Informacje dnia

Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego w latach 2017-2019

DeathtoStock_Meticulous-09
W dniu 28 sierpnia w Warszawie odbędzie się szkolenie na temat zmian w kodeksie postępowania administracyjnego w latach 2017-2019.

Szkolenie kierowane jest do wnioskodawców oraz pełnomocników stron postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Praktyczne przykłady dotyczące prowadzenia i udziału w postępowaniach administracyjnych zostaną zaprezentowane na przykładzie postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Uczestnicy zostaną zapoznani m.in. z wymaganiami prawnymi dotyczącymi wniosków, pełnomocnictw, postępowania dowodowego i odwołań od decyzji Prezesa UTK.
Ponadto szkolenie obejmuje szerokie nowelizacje kodeksu prawa administracyjnego i ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z lat 2016-2019.

Organizatorem szkolenia jest TOR Akademia.