Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 2022 roku

adeolu-eletu-38649-unsplash
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 roku.

Jest to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez GUS, na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wyniósł 105,8. Oznacza to wzrost cen o 5,8%.

Nowe przepisy ucieszą przestępców

168Rząd planuje wprowadzić w prawie kolejne zmiany. Już teraz zaalarmowały one specjalistów, gdyż – jak sądzą – nowe przepisy doprowadzą do bezkarności sprawców dużych afer, m.in. gospodarczych.

Za pieniądze pozyskane z przestępstwa oskarżeni będą bowiem mogli starać się o uzyskanie opinii biegłego. Jego zadaniem byłoby ukazanie sprawcy w dobrym świetle przed Sądem.

Nowe przepisy mają wejść w życie w lipcu 2015 roku. Już teraz jednak zmiany te budzą bardzo duże kontrowersje.