Informacje dnia

Smart City – polskie miasta coraz bardziej inteligentne

Magdalena Paluch na k24
Polskie miasta stają się coraz bardziej inteligentne. Co istotne, idea Smart City dociera nie tylko do największych metropolii w kraju – jest skutecznie wprowadzana również w mniejszych miastach w Polsce.

Smart City, czyli idea tzw. inteligentnego miasta, ma na celu m.in. budowanie infrastruktury, która będzie wpływać na poprawę komfortu życia mieszkańców.

Smart City – czym są inteligentne miasta?

Termin „inteligentne miasto” pochodzi od ang. „smart city”. Terminem tym określane są miasta, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu zwiększenia wydajności infrastruktury miejskiej. W ideę smart city wpisuje się także zwiększanie poziomu świadomości mieszkańców poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Boyd Cohen, badacz idei smart city z Universidad del Desarrollo w Santiago de Chile podzielił ideę smart city na 3 modele – Smart City 1.0, Smart City 2.0 oraz Smart City 3.0. Wg badacza miasta mogą płynnie przechodzić kolejno przez wszystkie generacje (lub pomijać np. pierwszą lub drugą generację, przechodząc od razu do ostatniej) lub funkcjonować stale w obrębie jednej w nich.

Smart City 1.0 to pierwsza, podstawowa faza, która ma na celu wykreowanie miasta na inteligentne. W obszarze tej generacji stosuje się rozwiązania technologiczne, które mają pomóc w minimalizowaniu problemów oraz zwiększaniu efektywności funkcjonowania przestrzeni społecznej.

Drugą fazą jest Start City 2.0, gdzie największą rolę przypisuje się administracji publicznej. To jej zadaniem jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak publiczne sieci WiFi czy inteligentne sterowanie ruchem ulicznym, mające przekładać się na lepsze udrożnienie przejazdów, zwłaszcza w godzinach natężonego ruchu ulicznego.

Smart City 3.0 opiera się na idei, aby w działania mające na celu uczynić miasto bardziej inteligentnym, angażować jego mieszkańców. W nurcie tym popularne jest umożliwianie mieszkańcom tworzenia własnych nowatorskich rozwiązań technologicznych. Generacja Smart City 3.0 nazywana jest również często „inteligentnym miastem obywatelskim”.

W ogólnym ujęciu miasto, które chce wdrażać ideę Smart City, powinno dawać możliwość sprawnego załatwiania spraw w instytucjach miejskich oraz urzędach, zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz planów przyszłego rozwoju miasta, dbać o bezpieczeństwo oraz zwiększać jakość życia swoich mieszkańców, a także dbać o środowisko i tworzyć nowe projekty w trosce o jego poprawę.
Bardzo istotnym czynnikiem jest wspomniany w ujęciu Smart City 3.0. aktywny udział mieszkańców i ich współpraca z administracją miejską, co owocuje m.in. poprawą jakości życia w mieście.

Czy tylko duże miasta mogą być smart?

Według danych GUS najwięcej mieszkańców ma stołeczna Warszawa. W stolicy w woj. mazowieckim mieszka 1 777 972 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.). W Krakowie w woj. małopolskim, liczba mieszkańców wynosi 771 069 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.). Łódź w woj. łódzkim zamieszkuje 685 285 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.), natomiast we Wrocławiu w woj. dolnośląskim liczba mieszkańców wynosi 640 648 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.). Ranking pięciu najbardziej zaludnionych miast wg Głównego Urzędu Statystycznego zamyka Poznań w woj. wielkopolskim, którego liczba mieszkańców wynosi 536 438 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.).

Wydawać by się mogło, że to właśnie największe i najbardziej zaludnione miasta w Polsce będą przypisywać sobie miano inteligentnych miast przyszłości. Okazuje się jednak, że również mniejsze miejscowości z sukcesem wdrażają rozwiązania Smart City. Doskonałym przykładem takiego miasta jest Rzeszów (woj. podkarpackie), którego liczba mieszkańców wynosi 191 564 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.).

W marcu 2017 roku w Warszawie odbyła się V edycja konferencji „Smart City Forum”. Wydarzenie to stanowi platformę wymiany opinii oraz doświadczeń związanych z rozwojem inteligentnych miast w naszym kraju.
Podczas Wielkiej Gali Start City Forum kapituła uhonorowała miasto Rzeszów statuetką w kategorii „Smart City od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców”.
Rzeszów został uhonorowany za zrealizowany projekt – budowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Inwestycja ta przyczyniła się do polepszenia komfortu korzystania z komunikacji publicznej w mieście. Zwiększyła się nie tylko punktualność komunikacji miejskiej, ale również jej dostępność.
Co więcej, Rzeszów jako jedno z nielicznych polskich miast, może pochwalić się ekologicznym transportem miejskim. Do miasta należy 40 ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej, które zasilane są paliwem gazowym.
Rzeszów inwestuje również w technologie, które opierają się na wykorzystaniu systemów solarnych. Rozwiązanie to zostało przez miasto wdrożone już w 2004 roku.
Odnawialne źródła energii zmniejszają wydatki na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, służą także m.in. do oświetlania przejść ulicznych.

Oczywiście wraz z rosnącą liczbą powierzchni miasta oraz liczbą jego mieszkańców, rosną również wyzwania, jakim musi to miasto sprostać. Niektóre rozwiązania, które z powodzeniem wdrażane są w mniejszych miastach, mogą nie sprawdzić się tak dobrze w innych (lub proces ich wprowadzenia może być o wiele bardziej kosztowny i skomplikowany). Niemniej jednak miasta w Polsce stale poprawiają swoją administrację oraz infrastrukturę, co przekłada się na większe zadowolenie mieszkańców.

Miasta „smart” atrakcyjniejsze w oczach inwestorów?

Wprowadzanie do miast nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwala na obniżanie kosztów utrzymania. Miasta rozwijające się w duchu idei Smart City są również bardziej ekologiczne  i lepie zarządzane. To sprawia, że stają się one coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak również inwestorów. Miasta, w których przyjemniej się żyje, przyciągają nowych mieszkańców. W ślad za nimi podążają deweloperzy, którzy realizują nowoczesne, oparte na idei Smart City inwestycje mieszkaniowe.

Stale przybywa także ekologicznych i energooszczędnych inwestycji o charakterze biurowym. Najemcy wybierają je coraz chętniej, ponieważ pozwalają na lepsze i bardziej oszczędne gospodarowanie przedsiębiorstwem. Co więcej, wiele firm chce być kojarzonych z ideą ekologii i nowoczesności, gdyż wpisują się one w kanon danej firmy.

Czy Smart City to przyszłość?

Idea Smart City zdecydowanie wydaje się przynosić miastom korzyści. Dzięki wdrażaniu nowoczesnych, bardziej oszczędnych i ekologicznych rozwiązań, zyskują władze miasta. Bardziej zadowoleni są także mieszkańcy inteligentnych miast, gdyż wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przynosi im korzyści i sprawia, że życie w takim miejscu jest dla nich bardziej komfortowe.

Nowoczesnych miast wpisujących się w kanon Smart City stale przybywa na mapie Polski. Korzyści z wprowadzania nowoczesnych technologii oraz ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych, dostrzega coraz więcej władz poszczególnych miast. Dzięki idei angażowania mieszkańców w poprawę jakości funkcjonowania miast, na mapie naszego kraju wdrażanych jest coraz więcej nowych projektów typowych dla inteligentnych miast.

Magdalena Paluch
Redaktor Naczelna
komercja24.pl