Informacje dnia

Prawne regulacje w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w sektorze infrastrukturalnym i budowlanym

mari-helin-tuominen-38313-unsplash
W dniu 14 marca 2019 roku odbędzie się szkolenie organizowane przez Akademię TOR. Jego temat to „Prawne regulacje w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w sektorze infrastrukturalnym i budowlanym”.

Można zaobserwować stały wzrost ryzyk prawnych oraz wymagań w zakresie zapewnienia pełnej zgodności z prawem działań przedsiębiorstw sektora infrastruktury i budowlanego oraz ich kontrahentów. Istotnym elementem tych zmian jest przyjęty projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewidujący dotkliwe kary dla podmiotów zbiorowych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na zasadzie tzw. winy anonimowej. Kary obejmują zarówno sankcje finansowe (do 60 mln zł) jak i ograniczające możliwości działania przedsiębiorstw na rynku poprzez np. wyłączenie możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty zmian dla przedsiębiorstw infrastrukturalnych i budowlanych oraz wskazane niezbędne działania praktyczne, aby wyeliminować ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorstw za czyny zabronione.

Szkolenie jest adresowane do przedsiębiorstw infrastrukturalnych i budowlanych oraz partnerów biznesowych, m.in. podwykonawców.
Warsztaty przeprowadzone zostaną w ramach projektu TOR Akademia.