraca. W ostatnim roku bank udzielił kredytu na finansowanie pięciu inwestycji Hillwood: we Wrocławiu, Warszawie, Górze Kalwarii, Rokitnie oraz właśnie w Bydgoszczy, na łącznie 128 mln euro.

– Doceniamy wysokie standardy obsługi oraz stabilne partnerstwo, jakie oferuje nam Bank Pekao. Partner finansujący wykazał się dużą elastycznością oraz zrozumieniem potrzeb Hillwood Polska, takich jak szybkie uruchomienie środków kredytowych po spełnieniu warunków dotyczących najmu czy możliwość zrefinansowania części kosztów zakupu gruntu, przed rozpoczęciem budowy. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji, które prowadzimy w Polsce, niezwykle istotny jest dla nas również wysoki limit kredytowy, który pozwala finansować zarówno projekty o różnej skali, jak inwestycje prowadzone wieloetapowo. – mówi Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.

Inwestowanie w nieruchomości efektywną lokatą – dwupaki inwestycyjne oczami eksperta

Wehikuł Inwestycyjny_HB Premium_4
W dobie galopującej inflacji wymarzonym scenariuszem jest taki, w którym pieniądze nie tylko nie tracą na wartości, ale przede wszystkim pracują i powiększają portfel inwestora. Jednym z niewielu odpornych na wstrząsy jest rynek nieruchomości. Pozwala na bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem, a zysk ten jest szczególnie duży, kiedy wybieramy tzw. dwupaki. Yana Kim, ekspertka ds. nieruchomości współpracująca z firmą HB Premium, mówi o profilu klienta, rentowności i mocnych stronach tego typu nieruchomości.

Spis treści:
Na co zwrócić uwagę?
Mocne strony
Dwupak a podatek katastralny

Tak zwane dwupaki inwestycyjne to nadal nowość na polskim rynku nieruchomości. Założenie jest proste – jedno mieszkanie przerobione zostaje na dwie (a czasem nawet trzy) jednostki najmu, które wynajmowane są jako odrębne i w pełni samodzielne lokale. Dzięki temu każdy najemca dostaje własną, niezależną przestrzeń, a inwestor otrzymuje co miesiąc dwa czynsze z najmu. Rozwiązanie z jednej strony odpowiada na potrzeby rynku od strony popytu, z drugiej podnosi rentowność nieruchomości jako formy lokaty kapitału.

– Osoby decydujące się na zakup dwupaków często posiadają już inne mieszkania na wynajem, nierzadko zlokalizowane w różnych miastach. Stale dążą do zwiększenia zysków, a właśnie nieruchomości „2 w 1” dają im taką możliwość. Zapewniają nie tylko atrakcyjny poziom zwrotu z inwestycji, lecz także wysoki comiesięczny zysk pasywny – mówi Yana Kim.

Jako przykład podaje sprzedany niedawno 41-metrowy Wehikuł Inwestycyjny HB Premium przy ul. Sikorskiego na warszawskim Mokotowie. – Przy założeniu, że obie kawalerki wchodzące w jego skład będą wynajmowane przez 12 miesięcy w roku, każda za 2000 zł (plus połowa czynszu i rachunki), inwestor będzie miał około 48 tys. zł dochodu rocznie. ROI dla tej konkretnej nieruchomości szacowany jest na poziomie 7,2% – wylicza.

Na co zwrócić uwagę?
Aby w pełni wykorzystać potencjał dwupaków, niezbędne jest odpowiednie podejście do planowanej inwestycji. Wyzwanie stanowi zaprojektowanie rozkładu kawalerek tak, aby optymalnie wykorzystać metraż, a także zadbać o sprawne połączenia z pionami wentylacyjnym i kanalizacyjnym. Dzięki pomocy architekta doświadczonego w organizowaniu takich przestrzeni unikamy późniejszych problemów z instalacjami, co jest szczególnie istotne w kamienicach i starszych blokach. Nowe budownictwo bywa lepiej przystosowane, ale i tu lepiej zdać się na specjalistę. Jak mówi Yana Kim, niektórzy deweloperzy z góry zakładają, iż kilka mieszkań przeznaczonych będzie pod wynajem tego rodzaju i przed wprowadzeniem ich na rynek sprzedają je przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w nieruchomościach inwestycyjnych. Jednym z nich jest HB Premium.

– Większość oferowanych na rynku dwupaków to przerobione mieszkania dwupokojowe. Doświadczony agent będzie w stanie podpowiedzieć, które z nich uda się wynająć szybko i bez obawy o potrzebę rychłego remontu. Często też współpracuje już z firmami zajmującymi się dwupakami zawodowo, co z jednej strony zwiększa pewność inwestycji, z drugiej daje dostęp do szerokiej puli mieszkań, które normalnie nie znajdą się na rynku – dodaje.

Drugim wyzwaniem stojącym przed inwestorem jest wyliczenie rentowności dwupaku. Należy uwzględnić w nim szereg czynników, takich jak metraż, wiek
i rodzaj budynku, a przede wszystkim – lokalizacja. Znaczenie ma nie tylko sama dzielnica, lecz także obecność sklepów w pobliżu, trasy komunikacyjne czy planowana infrastruktura. Warto przy tym pamiętać, że zysk pasywny można czerpać dopiero z nieruchomości przygotowanej na wynajem. Z tego powodu znacznie bardziej atrakcyjne są lokale już gotowe niż te dopiero planowane, na etapie tzw. dziury w ziemi, kiedy budowa i późniejsze wykończenie odkładają moment wynajmu o miesiące lub lata.

– Najlepiej sprawdzają się te o metrażu ok. 40-48 metrów kwadratowych. Wybierają je zarówno finalni kupcy, jak i profesjonalne firmy inwestycyjne, choć każdy dokonuje nieco innych kalkulacji. Pierwsi liczą na dobrą relację cena-oczekiwany zysk z najmu, drudzy śledzą trendy i wiedzą, czego oczekuje i rynek, i najemca – mówi Yana Kim.

Dodaje, że chętniej wybierane są mieszkania zaaranżowane w gustownym, lecz neutralnym stylu. Ekstrawagancki design w postaci niecodziennych mebli lub jaskrawego koloru ścian utrudnia bowiem znalezienie najemcy. – Codziennie oglądam mnóstwo mieszkań i już na pierwszy rzut oka widzę, czy jego wystrojem zajmował się architekt, który zna się na rzeczy i potrafi połączyć wygląd z funkcjonalnością, jak w przypadku Wehikułów Inwestycyjnych – zauważa.

Mocne strony
Ta nowoczesna forma inwestowania w nieruchomości pozwala spodziewać się stabilnego zysku w długofalowej perspektywie przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu ze strony kupującego. Generowany zysk pasywny co miesiąc zasila budżet, a odpowiednio zaprojektowane i wyremontowane mieszkanie będzie służyć przez kilkanaście lat.

Warto zauważyć, że zgodnie z raportem think-tanku Think Co w ostatnich latach blisko 70% mieszkań znajduje swoich najemców w mniej niż dwa tygodnie, a 94% maksymalnie w miesiąc. Co za tym idzie, ryzyko, iż kupiony dwupak będzie stał pusty, jest niewielkie, zwłaszcza w dużych aglomeracjach.

– Dwupaki są świeżym trendem na rynku nieruchomości inwestycyjnych w Polsce, a póki konkurencja jest niewielka, rentowność tego rozwiązania trzyma się na bardzo wysokim poziomie – podpowiada ekspertka.

Yana Kim podkreśla również, że w przypadku zdecydowanych, świadomych inwestorów oraz profesjonalistów sprzedających nieruchomość, cały proces zakupu trwa bardzo krótko – w ciągu siedmiu-dziesięciu dni udaje się przeprowadzić transakcję. Zdarza się też, że oferowany dwupak ma już zapewnionych najemców, co jeszcze skraca czas między kupnem a momentem czerpania zysku z włożonych środków. Tak jest w przypadku Wehikułów Inwestycyjnych firmy HB Premium, które są gotowym produktem.

Dwupak a podatek katastralny
Informacje o możliwości wprowadzenia przez rząd podatku katastralnego od drugiej nieruchomości mogą zaniepokoić potencjalnych inwestorów, lecz – jak przekonuje ekspertka – dwupaki nadal będą zyskowną inwestycją.

