Informacje dnia

Szkolenie: Bezpieczeństwo kolejowe – zarządzanie zmianą, tworzenie sprawozdań 2020

konferencja
TOR Akademia jest organizatorem szkolenia o nazwie „Bezpieczeństwo kolejowe – zarządzanie zmianą, tworzenie sprawozdań 2020”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 roku.

Warsztaty dotyczą strony praktycznej wdrażania w życie wymogów Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka zwanego potocznie CSM RA.

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni krok po kroku z metodologią określania znaczenia zmiany a następnie oceny ryzyka zmiany znaczącej w kontekście tworzenia niezbędnej dokumentacji (sprawozdań, raportów, itp.) dotyczącej zarządzania ryzykiem znaczącej zmiany wprowadzanej do systemu kolejowego.

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych ekspertów jednostki inspekcyjnej na co dzień zajmujących się oceną adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem określonego w CSM RA.