Polscy managerowie spodziewają się rosnących przychodów

Według badań przeprowadzonych przez PWC – „CEO Survey 2014” okazuje się, że około 30 procent  polskich managerów ocenia, iż w bieżącym roku  ich przychody wzrosną. Ponadto w perspektywie najbliższych 3 lat spodziewają się również wzrostu zarobków do niemal 60 procent.

Jak widać, optymizm tej grupy polskich przedsiębiorców zdecydowanie wzrósł. Jeszcze w 2010 roku bowiem statystyki wskazywały, że managerowie nie rokowali tak dobrych rezultatów.

Jak źródło swoich pozytywnych opinii managerowie wskazują m.in. na komercjalizację innowacji, co dla nich przekłada się na produktywniejszą pracę i lepszy biznes.

Pensja księdza

Episkopat na poważnie zabrał się za swoje finanse. A przynajmniej dał do zrozumienia, że chce się tym zająć i wydał  ”Instrukcję w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi”. Jak czytamy,  dochody księdza składają z ofiar na śluby, chrzty i pogrzeby, do tego dochodzi taca. Skutkiem jest to, że niektórzy księża, ci w bogatszych parafiach, mają co najmniej kilka tysięcy złotych, a inni kilkaset złotych. W powyższej instrukcji jest napisane ”Kościół zapewnia im utrzymanie, ale równocześnie zachęca do dobrowolnego ubóstwa i prostoty życia. Dlatego też duchowni to, co im zbywa, winni przeznaczyć na dobro Kościoła i dzieła miłości” – bardzo ładny zapis, ale czy można liczyć, że księża potulnie posłuchają, byłoby naiwnością.