– Taki podatek od lat obowiązuje w wielu państwach Europy Zachodniej,
a inwestycja w nieruchomości pod wynajem nadal jest opłacalna i pozwala czerpać z niej zyski nawet mimo podatku. Warto jednak zaznaczyć, że rządzący przekonują, iż taki podatek w najbliższych latach nie zostanie wprowadzony. Nawet gdyby było inaczej, inwestycja w dwupak dzięki swojej specyfice i wysokiej stopie zwrotu będzie rentowna przez jeszcze długi czas – podsumowuje.

Źródło: HB Premium.

Nieruchomość komercyjna Panattoni Park Głogów z nowym najemcą

fb3ec3235cee88a09bd97a13360ac804

Nieruchomość komercyjna Panattoni Park Głogów to kompleks z międzynarodowym potencjałem.

Nieruchomość komercyjna Panattoni Park Głogów mieści się ok. 110 km od granicy polsko-niemieckiej i w podobnej odległości od granicy południowej z Czechami.
Panattoni, deweloper inwestycji, wmurował kamień węgielny pod realizację 35 000 m kw. dla FM Logistic. W nowym obiekcie najemca obsłuży e-commerce B2C wiodącej sieci sklepów zoologicznych Grupy Fressnapf. W Polsce działa ona pod międzynarodową nazwą Maxi Zoo. Firma będzie realizować zamówienia dla klientów indywidualnych z Polski i Niemiec. Panattoni Park Głogów docelowo zajmie 20ha, w tym 110 000 m kw. pod dachem. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent i pozwoli przedsiębiorstwom na znacznie ograniczenie emisji CO2 i zużycia energii.

 

WGN Świdnica sprzedaje nieruchomość inwestycyjną w centrum Świdnicy za 1 850 000 zł

Bez tytułu

WGN Świdnica pośredniczy w sprzedaży atrakcyjnej nieruchomości inwestycyjnej, jaką jest dworek usytuowany w centrum miasta Świdnica.

Przedmiotem sprzedaży jest klimatyczny obiekt o dużym potencjale inwestycyjnym. Jest on położony w centrum Świdnicy w sąsiedztwie parku. Obiekt jest posadowiony na działce o powierzchni 31,57 ara.
Nieruchomość stwarza duże możliwości adaptacyjne a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na :
– teren zabudowy dla obiektów oświatowych
– tereny sportowo- rekreacyjne
– tereny zabudowy kulturalno- usługowej
– tereny zabudowy administracyjnej
– tereny zabudowy usługowej i opieki zdrowotnej
– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Dodatkowym atutem jest możliwość stworzenia parkingu na terenie posesji. Nieruchomość inwestycyjna została wystawiona na sprzedaż za 1 850 000 złotych.

Inwestowanie w nieruchomości: prawdziwie kompleksowa kolekcja LARGA od marki Cersanit

1078-CER-BSB-CO_LARGA_FAMILY BATHROOM_1_MP

Niezwykle nowoczesna, zawsze niezawodna, a także pozwalająca na wyrażenie swojego charakteru oraz prawdziwie kompleksowa. Właśnie taka jest nowa kolekcja LARGA od marki Cersanit.

Nowa kolekcja LARGA od marki Cersanit oferuje wszystko to, czego w swojej łazience oczekuje dzisiejszy konsument. Wybierając spośród bogatego portfolio mebli, umywalek, produktów toaletowych, wanien, kabin oraz armatury łazienkowej, można wykreować funkcjonalne i stylowe wnętrze.
Dzięki systemowi modułowemu możemy dowolnie dobierać i zestawiać ze sobą dostępne w kolekcji meble tak, aby jak najlepiej wykorzystać metraż pomieszczenia.

Nieruchomości komercyjne: Roark Studio z nagrodą 2021 European Property Award za projekt rewitalizacji Budynku Dyrekcji

Roark_Studio_z_nagrodą_2021_EPA

Zespół Roark Studio otrzymał nagrodę 2021 European Property Award w kategorii Office Architecture za projekt rewitalizacji Budynku Dyrekcji w Gdańsku.

Nagroda została przyznana przez panel ponad 80 niezależnych ekspertów branżowych. Udana rewitalizacja obiektu została również wyróżniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Zabytek Zadbany”.
Przez ostatnie kilkanaście lat, budynek był zaniedbywany i niszczał. Sytuacja zmieniła się wraz z przejęciem terenu przez nowego inwestora, Stocznię Cesarską Development, dla której pierwszym celem w procesie rewitalizacji terenu, był kompleksowy remont Budynku Dyrekcji.

Projekt rewitalizacji obiektu jest wynikiem wygranego przez nas konkursu architektonicznego obejmującego projekt wnętrz oraz projekt wykonawczy dla całego budynku. Inwestor – Stocznia Cesarska Development postawił przed nami zadanie stworzenia różnorodnych powierzchni biurowych dla szerokiej gamy najemców, zapewniających dużą elastyczność – od mikro-biur i mniejszych jednostek dla start-upów po większe powierzchnie dla firm o bardziej ugruntowanej pozycji – mówi Jakub Bladowski, prezes zarządu Roark Studio.
Roark Studio

Nieruchomości inwestycyjne: Cała naprzód, czyli trzeci kwartał w sektorze powierzchni przemysłowo-logistycznych

Igor Roguski

Z najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland wynika, że w pierwszych trzech kwartałach br. odnotowano rekordowy popyt na magazyny wynoszący prawie 4,8 mln m kw. Analitycy firmy doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych zwracają również uwagę na największy w historii ruch na budowach, na których toczyły się prace przy ponad 3,7 mln m kw. nowoczesnej powierzchni. Podobnie jak w minionych kwartałach, rozwój sektora i popyt na nieruchomości logistyczne napędzał e-commerce, a także firmy działające w obszarze logistyki i handlu.

Pandemia nie zatrzymuje rozpędzonego sektora nieruchomości przemysłowo – logistycznych, który kolejny kwartał z rzędu potwierdza swoją pozycję lidera. Wysokie tempo rozwoju polskiego rynku na tle europejskiej konkurencji wspierają wciąż istotnie niższe koszty pracy czy atrakcyjne ceny gruntów, a także rozwijająca się infrastruktura. W analizowanym okresie łączne zasoby sektora przebiły pułap 23 mln m kw., a na liście debiutów zapisało się ponad 30 obiektów o powierzchni przekraczającej w sumie 1 mln m kw. Zdecydowanie największym otwarciem było uruchomienie w Świebodzinie w woj. lubuskim centrum logistycznego dla Amazona. W drugim co do wielkości obiekcie amerykańskiego giganta handlu elektronicznego w Polsce, przygotowanych zostało 203,5 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni, na której obok siebie docelowo pracować będzie 1000 pracowników i ponad 3000 robotów transportowych. Wśród największych obiektów oddanych do użytku w trzecim kwartale znalazły się również: Hillwood Rokitno (112,5 tys. m kw.) i projekt typu BTS (108 tys. m kw.) wybudowany w podpoznańskich Żernikach przez Panattoni dla operatora logistycznego, firmy DHL Supply Chain.
Podsumowanie kwartału pokazuje, że dwa miesiące wakacji i wrzesień były bardzo pracowite dla deweloperów. Prowadzili oni prace przy budowie ponad 3,7 mln m kw. powierzchni magazynowej, logistycznej i przemysłowej. Największymi toczącymi się budowami były: GLP Lędziny Logistic Center (ponad 111 tys. m kw.), obiekt Hillwood Bydgoszcz (ponad 104 tys. m kw.) oraz II etap parku magazynowego P3 Poznań (97 tys. m kw.).

Rynek jest rozgrzany do czerwoności. Magazynów buduje się i wynajmuje najwięcej w historii. I na razie nie przeszkadzają temu ani rosnące koszty pracy czy gruntów, ani trudności z dostępnością usług czy materiałów budowlanych. Coraz bardziej widać jednak, jaką rolę – szczególnie dla klientów z branży e-commerce – odgrywa dziś czas. Żeby zaspokoić ich potrzeby, deweloperzy odważniej sięgają po inwestycje w modelu spekulacyjnym, zwłaszcza w oczywistych lokalizacjach

mówi Igor Roguski, szef Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland

Kolejnym dowodem wyjątkowo dobrej kondycji całego sektora jest utrzymujący się na wysokim poziomie popyt. Łączny wolumen transakcji najmu zamknął kwartał z rekordowym wynikiem na poziomie blisko 1,5 mln m kw. wynajętej powierzchni. Autorzy raportu podkreślają, że od początku roku podpisano już umowy na prawie 4,9 mln m kw. powierzchni, co w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku oznacza prawie 32 proc. wzrost r/r.
Największym kontraktem podpisanym w trzecim kwartale był wynajem ponad 104 tys. m kw. przez klienta z branży e-commerce w obiekcie Hillwood Bydgoszcz. Znaczącym najemcą okazała się też firma Jysk, która podpisała umowę na ponad 70 tys. m kw. w obiekcie Logistic City – Piotrków Distribution Center.

