Informacje dnia

Sprzedają gotycki zamek w Szymbarku

Szymbark3(js)

By Jerzy Strzelecki – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3099732

To gratka dla miłośników zabytkowych, średniowiecznych budowli, do tego obdarzonych grubym portfelem. Na sprzedaż została wystawiona siedziba ostatniego mistrza Zakonu Krzyżackiego w Polsce – zamek w Szymbarku w województwie warmińsko – mazurskim. 

Kto stanie się nabywcą gotyckiej budowli zbudowanej w XIV wieku, dowiemy się już być może 7 marca. Wtedy zamek zostanie zlicytowany w Sądzie Rejonowym w Iławie. Cena wywoławcza wynosi 1 464 750 zł. Aby móc wziąć udział w licytacji, do 6 marca należy wpłacić wadium w wysokości 195 300 zł.

Zamek w Szymbarku powstał w latach 70. XIV wieku z inicjatywy proboszcza kapituły pomezańskiej Henryka ze Skarlina. W XVI wieku był siedzibą ostatniego mistrza Zakonu – Albrechta HohenzolLerna. W czasie II wojny światowej zamek przejęły oddziały SS, po nich obiekt zamieniła na tymczasową kwaterę Armia Czerwona. Odchodzący żołnierze radzieccy spalili zamek razem z całym ocalałym wyposażeniem.

Warto dodać, że obecnie wraz ze sprzedażą zamku, równolegle w Internecie prowadzona jest zbiórka pasjonatów warowni, zmierzająca do wykupienia zamku. Organizuje ją Fundacja Twoje Dziedzictwo we współpracy z grupą Tajne Stowarzyszenie Jawnych Przeciwników Barokizowania Budowli Gotyckich. Zbiórka odbywa się w serwisie pomagam.pl . Każdy, kto weźmie w niej udział otrzyma tytuł „dziedzica” zamku, co będzie wiązało się z pewnymi przywilejami – m.in. z prawem współdecydowania o obiekcie oraz z możliwością darmowego zatrzymania się w nim i czerpania zysków (proporcjonalnych do udziałów), jeśli w zamku byłaby prowadzona działalność gospodarcza.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora