komentarze, opinie, gospodarka

Ponad 50% pracodawców planuje zatrudniać

Dobre wiadomości: w III kwartale 2012 roku 53% pracodawców planuje zatrudniać specjalistów, a tylko 17 % planuje zwolnienia. Odsetek pracodawców zwalniających jest stosunkowo wysoki w sektorze bankowym, a wyjątkowo niski w sektorze centrów usług wspólnych. Warto jednak  zwracić uwagę na wydłużenie procesów rekrutacyjnych.