Najlepsze wyniki w historii sektora i niesłabnące zainteresowanie magazynami oraz powierzchniami logistycznymi i przemysłowymi przekładają się na niski poziom pustostanów. W minionym kwartale oscylował on wokół 6 proc., w tym zanotował spadek w okolice 5 proc.

dodaje Igor Roguski

W obliczu wysokiego tempa rozwoju, rekordowego popytu, a także podaży, stawki najmu pozostają na razie stabilne. Eksperci z BNP Paribas Real Estate Poland prognozują jednak, że rosnące ceny gruntów, a także wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych w średnim okresie będą miały wpływ na czynsze bazowe. Kartą przetargową z pewnością okażą się też wyższe poziomy zachęt oferowane przyszłym najemcom.
Raport podkreśla, że pandemia w każdym kolejnym kwartale zwiększała dynamikę rosnącego od lat rynku e-commerce. Istotnym trendem wśród firm działających w handlu internetowym jest konsekwentne skracanie czasu dostaw. Ostatnie miesiące należały do firm oferujących dowóz zakupów w ciągu 15 minut przy wykorzystaniu mini magazynów, tzw. dark store’ów.

Na naszych oczach rodzi się q-commerce. Q od słowa quick, czyli szybkie zakupy przede wszystkim artykułów spożywczych, których pod drzwiami możemy się spodziewać w kilkanaście minut od złożenia zamówienia. Co ciekawe, to raczkujący rynek, na którym z jednej strony mamy międzynarodowe i polskie start-upy, jak również duże sieci handlowe. Duża konkurencja i niska marża sprawią, że kluczem do osiągnięcia sukcesu może okazać się wypracowanie odpowiedniego modelu logistyki

podkreśla Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor Business Intelligence HUB, BNP Paribas Real Estate Poland

 Autorzy raportu zwracają również uwagę, że dynamiczny rozwój i profesjonalizacja sektora ma również odbicie w większej odpowiedzialności za środowisko i otoczenie. Ograniczanie śladu węglowego budynków, poprawianie efektywności energetycznej i oszczędzanie zasobów to cele, które przed swoimi projektami stawia większość deweloperów i inwestorów.

Źródło: BNP Paribas Real Estate Poland.

Nieruchomości inwestycyjne: Yareal z biurowcem w Śródmieściu Warszawy

biurowiec_wspolna_47_yareal
Yareal kupił od funduszu CA Immo inwestycję komercyjną w Warszawie. Przedmiotem sprzedaży był kameralny budynek biurowy z 2000 roku usytuowany w ścisłym centrum Warszawy.

Butikowy biurowiec przy ul. Wspólnej 47/49 stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty biurowej Yareal.
Nieruchomość komercyjna, którą nabył Yareal oferuje około 7 700 mkw. powierzchni biurowej oraz handlowej. Biurowiec jest znakomicie zlokalizowany u zbiegu ul. Wspólnej z ul. Marszałkowską. W najbliższych latach Yareal przewiduje kontynuację procesu najmu dostępnych powierzchni.

 

„Zakup biurowca w ścisłym centrum Warszawy to pierwsza transakcja, w której Yareal Polska – działając bezpośrednio w imieniu Yam Invest, czyli większościowego akcjonariusza Yareal International – przeprowadził kompleksową analizę i kluczowe działania związane z transakcją. Ekspercka wiedza polskiego zespołu umożliwiła zwiększenie zaangażowania kapitałowego na polskim rynku nieruchomości biurowych ze strony właściciela Yareal. Zgodnie z naszą strategią, poszerzyliśmy portfolio firmy o trudno dostępny na rynku, bardzo atrakcyjny obiekt z dużymi perspektywami krótko- i długoterminowymi” – wyjaśnia Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

 
Obsługę prawną transakcji po stronie kupującego zapewniła kancelaria GIDE, a za audyt finansowy i podatkowy odpowiadała kancelaria MDDP. Doradcą technicznym w ramach transakcji zakupu kupującego była firma Europtima. Stronę sprzedającą wspierała firma CBRE oraz kancelaria prawna Greenberg Traurig.

Savills IM: sektory living i magazynowy pozostaną kluczowe dla inwestorów rynku nieruchomości komercyjnych

Gdański Business Center_Savills IM
Z najnowszego badania Savills IM poświęconego globalnym perspektywom inwestycyjnym wynika, że rok 2022 może okazać się punktem zwrotnym dla sektora biurowego i nieruchomości handlowych, jednak to sektory living i magazynowy pozostaną preferencją inwestorów.

Spis treści:
W 2022 roku czeka nas wiele możliwości i zagrożeń na tle geopolitycznym i makroekonomicznym
Wzrost aktywności na rynku nieruchomości inwestycyjnych

Niemal trzy czwarte inwestorów instytucjonalnych spodziewa się wzrostu poziomu inwestycji w nieruchomości w 2022 roku. Aż 82% inwestorów, którzy wzięli udział w badaniu, uważa, że zmiany klimatyczne będą miały wpływ na ich strategie inwestycyjne.

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny, opublikował raport poświęcony perspektywom inwestycyjnym na rynkach nieruchomości w 2022 roku. Nadchodzące dwanaście miesięcy, wraz z wychodzeniem światowych gospodarek z pandemii COVID-19, może okazać się punktem zwrotnym zarówno dla nieruchomości biurowych, jak i handlowych. Ponadto, źródłami atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych będą sektory living, magazynowy oraz długu zabezpieczonego nieruchomościami.

W 2022 roku czeka nas wiele możliwości i zagrożeń na tle geopolitycznym i makroekonomicznym
– wynikających m.in. z wyborów parlamentarnych w Europie, napiętych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw. Jednak największym wyzwaniem, z którym będą musieli zmierzyć się inwestorzy, będzie poziom inflacji. Ponad cztery piąte (82%) respondentów, wskazało inflację jako największe zagrożenie dla inwestycji w nieruchomości w 2022 roku. Czynnik ten pozostawił w tyle takie wskaźniki, jak spowolnienie gospodarcze (68%)
i potencjalne dalsze restrykcje związane z pandemią COVID-19 (66%).

Wyniki globalnego badania przeprowadzonego wśród inwestorów wskazują, że pomimo trudnego okresu, nastąpił znaczny wzrost optymizmu i apetytu na inwestowanie w nieruchomości w 2022 roku. Prawie trzy czwarte (73%) respondentów spodziewa się zwiększenia swoich inwestycji w nieruchomości w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dla porównania, w ubiegłym roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 45%.
Jednym z czynników, który przyczynił się do odzyskania zaufania, jest fakt, że 74% inwestorów uważa, że ich aktywa osiągnęły dobre wyniki mimo pandemii COVID-19 w porównaniu z „normalnym” rokiem. Co więcej, 72% ankietowanych stwierdziło, że wyniki były nawet lepsze niż oczekiwali.

Wzrost aktywności na rynku nieruchomości inwestycyjnych
Zdecydowana większość respondentów spodziewa się ponownego wzrostu aktywności inwestycyjnej w 2022 roku. Na czele listy znajdują się sektory living i magazynowy. Inwestorzy dostrzegają potencjał wzrostu w segmentach nieruchomości handlowych i biurowych, co wskazuje na nadzieję powrotu światowych gospodarek do „normalności”.
Zdaniem Savills IM, sektor retail jest niewłaściwie postrzegany i niesłusznie traktowany jako jedna całość. Rok 2022 może okazać się punktem zwrotnym dla sektora retail, ponieważ wielu inwestorów przeoczyło potencjał inwestycyjny oferowany m.in. przez parki handlowe z wiodącym udziałem najemców spożywczych, centra wyprzedażowe czy repozycjonowanie aktywów w celu wykreowania wartości poprzez ich alternatywne wykorzystanie.

