Informacje dnia

Rozpoczyna się projekt „ZmieniaMY nasze osiedla”

innogy_zmieniamy_nasze_osiedla
innogy Polska z Grupy E.ON startuje z nową akcją, w ramach której docenia proekologiczne działania warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Firma innogy Polska z Grupy E.ON szuka inicjatyw proekologicznych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z Warszawy. Projekty te można zgłosić w konkursie „ZmieniaMY nasze osiedla”. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Projekty konkursowe zostaną ocenione w dziesięciopunktowej skali. Pod uwagę będzie brana np. skalowalność, czyli możliwość realizacji niezależnie od wielkości wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, czy też potencjał do zaktywizowania społeczności mieszkańców osiedla.

– Projekt „ZmieniaMY nasze osiedla” oddaje wartości, którymi kieruje się Grupa E.ON – komentuje Andrzej Modzelewski, prezes zarządu innogy Polska z Grupy E.ON. – Stawiamy sobie za cel wspieranie producentów energii ze źródeł odnawialnych, działań podejmowanych z troską o środowisko, a także edukację w temacie oszczędnego gospodarowania energią – dodaje.

 


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora