Inwestycje publiczne

Polski Fundusz Rozwoju pomaga w rozwinięciu inwestycji samorządowych

umowaMinisterstwo Rozwoju zaprezentowało komunikat nt Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach Pakietu dla Miast Średnich fundusz ten uruchamia kolejne inwestycje samorządowe.
Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, celem Funduszu Inwestycji Samorządowych jest dostarczenie kapitału potrzebnego na rozwój poszczególnych samorządów. W dniu 11 stycznia b r. PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych podpisał dwie umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna. W ramach umowy gminy będą mogły zainwestować w spółkę Sądeckie Wodociągi.
Druga umowa dotyczy inwestycji i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Limanowej. PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych stanie się w tym przypadku udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Łączna wartość obu inwestycji opiewa na kwotę rzędu 50 mln złotych.


nick
twoja opinia

Komentarz pojawi się po akceptacji administratora