W raporcie potwierdzono również, że zaufanie inwestorów wzrasta i w 2022 roku będą oni skłonni przesuwać się w górę na krzywej ryzyka. Oczekuje się, że strategie value-add okażą się zyskowne w przyszłym roku – 63% respondentów wskazało je jako preferowane. Inwestorzy wskazali również inwestycje wspólne (co-investment) (62%) i inwestycje oportunistyczne (58%) jako atrakcyjne w nadchodzącym roku.

Tematy związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym (ESG) nadal będą dominowały w sferze inwestycyjnej w 2022 roku. Ich znaczenie wzrasta wraz z dążeniem poszczególnych rządów i firm do osiągnięcia neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla. Czterech na pięciu respondentów (82%) biorących udział w badaniu jest zdania, że obecne zainteresowanie zmianami klimatycznymi przełoży się na wybór ich strategii inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestorów (79%) spodziewa się również, że w ciągu najbliższego roku nastąpi odczuwalny wzrost popytu na nieruchomości przyjazne środowisku, a 26% z nich spodziewa się, iż wzrost ten będzie znaczący.

Kiran Patel, Global CIO and Deputy Global CEO, Savills IM, skomentował:
„Spoglądając na przyszły rok, uważamy, że sektory living i magazynowy utrzymają trend wzrostowy. Biorąc pod uwagę niskie stopy zwrotu z nieruchomości przemysłowych i logistycznych, inwestorzy nie mają innego wyboru, jak zainwestować w obiecujące podsektory, wśród których należy wymienić logistykę miejską i ostatniej mili, obiekty lekkiej produkcji oraz chłodnie. Ponadto, spodziewamy się dalszej polaryzacji na rynku biurowym oraz koncentracji inwestorów na nieruchomościach typu prime, w najlepszych lokalizacjach.
W sektorze mieszkaniowym, skalowalne i mniej wymagające pod względem operacyjnym segmenty, takie jak budownictwo wielorodzinne, akademiki (PBSA) oraz obiekty opieki zdrowotnej, mają potencjał generowania atrakcyjnych, skorygowanych o ryzyko zwrotów z inwestycji.
Warto również pamiętać o inwestowaniu w dług zabezpieczony nieruchomościami jako źródło zwrotów, które cechuje się relatywną odpornością na dekoniunkturę. Uprzywilejowana pozycja finansowania bankowego lub mezzanine w strukturze kapitałowej może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów długoterminowych, w czasach globalnych niedoborów dostaw, rosnącej inflacji i wzrastającej liczby nieruchomości nie spełniających standardów środowiskowych.”.


* Źródło: Badanie przeprowadzone w imieniu Savills Investment Management przez PollRight wśród 155 inwestorów instytucjonalnych we wrześniu 2021 roku. Inwestorzy pochodzą z globalnej bazy danych obejmującej Amerykę Północną, Europę i Azję, przy średniej wartości zarządzanych aktywów inwestycyjnych na rynkach nieruchomości wynoszącej 22,5 miliarda euro.

Źródło: Savills Investment Management.

Macquarie Asset Management inwestuje w nieruchomości komercyjne w Łodzi

7R City Flex Łódź
Deweloper 7R sprzedał pierwszy etap inwestycji komercyjnej 7R Park Łódź West II.

7R Park Łódź West II to projekt logistyczny, który zlokalizowany jest w centralnej Polsce. Nieruchomość została nabyta przez Macquarie Asset Management w imieniu jednego z klientów inwestora, dla którego świadczy usługi zarządzania majątkiem. Jest to już szósta transakcja Macquarie w ramach portfela 7R City Flex Last Mile Logistics.

Nieruchomość komercyjna 7R, którą nabyła firma Macquarie Asset Management, w imieniu jednego z klientów instytucjonalnych inwestora, został oddany do użytku w lipcu 2021 r. Obiekt jest w pełni skomercjalizowany. Budynek posiada certyfikat BREEAM, który potwierdza zastosowane rozwiązania proekologiczne poprawiające jego efektywność energetyczną.
W ciągu ostatnich 14 miesięcy 7R i Macquarie Asset Management zawarły sześć transakcji o łącznej wartości ponad 63 mln euro.

Pandemia zwróciła uwagę na istotną rolę, jaką sektor nieruchomości logistycznych odgrywa w utrzymaniu efektywności globalnych łańcuchów dostaw. Ponieważ zapotrzebowanie na strategicznie zlokalizowane obiekty o silnych cechach zrównoważonego rozwoju wciąż rośnie, cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z 7R w Polsce i nabyć ten wysokiej jakości portfel,

mówi Dana Gibson, Co-Head zespołu Macquarie Asset Management’s Real Estate w Europie.

Nowoczesne nieruchomości komercyjne: wieżowiec Warsaw UNIT z atrakcją turystyczną Skyfall Warsaw

skyfal

Nieruchomość komercyjna Warsaw UNIT zyskała niezwykłą atrakcję turystyczną. Na wysokości niemal 200 metrów otwiera się wyjątkowe miejsce: Skyfall Warsaw.

Warsaw UNIT jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie wieżowców w Polsce. Za projekt architektoniczny odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt. Zarządcą budynku jest CBRE, międzynarodowa firma doradcza, która ma w nim także swoją siedzibę.
Skyfall Warsaw to przeszklona ruchoma platforma, która zagwarantuje odwiedzającym ekstremalne przeżycia. Jednak Skyfall Warsaw to nie tylko platforma widokowa. To także przestrzeń o powierzchni użytkowej 500 mkw. dająca możliwość organizacji spotkań nawet dla 200 osób.

 

– Staramy się, żeby budowane przez nas wieżowce były otwarte dla mieszkańców Warszawy. Warsaw Spire miał plac Europejski, a Warsaw HUB połączyliśmy z metrem niesamowitym łącznikiem. Chcieliśmy, żeby Warsaw UNIT również dał coś mieszkańcom Warszawy. Podczas Nocy Muzeów zapraszaliśmy warszawiaków do naszego położonego na 41 piętrze biura w Warsaw Spire. Odwiedzało nas tysiące osób. Tak powstał pomysł na Skyfall Warsaw, miejsce, które zagwarantuje spektakularne widoki i ekstremalne wrażenia – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Ghelamco.

 

Rynek nieruchomości komercyjnych: Polska dobrze radzi sobie w europejskim wyścigu po magazyny

Bartłomiej Zagrodnik_Partner Zarządzający w Walter Herz.

W całym kraju z kwartału na kwartał powstaje coraz więcej magazynów, dzięki czemu pod względem zasobów w budowie Polska plasuje się już na drugim miejscu w Europie.

Spis treści:
Na nasz rynek nieruchomości komercyjnych wchodzą również nowi gracze
Nowi inwestorzy
Wschodzące ośrodki magazynowe
Duże obiekty pod Wrocławiem
Szczecin w rozwoju
Poznań z kolejnymi inwestycjami
Nowe magazyny na Górnym Śląsku
Dyskonty budują zaplecze

Na nasz rynek nieruchomości komercyjnych wchodzą również nowi gracze
Mimo rekordowo dużej ilości powierzchni w budowie, nowa podaż na rynku magazynowym w naszym kraju nie nadąża za wciąż rosnącym popytem. Wolumen najmu w pierwszej połowie br. był trzykrotnie większy niż ilość powierzchni oddanej do użytkowania. Najwięcej magazynów przybyło na Górnym Śląsku, w Warszawie i Trójmieście.
Ilość powierzchni magazynowych będących w trakcie realizacji jest zbliżona do poziomu najmu zarejestrowanego w pierwszych 6 miesiącach br. Tylko w drugim kwartale pula powierzchni magazynowych w budowie wzrosła o jedną trzecią w porównaniu do poprzedniego kwartału. Z danych Walter Herz wynika, że najwięcej obiektów logistycznych pozostaje na Górnym Śląsku, w strefie Zachodniej Polski oraz Poznaniu. W tych trzech regionach w realizacji jest łącznie przeszło 1,5 mln mkw. powierzchni. Skala przyrostu zasobów magazynowych plasuje Polskę na drugim miejscu w Europie, po Niemczech.

Nowi inwestorzy
Powiększa się także grono inwestorów aktywnych na naszym rynku w sektorze magazynowym. Niedawno ekspansję w Polsce rozpoczął skandynawski fundusz NREP, finalizując zakup portfela logistycznego o powierzchni 130 tys. mkw., który planuje działania w segmencie magazynów i mieszkań. Firma LCube natomiast po rozpoczęciu inwestycji z podrzeszowskiej Jasionce, ruszyła niedawno pod Wrocławiem ze swoim drugim projektem magazynowym.

