komentarze, opinie, gospodarka

Stabilny popyt na biurowe nieruchomości inwestycyjne w miastach regionalnych

Giermanowska

Według raportu firmy doradczej Newmark Polska „Office Occupier – Rynek biurowy w regionach” pierwszy kwartał 2022 r. charakteryzował się wysokim poziomem nowej podaży, stabilnym popytem oraz zmniejszeniem się wolumenu powierzchni w budowie. Utrzymująca się w niektórych miastach wysoka dostępność powierzchni biurowej sprawia, że najemcy nadal mają duże możliwości wyboru.

Spis treści:
Rynek biurowy w Polsce
Wolumen transakcji na biurowym rynku nieruchomości inwestycyjnych
Biurowe pustostany

Aktywność deweloperów na rynkach regionalnych utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, niemniej wolumen powierzchni biurowej w inwestycjach będących w trakcie realizacji zmniejszył się w porównaniu z IV kw. 2021 r. o ponad 25%. Na koniec I kw. 2022 r. w budowie pozostawało prawie 550 000 mkw., z czego 20% było zabezpieczone umowami przednajmu.

– Możliwości rozpoczynania nowych inwestycji biurowych są obecnie w dużym stopniu uzależnione nie tylko od aktywności najemców i zgłaszanego zapotrzebowania na biura, lecz także od dostępności i cen materiałów budowlanych oraz sytuacji na rynku pracy (niedobory siły roboczej oraz jej wysoki koszt). W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać dalszego zmniejszania się wolumenu powierzchni biurowej będącej w budowie – mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Newmark Polska.

Na koniec I kw. 2022 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu największych rynkach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) wyniosły ponad 6,27 mln mkw. Deweloperzy dostarczyli ponad 243 500 mkw. biur, co jest najwyższym kwartalnym wolumenem odnotowanym w pierwszym kwartale w regionach.

Rynek biurowy w Polsce
Do użytku oddano łącznie 16 budynków biurowych, w tym 10 oferujących ponad 10 000 mkw. Wśród największych ukończonych inwestycji w I kw. 2022 r. znalazły się: budynki A1 i A2 w ramach kompleksu Global Office Park w Katowicach (łącznie 55 200 mkw.), .KTW II też w Katowicach (39 900 mkw.), Midpoint71 we Wrocławiu (36 200 mkw.), Format w Trójmieście (16 000 mkw.) oraz CZ Office Park D w Lublinie (15 000 mkw.).

Kraków i Wrocław to pierwsze rynki regionalne w Polsce, których zasoby powierzchni biurowej przekroczyły próg 1 mln mkw. W 2022 r. do ich grona prawdopodobnie dołączy Trójmiasto, gdzie na koniec I kw. 2022 r. istniało już ponad 992 000 mkw. biur. Na przeciwnym biegunie znajdują się Lublin i Szczecin, które oferują łącznie niewiele ponad 410 000 mkw. Na pozostałe miasta (Poznań, Katowice i Łódź) przypada ok. 31% całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej w regionach.

Całkowity popyt zarejestrowany na głównych rynkach regionalnych w I kw. 2022 r. wyniósł prawie 153 500 mkw., co oznacza wzrost o 57% w porównaniu z I kw. 2021 r.

Wolumen transakcji na biurowym rynku nieruchomości inwestycyjnych
Wolumen transakcji w I kw. 2022 r. przekroczył poziom 20 000 mkw. w czterech miastach regionalnych: we Wrocławiu, w Krakowie, Katowicach i Trójmieście, gdzie wyniósł on odpowiednio 38 350 mkw., 31 100 mkw., 29 400 mkw. oraz 22 500 mkw. Łącznie na te miasta przypadło ponad 79% całkowitego popytu w regionach. Najmniejszą aktywność najemców odnotowano w Szczecinie (8300 mkw.) i Lublinie (5200 mkw.).

Ponad połowę popytu wygenerowały firmy z sektora IT oraz finansowego – odpowiednio 30,9% i 20%. Na trzecim miejscu znalazła się branża produkcyjna, której udział w całkowitym wolumenie transakcji najmu sięgnął 15,7%.

Podobnie jak w Warszawie, w regionach także odnotowano spadek aktywności najemców w zakresie renegocjacji i odnowień umów najmu. Transakcje tego typu na rynkach regionalnych w I kw. 2022 r. stanowiły 22,1% całkowitego popytu (spadek o 3,9 p.p. w stosunku do I kw. 2021 r. i aż o 21 p.p. w porównaniu z całym 2021 r.). Na nowe umowy przypadło 59,2% całkowitego popytu, natomiast pozostałe 18,7% stanowiły przednajmy (8,3%), ekspansje (4,8%) oraz transakcje na potrzeby własne (5,6%).

Biurowe pustostany
Na koniec I kw. 2022 r. poziom pustostanów na głównych regionalnych rynkach biurowych wyniósł 15,5% i był wyższy o 1,4 p.p. w porównaniu z IV kw. 2021 r. i o 2,6 p.p. rok do roku. Wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętej odnotowano w Katowicach, Lublinie, Łodzi i Trójmieście, natomiast w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu współczynnik pustostanów się obniżył. Łącznie na ośmiu regionalnych rynkach biurowych najemcy mają do dyspozycji ponad 970 000 mkw. wolnej powierzchni – najwięcej w Krakowie i Wrocławiu.

Na wszystkich regionalnych rynkach biurowych w Polsce obserwujemy presję na wzrost czynszów przy jednoczesnym ograniczaniu pakietu zachęt oferowanych przez deweloperów i właścicieli budynków biurowych. Dotyczy to przede wszystkim budynków i lokalizacji charakteryzujących się ograniczoną dostępnością powierzchni biurowej.

Autor: Agnieszka Giermakowska, Newmark Polska.