Inwestycje publiczne

Rewitalizacja społeczna Stoczni Cesarskiej

Stocznia Cesarska
Stocznia Cesarska Development rozpoczęła współpracę z Fundacją „Społecznie Bezpieczni”.

Celem podjętej przez obie strony współpracy jest realizacja projektów z zakresu ekonomii społecznej i rewitalizacji społecznej na terenie Stoczni Cesarskiej. Jednym z najciekawszych projektów może być przejęcie przez Fundację jednego z żurawi stoczniowych pod swoją opiekę.

„Jestem przekonany, że dzięki naszej inicjatywie powstanie bardzo atrakcyjne miejsce dla mieszkańców Gdańska i turystów. O udostępnieniu żurawia zwiedzającym myśleliśmy już od jakiegoś czasu. Inspirując się działaniem „Parkingu Społecznie Odpowiedzialnego”, który od wiosny br. działa na terenie Głównego Miasta i pomyśleliśmy, że wspólnie z Fundacją możemy zrobić coś na rzecz lokalnej społeczności” – – mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu.

Fundacja „Społecznie Bezpieczni” utworzona została w 2009 roku i zajmuje się aktywizacją osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej oraz wyrównywaniem ich szans, pomocą osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora