Informacje dnia

Szkolenie: Interoperacyjność i ocena bezpieczeństwa w przypadku modernizacji linii kolejowych

helloquence-61189-unsplash
TOR Akademia zaprasza na szkolenie „Interoperacyjność i ocena bezpieczeństwa w przypadku modernizacji linii kolejowych”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 października br. w Warszawie.
Jak podkreśla Organizator, szkolenie dotyczy wymogów związanych z interoperacyjnością i dopuszczaniem do eksploatacji wyrobów stosowanych w kolejnictwie. Problematyka ta jest nieodłącznie związana z wykonywaniem modernizacji i odnowień linii kolejowych oraz działalnością producentów wyrobów związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego.

W trakcie szkolenia w praktyczny sposób przedstawione zostaną stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące prowadzenia inwestycji kolejowych, potwierdzania zgodności z typem oraz reguły wynikające z Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności i przepisów krajowych. Unikalne połączenie kompetencji prawnych i technicznych prelegentów szkolenia stanowi jego atut i pozwoli na jak najpełniejsze przedstawienie wszystkich omawianych zagadnień.