– Deweloperzy budują dziś także spekulacyjnie, bo popyt na magazyny utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszą się w ostatnim czasie obiekty z obszaru logistyki miejskiej. Niemniej, wszystkie segmenty rynku magazynowego pozostają na fali wzrostu. Największe transakcje zawierane są przez firmy z sektora e-commerce, ale duże zapotrzebowanie niezmiennie zgłaszają również operatorzy logistyczni – informuje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz. – Obserwatorzy rynku są zgodni, że popyt na magazyny w naszym kraju, podobnie jak w całej Europie będzie nadal wzrastał. Przede wszystkim dzięki prognozowanemu, dalszemu wzrostowi sprzedaży internetowej i rozwojowi e-commerce, a także spodziewanej ekspansji najemców z branży produkcyjnej – dodaje Bartłomiej Zagrodnik.

Wschodzące ośrodki magazynowe
Największym węzłem logistycznym w kraju pozostaje Warszawa, w której popyt na powierzchnie magazynowe w 2020 roku osiągnął poziom 1,2 mln mkw., a zasoby przekraczają 5 mln mkw. Drugim pod względem wielkości ośrodkiem magazynowym jest Górny Śląsk z zasobami sięgającymi niemal 4 mln mkw. powierzchni. Na kolejnej pozycji plasuje się hub magazynowy zlokalizowany w centralnej części Polski, gdzie skupionych jest około 3,3 mln mkw. powierzchni. Do grupy największych centrów logistycznych należy również Wrocław oraz Poznań.

Potencjał głównych rynków magazynowych w naszym kraju stale rośnie, ale intensywny wzrost przeżywają również mniejsze ośrodki. Trójmiasto, Szczecin oraz centrum logistyczne w Zachodniej Polsce dołączą do ośrodków oferujących ponad 1 mln mkw. powierzchni magazynowych po zakończeniu realizowanych teraz budów.
Boom w sektorze magazynowym widoczny jest w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku na terenie 20 ha Panattoni rozpoczęło budowę inwestycji Panattoni Park Głogów, która dostarczy łącznie 111 tys. mkw. powierzchni. W pierwszym z dwóch planowanych budynków znajdzie sią 78 tys. mkw. powierzchni. Deweloper rozpoczyna również realizacje kolejnego projektu w tym regionie – Panattoni Park Bolesławiec, który przyniesie 50 tys. mkw. magazynów.
Ponadto, ruszył kolejny etap budowy największej inwestycji Panattoni na Dolnym Śląsku – Wrocław Campus 39 w podwrocławskich Wierzbicach, która zaoferuje łącznie 150 tys. mkw. powierzchni.

Duże obiekty pod Wrocławiem
GLP prowadzi natomiast budowę Wrocław V Logistics Centre, największego projektu magazynowego realizowanego obecnie w aglomeracji wrocławskiej. Na 50 ha terenu powstać ma 5 budynków o powierzchni około 240 tys. mkw. W podwrocławskich Magnicach ruszyła już budowa obiektu o powierzchni 41 tys. mkw.
Na Dolnym Śląsku buduje też Hillwood Polska. W Sycowie powstanie niemal 90 tys. mkw. magazynów, pierwszy budynek przyniesie ponad 44 tys. mkw. powierzchni.
Z budową ruszył również Mountpark Logistics. Pierwsza faza inwestycji dostarczy 35 tys. mkw. powierzchni, a cały kompleks magazynowo-logistyczny Mountpark Wrocław zaoferuje 140 tys. mkw. magazynów.

W Gorzowie Wielkopolskim 12 ha działkę pod nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne MLP Gorzów Wielkopolski o powierzchni najmu 52 tys. mkw. zakupiła natomiast MLP Group. W rozbudowę magazynów w tym mieście zainwestowała także firma Accolade, która pozyskała kolejne tereny inwestycyjne, na których stanąć mają magazyny przemysłowe o powierzchni niemal 100 tys. mkw.
Przy zachodniej granicy, przy drodze krajowej nr 24 powstaje zaś centrum logistyczne Hillwood Rokitno o powierzchni 112 tys. mkw. Firma realizuje aktualnie również inwestycję Hillwood Bydgoszcz podobnej wielkości. A w województwie lubuskim, w Świebodzinie swoje dziesiąte centrum logistyczne w Polsce o powierzchni 193 tys. mkw. niedawno otworzył Amazon.

Szczecin w rozwoju
Będą też nowe obiekty magazynowe w Szczecinie. Firma Accolade nabyła tam dwie nieruchomości przemysłowe. Na gruntach powstaną nowoczesne przestrzenie magazynowe o łącznej powierzchni 73 tys. mkw. W aktualnie realizowanym etapie projektu przy ulicy Kniewskiej w Szczecinie znajdzie się 31 tys. mkw. powierzchni. W Goleniowie natomiast w budowie jest Panattoni Park Goleniów o docelowej powierzchni 54 tys. mkw., z czego dotychczas powstało blisko 20 tys. mkw.
Pruszcz Logistics przygotowuje inwestycję w Będzieszynie, która przyniesie około 50 tys. mkw. W ramach projektu, poza halą magazynową, powstanie także budynek biurowy.
GLP planuje z kolei realizację kolejnego etapu Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku. W sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT Gdańsk ma powstać kolejne 39 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej.

Poznań z kolejnymi inwestycjami
Pod Poznaniem MLP Group rozbudowuje natomiast projekt MLP Poznań West. W kompleksie w Dąbrówce powstanie kolejne 43 tys. mkw. magazynów. P3 wybuduje w parku P3 Poznań dla firmy Westwing dedykowany budynek o powierzchni 82,5 tys. mkw. z możliwością rozbudowy o dodatkowe 27 tys. mkw. Ponadto, na a działce o powierzchni 10 hektarów w gminie Swarzędz pod Poznaniem powstanie Panattoni Park Poznań East Gate o powierzchni 45 tys. mkw.
Pod Warszawą na gruntach w gminach Góra Kalwaria i Karczew firma Good Point, która jest marką Real Management również planuje budowę magazynów i parków technologicznych.
W Strykowie w woj. łódzkim, w sąsiedztwie węzła łączącego autostrady A1 i A2 firma Mountpark Logistics przygotowuje też do realizacji centrum magazynowo-logistyczne o powierzchni 245 tys. mkw.

Nowe magazyny na Górnym Śląsku
Największą inwestycją magazynową realizowaną na Górnym Śląsku jest GLP Lędziny Logistics Centre, w którym planowane jest oddanie 111 tys. mkw. powierzchni.
W Gliwicach firma MDC2 zakupiła działkę o powierzchni 13,4 ha pod obiekt magazynowo-logistyczny. Kompleks MDC2 Park Gliwice tworzyć mają trzy budynki, w których znajdzie się 52 tys. mkw. powierzchni magazynowej.
Ponadto, firma European Logistics Investment rozpoczęła budowę drugiego budynku magazynowego na Śląsku. Realizacja inwestycji Park Tychy II przynieść ma 43 tys. mkw. powierzchni. W Międzyrzeczu specjalistyczny magazyn o powierzchni około 20 tys. mkw. dla firmy produkcyjnej Aluprof wybuduje również firma 7R.

Dyskonty budują zaplecze
W logistykę inwestują także marki sieciowe. Jeronimo Martins realizuje już w naszym kraju siedemnaste centrum dystrybucyjne dla Biedronki. Zespół hal magazynowo-logistycznych o powierzchni 54 tys. mkw. na 9 hektarowej działce powstanie w Stawigudzie pod Olsztynem. Nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni ponad 43 tys. mkw. zlokalizowane pod Bydgoszczą będzie miała też sieć ALDI, która planuje otwarcie w Polsce 40 sklepów.
Niedawno wojewoda lubelski wydał również pozwolenie na budowę największego w Europie parku logistycznego. W Małaszewiczach na bazie obecnego suchego portu, który po rozbudowie zwiększy czterokrotnie swoją przepustowość powstać ma nowoczesny hub przeładunkowy towarów pomiędzy Azją a Europą. Rozpoczęcie budowy parku logistycznego, który zajmować ma kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku planowane jest w 2022 roku, a jego realizacja potrwa od 5 do 6 lat. Koszt inwestycji wyniesie ponad 3 miliardy zł. Połowa środków ma pochodzić z budżetu państwa.

Źródło: Walter Herz.

