Informacje dnia

Seminarium TOR już za dwa dni

DeathtoStock_Wired6
Seminarium TOR pt „Łączenie usług w transporcie na bilecie elektronicznym, e-bilecie/e-karcie” odbędzie się już za dwa dni.

Dnia 19 lipca br. w Warszawie odbędzie się kolejne seminarium organizowane przez TOR.
Jego założeniem jest analiza możliwości integracji usług w transporcie w postaci jednego biletu, jednego biletu elektronicznego, jednego e-biletu/e-karty. Przedstawione zostaną sposoby oraz etapy integracji usług różnego rodzaju. Omówione zostaną najczęściej napotykane problemy podczas wdrażania tego rodzaju projektów.

Celem seminarium jest przedstawienie sposobów wdrażania projektów mających za zadanie łączenie usług.