rynek nieruchomości inwestycyjnych na sprzedaż

Program „Dom bez formalności” – do kogo jest skierowany?

rawpixel-1053187-unsplash
W dniu 29 października 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986).

Rządowy program „Dom bez formalności” wszedł w życie w dniu 3 stycznia 2022 r. Do kogo jest skierowany? Osoba, która planuje wybudować nieruchomość do 70 metrów kwadratowych powierzchni, musi złożyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona przez nią w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym ów inwestor musi pamiętać. Dodatkowo inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową.
Co ważne, nie jest istotny stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna osoby, która chce skorzystać z programu.