Marka Desigual w nieruchomości inwestycyjnej Designer Outlet Warszawa

gyorgy-bakos-255338-unsplash shopping
Nieruchomości inwestycyjne, do jakich zaliczają się galerie handlowe, wracają na tory. Nowi najemcy podpisują umowy najmu powierzchni handlowych.

W dniu 18. listopada w Designer Outlet Warszawa swój salon otworzył znany z zamiłowania do barw i faktur Desigual. Nowy najemca zajął lokal  o powierzchni 312 metrów kw. Nowy salon dołączył tym samym do grona ponad 500 punktów sprzedaży na całym świecie. Nowy outlet Desigual sąsiaduje z salonem Tous – inną hiszpańską marką dostępną w Designer Outlet Warszawa.

Desigual już jakiś czas temu zdobył serca polskich klientów. Niepowtarzalne wzornictwo i DNA marki głęboko zakorzenione w ekologii i działaniach na rzecz recyklingu mocno wpisują się w silny trend zrównoważonej mody. Tym bardziej cieszymy się, że tenant mix Designer Outlet Warszawa uzupełniła tak ciekawa i zaangażowana marka. Dzięki temu otwarciu, salon w naszym centrum dołączył do mapy sklepów firmowych Desigual, po Nowym Jorku, Singapurze czy rodzimej Barcelonie – mówi Agnieszka Kuś Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa.

JLL i CPI współpracują na 320 000 metrach kw. nieruchomości komercyjnych

Artur PakułaW ramach podpisanych umów ramowych, JLL będzie kompleksowo zarządzał nieruchomościami komercyjnymi w 13 warszawskich obiektach biurowych z portfela CPI.

CPI Property Group (CPIPG) jest inwestorem, który działa w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech. CPIPG podpisał z firmą doradczą JLL umowy ramowe na kompleksowe usługi zarządzania projektami w 13 warszawskich biurowcach. Ich łączna powierzchnia GLA wynosi około 320 000 mkw. To kolejna współpraca obu firm.
Za realizację przedsięwzięcia będzie odpowiadał Dział Zarządzania Projektami (JLL Project & Development Services).

CPI to właściciel największego pod względem GLA portfela nieruchomości biurowych w Warszawie. Tym bardziej cieszy zaufanie, jakim po raz kolejny nas obdarzył, włączając JLL w proces zarządzania projektami w 13 nieruchomościach o tak imponującej skali. Po podpisaniu umów ramowych z CPI nasz zespół zarządza w imieniu właścicieli projektami o łącznej powierzchni niemal 600 000 mkw. Doświadczenia wielu miesięcy pandemii spowodowały dalszy wzrost znaczenia odpowiedniego zaplanowania, projektowania i przygotowania biur zgodnie z nowymi oczekiwaniami najemców dotyczącymi m.in. funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu pracowników, jak również rozwiązań technologicznych i ekologii. Synergia procesów i odpowiednie zarządzanie nimi to klucz do sprostania takim wyzwaniom. A my mamy tu bogate doświadczenie i silne kompetencje,

mówi Artur Pakuła, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami w JLL.

MLP Group z trzyletnią strategią rozwoju, w tym w nieruchomości komercyjne

default

MLP Group zaprezentowało strategiczne cele do zrealizowania podczas kolejnych trzech lat do 2024 roku.

Zgodnie z planem Grupy, w okresie trzech lat nastąpi podwojenie wartości kapitałów własnych, czyli aktywów netto (NAV) z poziomu 387 mln EUR w 2021 r. do 823 mln EUR na koniec 2024 roku. Znaczący wzrost NAV zakładany jest na 2022 r. i ma on być związany głównie z rozwojem projektów na rynku niemieckim oraz austriackim, które zostały już w pełni zabezpieczone.
Zarząd MLP Group zakłada jednocześnie wzrost organiczny wynoszący około 35% rocznie. Planowane jest zwiększenie przychodów z najmu z poziomu 33 mln EUR w 2021 r. do 85 mln EUR w 2024 r. W ramach Grupy dynamiczny wzrost skali działania zapewni rozwój na rynku niemieckim i austriackim, który w 2024 r. ma generować już 25 mln EUR przychodów. Z kolei obroty na rynku polskim wzrosną do tego czasu do 55 mln EUR z obecnych 32 mln EUR.

Inwestycje w sektorze PRS – prywatny sektor nieruchomości inwestycyjnych w Polsce umacnia pozycję

DeathtoStock_Wired5
Prywatny sektor nieruchomości inwestycyjnych w Polsce umacnia swoją pozycję. Mowa o inwestycjach w sektorze PRS (ang. Private Rented Sector), który nie jest wprawdzie jeszcze mocno rozwinięty, jednak od kilku lat zyskuje na popularności.
Coraz większa liczba najemców dostrzega zalety prywatnego sektora najmu nieruchomości.

Spis treści:
Nieruchomości inwestycyjne dobrym pomysłem na lokatę kapitału
PRS, czyli czym jest najem instytucjonalny?
Zalety nieruchomości w sektorze najmu prywatnego
Umowa notarialna i większa ilość dokumentów do podpisania
W Polsce rośnie zapotrzebowanie na nieruchomości na wynajem
Czy Private Rented Sector ma w Polsce przyszłość?

 

Nieruchomości inwestycyjne dobrym pomysłem na lokatę kapitału

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne to dobry sposób na pomnażanie zgromadzonego kapitału. Oczywiście przy tego typu inwestycjach należy liczyć się z tym, że przez pierwszych kilka lat możemy spodziewać się jedynie zwrotu z inwestycji. W późniejszych latach może ona jednak stanowić nieprzerwane źródło stałych dochodów. Dla wielu prywatnych inwestorów taka perspektywa jest satysfakcjonująca. Coraz bardziej obiecującą alternatywą wydaje się PRS, czyli inwestowanie w prywatny sektor najmu. Najem instytucjonalny nie stanowi jeszcze dużego kawałka tortu na polskim rynku, jednak widocznie rozwija skrzydła, a o najmie instytucjonalnym staje się coraz głośniej.

PRS, czyli czym jest najem instytucjonalny?
Według definicji najmu instytucjonalnego (art. 19f ust. 1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 11 września 2017 roku), najem instytucjonalny jest to forma umowy najmu nieruchomości, czyli mieszkania, która zawierana jest przez osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Musi ona prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokalu.
Co odróżnia ją od standardowej umowy najmu nieruchomości inwestycyjne? W przypadku najmu instytucjonalnego konieczne jest określenie czasu, przez jaki zawarta pomiędzy stronami umowa będzie obowiązywała. Co istotne, nie ma przy tym określonych widełek czasowych, na jaki okres minimalny lub maksymalny taka umowa może zostać zawarta. Czas obowiązywania umowy jest zależy od decyzji obu stron, które podpisują między sobą umowę o najem instytucjonalny.
To niewątpliwie bardzo duża zaleta na przykład dla najemców biznesowych, którzy regularnie zmieniają miejsce zamieszkania. Osoby takie często muszą podjąć szybką decyzję o przeprowadzce, nie mają więc zbyt wiele czasu na uprzedzenie właściciela wynajmowanej nieruchomości, że będą musieli wypowiedzieć umowę. O ile w przypadku najmu prywatnego okres wypowiedzenia często jest dość długi, a za zerwanie umowy przed czasem nakładane są kary umowne, sektor najmu instytucjonalnego oferuje możliwość szybkiego rozwiązania umowy bez konsekwencji.

Zalety nieruchomości w sektorze najmu prywatnego

Wynajęcie nieruchomości w sektorze najmu prywatnego może liczyć się z kilkoma zaletami. Przede wszystkim należy na wstępie zaznaczyć, że wynajmowanie lokalu mieszkalnego w sektorze prywatnym nie jest tym samym, co wynajmowanie lokalu mieszkalnego w sektorze społecznym.
Przede wszystkim sektor najmu prywatnego oferuje nieruchomości na wynajem, co może okazać się znacznie bardziej korzystne cenowo dla najemcy, niż zakup własnej nieruchomości. Ponadto sektor PRS w Polsce oferuje względnie szeroki wachlarz różnego rodzaju nieruchomości na wynajem, zalet najemca może wybrać taką nieruchomość, która będzie w największym stopniu odpowiadała jego indywidualnym preferencjom. Co więcej, nieruchomości inwestycyjnych tego rodzaju stale przybywa, dzięki czemu wachlarz wyboru staje się coraz szerszy. Ponadto nieruchomości tego typu rozlokowane są na terenie całego kraju, w różnych lokalizacjach, co również stanowi dodatkowy plus i opcję wyboru.
Niezaprzeczalną zaletą lokali mieszkalnych oferowanych w sektorze najmu prywatnego jest to, że możliwe jest szybkie wynajęcie mieszkania a także względnie szybkie rozwiązanie trwającej umowy najmu. Jest to bardzo istotna zaleta na przykład dla osób, które w związku z wykonywaną przez siebie mobilna pracą, muszę często zmieniać miejsce zamieszkania. Dzięki ofercie lokali mieszkalnych oferowanych w sektorze PRS, mogą one zmieniać miejsce zamieszkania na dogodnych warunkach, bez obawy o długi okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego itp.

