Gospodarka

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku

analiza
Główny Urząd Statystyczny opublikował krótki raport nt przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Raport dotyczy okresu za grudzień 2019 roku.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6% r/r i wyniosło 6396,0 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,2% r/r i wyniosło 5604,25 zł.