Informacje dnia

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak je wprowadzić?

okulary
W dniu 15 stycznia 2019 roku odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zgodnie z projektem ustawy od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe. Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania na emeryturę.

Na szkoleniu krok po kroku poruszony zostanie temat kluczowych założeń PPK, przeznaczenia oszczędności a także jaka jest rola PPK w budowaniu długoterminowych oszczędności.

szkolenie poprowadzi specjalista z kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.