Umowa notarialna i większa ilość dokumentów do podpisania

Najem instytucjonalny pociąga za sobą pewne zobowiązania. Jednym z nich jest forma zawieranej umowy. Strony nie mogą zawrzeć umowy pomiędzy sobą, muszą zrobić to w obecności notariusza. Przez wiele osób taka forma zawierania umowy jest postrzegana w sposób pozytywny. Strony umowy mogą bowiem liczyć na to, że notariusz sporządzi umowę, która nie będzie zawierała zapisów niekorzystnych dla jednej ze stron. Co więcej, w umowie takiej muszą być zawarte szczegółowe informacje na temat nieruchomości, która ma zostać wynajęta. Umowa musi zawierać również informację na temat wysokości czynszu, kaucji oraz opłat na media. Zgodnie z literą prawa, wysokość kaucji nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu najmu. W umowie musi zostać również określony czas obowiązywania umowy. Również wszelkie załączniki do umowy powinny zostać poświadczone notarialnie.

Dzięki temu, że umowa najmu instytucjonalnego jest zawierana w obecności notariusza, strony umowy mogą mieć pewność, że umowa ta jest sporządzona zgodnie z prawem a jej zapisy nie są krzywdzące dla którejś ze stron.
Kolejną zaletą umów zawieranych w kancelarii notarialnej jest to, że, wszelkie konflikty jakie wynikną pomiędzy stronami w okresie obowiązywania umowy, mogą być również rozwiązywane w obecności notariusza. W takiej sytuacji będzie on pełnił funkcje mediatora i będzie służył obu stronom umowy pomocą konsultacyjną.
Podsumowując, najem instytucjonalny wprawdzie wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu na wizytę u notariusza oraz podpisania obszernej umowy najmu, jednak jest to bezpieczna forma zawierania umowy najmu lokalu mieszkalnego dla obu stron.

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na nieruchomości na wynajem

Eksperci rynkowi zauważają, że w naszym kraju stale rośnie zapotrzebowanie na nieruchomości inwestycyjne do wynajęcia, w tym w sektorze PRS. Najem instytucjonalny staje się coraz bardziej popularny. Najemcy poszukują mieszkań, które będą mogli wynająć na przejrzystych zasadach. Możliwość krótkiego okresu najmu lub bezproblemowego wypowiedzenia umowy najmu bez narażania się na długi okres wypowiedzenia czy kary umowne, to niewątpliwie kolejna zaleta, którą dostrzegają osoby poszukujące lokalu mieszkalnego na wynajem.

Czy Private Rented Sector ma w Polsce przyszłość?

Można się spodziewać, że sektor najmu prywatnego będzie się w Polsce stale rozwijać, chociaż ciężko jednoznacznie oszacować tempo rozwoju tego sektora. Obecnie, w dobie trwającej pandemii koronawirusa, rynek nieruchomości wciąż nie odzyskał stabilizacji. W związku z tym ciężko określić, czy rozwój tego sektora rynku nieruchomości będzie się rozwijać bez przeszkód.
Na chwilę obecną eksperci rynkowi są zdania, że sektor PRS spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony najemców, co z kolei zachęca do inwestowania w tym segmencie rynkowym.

Redakcja
Komercja24.pl

Przybywa nieruchomości inwestycyjnych. ELI buduje nowe centrum logistyczne pod Warszawą

ELI_Błonie

ELI wystartowało z budową nowej inwestycji komercyjnej. Będzie nią centrum logistyczne w Błoniu koło Warszawy.

European Logistics Investment (ELI) to dynamicznie rozwijająca się platforma logistyczna. Inwestor rozpoczyna budowę nowoczesnego centrum logistycznego w Błoniu koło Warszawy. Inwestycja Park Warsaw West X, którą ELI będzie realizować razem ze swoim partnerem Panattoni, ma być obiektem typu multi-let. Nieruchomość komercyjna będzie mieć powierzchnię blisko 49 tys. mkw. Planowana data oddania nieruchomości inwestycyjnej do użytku to II kwartał 2022 r.

 

Inwestowanie w nieruchomości: Skanska wdraża rozwiązania wspierające najemców w pracy hybrydowej

27d5cb7ea58279039555a335dfdcf612
Spółka biurowa Skanska w Polsce wdrożyła rozwiązania, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa najemców w nieruchomościach komercyjnych należących do spółki. 

To rewolucja dla nieruchomości komercyjnych. Innowacyjna technologia pozwala z poziomu telefonu komórkowego obsługiwać system kontroli dostępu do budynku, rezerwacje miejsc parkingowych oraz stanowi środowisko wymiany informacji pomiędzy zarządcą a najemcami. Wdrożenia dokonał jeden z liderów rynku Work-Tech – spółka Zonifero.
Kompleks dwóch budynków Centrum Południe we Wrocławiu, a także biurowiec Wave w Gdańsku oferują łącznie niemal 53 tys. metrów kw. powierzchni biurowej. Dzięki aplikacji Conected by Skanska, opartej na technologii dostarczanej przez Zonifero, najemcy mogą z pomocą smartfonu w bezpieczny sposób poruszać się po obiekcie.

Biuro XXI wieku to środowisko, w którym wiele rzeczy dzieje się w tle, bez niepotrzebnego angażowania pracowników, a jeśli ich akcja jest niezbędna, to powinna być możliwa do wykonania z poziomu aplikacji mobilnej, gdyż to właśnie telefon zawsze mamy przy sobie. Skanska dba o zapewnienie najemcom bezpiecznego, ekologicznego i wygodnego środowiska pracy, a usługa Connected By Skanska stała się synonimem innowacji w branży biurowej. Przy kilku naszych projektach zaufaliśmy Zonifero jako dostawcy technologii stojącej za naszą aplikacją i możemy z satysfakcją stwierdzić, że współpraca przebiega bardzo sprawnie – mówi Jakub Zagórski, dyrektor ds. cyfryzacji biznesu.

WGN sprzedaje nadmorską nieruchomość inwestycyjną za 6 990 000 zł

17491-1
WGN Słupsk pośredniczy w procesie sprzedaży atrakcyjnej nieruchomości inwestycyjnej położonej na terenie Ustki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość inwestycyjna w postaci pensjonatu. Obiekt  mieści się w nadmorskiej miejscowości Ustka. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 700 metrów kw. Pensjonat posiada 25 pokoi, usytuowanych na trzech kondygnacjach budynku. Na parterze mieści się 6 pokoi z łazienkami, kuchnia oraz hol. Na piętrze znajduje się 8 pokoi z łazienkami, 1 apartament dwu pokojowy oraz hol. Na drugim pietrze znajduje się 5 pokoi z łazienkami, 2 apartamenty dwu pokojowe oraz hol. Cały obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Cena ofertowa nieruchomości wynosi 6 990 000 złotych.

 

Szczegółowe informacje: TUTAJ.

WGN sprzedaje atrakcyjną nieruchomość inwestycyjną w Słupsku

3431-1
WGN Głogów pośredniczy w sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w Słupsku o dużym potencjale.

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks pięciu budynków o przeznaczeniu biurowo – mieszkalnym. Obiekt liczy w sumie 8761 metrów kw. powierzchni komercyjnej.
Na nieruchomość składa się budynek biurowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, gdzie mieszczą się mieszkania służbowe, pokoje gościnne oraz powierzchnie biurowe, a także budynek techniczny pełniący funkcję wartowni. bardzo dużym atutem nieruchomości inwestycyjnej jest jej lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej tj. Urząd Miasta oraz punktów handlowo – usługowych. Cena ofertowa nieruchomości komercyjnej w Słupsku wynosi 12 000 000 złotych.

Nieruchomości komercyjne o charakterze biurowym: im bardziej proekologicznie, tym wygodniejsze do pracy

Bartłomiej Zagrodnik_Partner Zarządzający w Walter Herz.

Biurowce, to nieruchomości komercyjne które dysponują rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i redukować koszty eksploatacji zapewniają jednocześnie bardziej przyjazną, bezpieczną i lepiej zorganizowaną przestrzeń do pracy. Co oferują?

Spis treści:
Zielona energia i oszczędność wody
Krystaliczne powietrze, zielone enklawy i ekologiczne uprawy
Technologie ułatwiające organizację pracy

Zmiana sposobu myślenia o środowisku pracy, jaka dokonała się od wiosny zeszłego roku nie wpłynęła ostatecznie na status biur. Przeciwnie, po kilkunastu miesiącach hibernacji biura przeżywają swój renesans. Nadal są mocnym wsparciem w budowie kultury organizacyjnej firm oraz bazą dla rozwoju i współpracy zespołów, szkoleń nowych pracowników, a także miejscem spotkań z klientami.

Zmieniły się natomiast oczekiwania użytkowników biurowców. Poza tym, na plan pierwszy wysunęły się kwestie związane ze sposobem odziaływania budynków na środowisko naturalne i pracujących w nich ludzi.

Na sile przybierają teraz procesy decyzyjne nakierowane na ochronę środowiska, niosące coraz częściej konkretne deklaracje inwestorów i deweloperów, w których zobowiązują się do ograniczenia przez budynki emisji dwutlenku węgla do zera w określonej perspektywie czasu – mówi Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

Konieczne stało się kolejne przewartościowanie przyjętych wcześniej standardów i poszerzenie skali rozwiązań proekologicznych, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych, które niosą nieoczekiwane i groźne zjawiska pogodowe.

Rozwój rynku ukierunkowany jest na realizację inteligentnych, neutralnych dla środowiska budynków oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które wspierają dekarbonizację istniejących zasobów oraz adaptowanie ich do aktualnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Bartłomiej Zagrodnik.

– Przemiany stymulują również takie czynniki, jak rosnące ceny prądu, koszty zużycia wody, ogrzewania, czy wywozu śmieci. Biurowce przechodzą na zieloną energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co nie tylko daje pozytywne skutki środowiskowe, ale także pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Stąd coraz większe zainteresowanie nieruchomościami wyposażonymi w proekologiczne rozwiązania widzimy także ze strony najemców – przyznaje Bartłomiej Zagrodnik.

Zielona energia i oszczędność wody
Najnowocześniejsze budynki nie tylko czerpią energię ze źródeł odnawialnych, ale również korzystają z technologii pozwalających ograniczyć jej zużycie poprzez automatyzację zarządzania przestrzenią. Coraz powszechniejsze są w nich też rozwiązania umożliwiające retencjonowanie wody, co ma kluczowe znaczenie w obliczu kryzysu wodnego. Właściciele obiektów poważnie podchodzą do kwestii kurczących się zasobów wodnych. Inwestują w systemy filtrowania i ponownego wykorzystania wody szarej oraz gospodarowania wodą deszczową, w armaturę czy prysznice bazujące na czujnikach ruchu, by ograniczyć zużycie wody sieciowej, jak również różnego rodzaju rozwiązania służące retencjonowaniu wody. Tworzą zielone dachy, tarasy i ogrody deszczowe. Firmy również chętniej wybierają budynki spełniające określone standardy w tym zakresie, chcąc skorzystać z możliwości ograniczenia kosztów.

W Polsce odpowiednie zarządzanie zasobami wody jest szczególnie ważne ponieważ zajmujemy pod względem jej zasobów jedno z ostatnich miejsc w Europie, plasując się przed Czechami, Cyprem i Maltą. A poziom zużycia wody na świecie niestety stale rośnie. Na przestrzeni ostatniego stulecia zwiększył się sześciokrotnie.

Krystaliczne powietrze, zielone enklawy i ekologiczne uprawy
Na efektywność budynków biurowych wpływ ma daleko więcej czynników. Mówimy tu m.in. o systemach wentylacji i cyrkulacji powietrza, które w wysokiej klasy obiektach kontrolują i dostarczają powietrze lepszej jakości niż przewidują normy, specjalistycznych filtrach i nawilżaczach, a także nieemisyjnych materiałach wykończeniowych, czy rozwiązaniach optymalizujących akustykę.

Nowoczesne budynki poszerzają spektrum nowoczesnych rozwiązań, by stać się bardziej przyjaznymi do pracy i dla środowiska. Jedną z głównych ról gra tu również zieleń. Obserwujemy więc tworzenie zielonych enklaw wokół budynków, aranżowanie zatopionych w zieleni dziedzińców, skwerów i stref do rekreacji, m.in. z chodnikami z zielonego betonu oczyszczającymi powietrze. Roślinność dobierana jest zwykle pod kątem niewielkiego zapotrzebowania na wodę oraz możliwość produkcji dużej ilości tlenu oraz pochłaniania toksyn, a pnącza w kontekście zabezpieczenia ścian budynku przed nagrzewaniem się. Na obszarze kompleksów pojawiają się azyle dla ptaków i owadów, jak również pasieki miejskie oraz ogrody do upraw ekologicznych.

Specjalnie zaprojektowane bryły, elewacje i dachy budynków z elementami odbijającymi światło słoneczne służą redukcji efektu tzw. miejskich wysp ciepła. Wnętrza biurowców aranżowane są z kolei w taki sposób, by aktywizowały użytkowników. Dla przykładu, centralne ulokowanie schodów zachęcać ma do przemieszczania się pieszego między kondygnacjami, co pozwala ograniczyć korzystanie z wind. Prozdrowotnej aktywności pracowników oraz redukcji obciążeń dla środowiska służy też upowszechnienie w budynkach biurowych infrastruktury dla rowerzystów.

Technologie ułatwiające organizację pracy
Wsparciem dla tak szeroko omawianego dziś dobrostanu pracowników jest wykorzystanie w najnowocześniejszych budynkach platform do zarządzania hybrydowym biurem, dzięki czemu obiekty mogą zaoferować tzw. smart office. Aplikacje dostępne ze smartfonów poprawiają codzienną organizację pracy. Przy ich użyciu można m.in. zarezerwować godzinę przyjścia do biura albo miejsce parkingowe, bezdotykowo wjechać do garażu oraz windą na wybrane piętro, zabukować salę konferencyjną na spotkanie zespołu czy z klientem, a nawet zgłosić usterkę drukarki.
Kluczowym wyzwaniem stało się zapewnienie ludziom w otoczeniu biurowym możliwie największej wygody i bezpieczeństwa. Gwarantować go mają, nie tylko ogólnodostępne podstawowe środki odkażające, maseczki i rękawiczki, ale także zmiany aranżacji biur. Takie rozplanowanie przestrzeni biurowych, by były wygodne dla wszystkich i zapewniały różnego rodzaju strefy dostosowane do nowego profilu pracy. Firmy decydują się zatem najczęściej na zwiększenie odległości pomiędzy stanowiskami pracy, ograniczenie ilości dużych sal konferencyjnych, które zastępują dedykowane mniejsze sale, boksy i budki do rozmów, a także trybuny do kreatywnej pracy w zespole. Tworzone są strefy socjalne, chillout roomy do odpoczynku, zielone tarasy oraz ogrody zimowe.

Ambicją środowiska biurowego jest też tworzenie przestrzeni ekologicznych. Wykorzystanie na ich obszarze jak największej ilości artykułów biurowych pochodzących z recyklingu lub będących produktami wielokrotnego użytku, jak np. butelek filtrujących zamiast jednorazowych opakowań plastikowych. Niewątpliwie zmniejszeniu śladu węglowego służy też upowszechnienie się wideokonferencji, które mocno zredukowały wyjazdy służbowe. Tak, jak usankcjonowany już elektroniczny obieg dokumentów przyczynił się wcześniej do zminimalizowania zużycia papieru.
Coraz większe wagę ma też dobry serwis w budynkach. Na znaczeniu zyskuje oferta dodatkowych usług, zbliżona do tych zapewnianych przez hotele, na przykład obsługa concierge. Kluczowym warunkiem staje się również bezpośredni dostęp do oferty gastronomicznej, podstawowych usług i sklepów, najlepiej na terenie budynku. Zmiany zachodzące na rynku biurowym generalnie idą w stronę postrzegania przestrzeni do pracy jako usługi.
Źródło: Walter Herz.